Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2019-
svazky : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3053-5 (Academia ; vázáno)
ISBN 978-80-88304-17-3 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. ; vázáno)
Dějiny Akademie věd
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
I. 1952-1962. 2019. 831 stran
Anglické resumé
001539203
DÍL I., 1952 - 1962 :    ÚVODNÍ SLOVO (Eva Zažímalová) // PŘEDMLUVA (Miroslav Kunštát, Martin Franc) // 1. HISTORICKÝ KONTEXT // 1.1 Politický, společenský a hospodářský kontext 1945-1952 (Martin Franc) // 1.2 Vývoj mimouniverzitní vědy a jejích institucí před rokem 1945 (Miroslav Kunštát) // 1.3 Diskuse o organizaci mimouniverzitní vědy 1945-1952 (Martin Franc) // 2. VLÁDNÍ KOMISE PRO VYBUDOVÁNÍ AKADEMIE VĚD (Adéla Júnová Macková) // 3. ČSAV 1952 - 1956 // 3.1 Politický, společenský a hospodářský kontext 1953-1956 (Martin Franc) // 3.2 Vznik ČSAV a její první zákon, osud předchůdcovských institucí, kontinuita a diskontinuita (Adéla Júnová Macková) // 3.3 První členové ČSAV a vývoj členstva do roku 1956 (Martin Franc) // 3.4 Řídicí mechanismy a struktura ČSAV do roku 1956 (Martin Franc) // 3.5 Vedení Akademie věd: // Zdeněk Nejedlý (Hana Kábová) // Vilém Laufberger (Jiří Soukal) // Jaroslav Böhm (Tomáš Gecko) // 3.6 ČSAV a SAV 1952-1956 (Adam Hudek) // 3.7 Mezinárodní vědecká spolupráce ČSAV v letech 1952-1956 (Alena Míšková, Miroslav Kunštát) // 4. ZLOMOVÉ OBDOBÍ 1956/1957 (Martin Franc) // 5. ČSAV 1958-1962 // 5.1 ČSAV v kontextu politických a společenských proměn let 1958-1962 (Martin Franc) // 5.2 Proměny sboru členů ČSAV v letech 1957-1962 (Martin Franc) // 5.3 Proměny struktury pracovišť a vedení v letech 1958-1962 (Martin Franc) // 5.3.1 Jan Filip (Tomáš Gecko) // 5.4 ČSAV a SAV 1957-1962 (Adam Hudek) // 5.5 Mezinárodní vědecká spolupráce ČSAV v letech 1957-1962 (Alena Míšková, Miroslav Kunštát) // 6. VĚDA NA PRACOVIŠTÍCH AKADEMIE 1952-1962 // 6.1 Plánování vědy a ČSAV (Daniela Brádlerová, Jan Boháček) // 6.2 Pracoviště věd o neživé přírodě a technických věd (Milena Josefovičová) //
6.2.1 Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV (Věra Dvořáčková) // 6.2.2 Ústav jaderné fyziky / Ústav jaderného výzkumu ČSAV (Emilie Těšínská) Prameny a literatura k podkapitole 6.2 // 6.3 Vědy o živé přírodě a chemické vědy v ČSAV v letech 1952-1962 (Martin Franc) // 6.3.1 Chemický ústav ČSAV (Martin Franc) // 6.3.2 Biologický ústav ČSAV a biologické vědy (Tomáš Hermann) // 6.4 Humanitní a společenské vědy v ČSAV (Vítězslav Sommer) // 6.4.1 Filosofický ústav ČSAV (Jan Mervart) // 6.4.2 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (Adéla Júnová Macková) // Prameny a literatura k podkapitole 6.4 // 7. ČSAV V LETECH 19531962 JAKO CENTRUM VĚDCŮ A VĚDECKÉHO ŽIVOTA // 7.1. Nakladatelství ČSAV (Jiří Šoukal) // 7.2. Domy vědeckých pracovníků (Liblice, Bechyně, Tupadly a Lanna) (Tomáš Gecko) // 7.3. Základní knihovna ČSAV (Jiří Šoukal) // 7.4. Vědecké společnosti při ČSAV (Věra Dvořáčková) // Prameny a literatura ke kapitole 7 // 8. ČSAV A DALŠÍ INSTITUCE VĚDY V ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1952-1962 // (Martin Franc) // Prameny a literatura ke kapitole 8 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ (Martin Franc) // PŘÍLOHY (Nataša Kmochová, Adéla Júnová Macková, Martin Franc) // Summary // Jmenný rejstřík
cnb003215683

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC