Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Prvé vydanie
Bratislava : Wolters Kluwer, 2019
236 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-571-0049-2 (brožováno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 194-222 a rejstřík
001539214
Obsah // Úvod ... 5 // 1 Kritické myslenie ... 9 // 1.1 Pojem kritické myslenie... 9 // 1.2 Dimenzie a zložky kritického myslenia...12 // 1.3 Elementy rozvoja kritického myslenia... 16 // 1.4 Diagnostika rozvoja kritického myslenia...27 // 1.5 Transfer poznatkov do aplikačnej roviny...39 // Zhrnutie...46 // Kontrolné otázky...48 // Odporúčaná literatúra ...49 // 2 Kritické argumentovanie...52 // 2.1 Východiskové úvahy a základné prvky argumentácie...52 // 2.2 Argument a jeho štruktúra ...60 // 2.3 Spôsoby argumentácie...63 // 2.4 Argumentačné chyby...70 // 2.5 Transfer poznatkov do aplikačnej roviny...74 // Zhrnutie...83 // Kontrolné otázky...85 // Odporúčaná literatúra ...86 // 3 Kritické debatovanie...89 // 3.1 Východiskové úvahy ku kritickej debate...89 // 3.2 Príprava na kritickú debatu ...93 // 3.3 Priebeh kritickej debaty... 100 // 3.4 Vybrané aspekty súvisiace s priebehom kultivovanej debaty. 109 // 3.5 Transfer poznatkov do aplikačnej roviny...114 // Zhrnutie...124 // Kontrolné otázky...125 // Odporúčaná literatúra ...126 // 4 Kritické písanie... 128 // 4.1 Všeobecné východiská pre akademické kritické písanie ... 128 // 3 // STRATEGIE ROZVOJA KRITICKÉHO MYSLENIA // 4.2 Kritické písanie podľa modelu Jane Schaffer...131 // 4.3 Príprava na písanie odbornej eseje...134 // 4.4 Kritériá hodnotenia spracovania odbornej eseje ...147 // 4.5 Transfer poznatkov do aplikačnej roviny... 150 // Zhrnutie... 158 // Kontrolné
otázky... 159 // Odporúčaná literatúra ... 160 // 5 Kritické štruktúrovanie poznatkov... 162 // 5.1 Všeobecné východiská štruktúrovania učiva... 162 // 5.2 Vybrané typy štruktúrovania učiva...165 // 5.3 Rekurentné grafické organizovanie... 172 // 5.4 Zdokonaľovanie a rozšírenie štruktúrovaného učiva // vybranými metódami... 179 // 5.5 Transfer poznatkov do aplikačnej roviny...186 // Zhrnutie... 191 // Kontrolné otázky...193 // Odporúčaná literatúra ...194 // Záver ...196 // Zoznam použitej literatúry... 198 // Kľúč k autokorektívnym zadaniam ...223 // Glosár...227 // Vecný a menný register ... 232 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC