Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Prvé vydanie
Bratislava : Wolters Kluwer, 2019
87 stran : ilustrace, 1 portrét ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-571-0051-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 80-85
001539222
ÚVOD 7 // 1 LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE PROBLEMATIKY ZAČIATKU POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 9 // 1.1 Dvojúrovňový model vzdelávania 10 // 2 KONTINUITA MEDZI PREDPRIMÁRNYM A PRIMÁRNYM STUPŇOM VZDELÁVANIA 12 // 3 ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ VERZUS ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ 17 // 3.1 Školská zrelosť, pripravenosť a spôsobilosť 18 // 3.1.1 Dimenzie školskej pripravenosti 24 // 3.2 Pedagogická diagnostika ako súčasť edukačného procesu 31 // 3.2.1 Pedagogická diagnostika 32 // 3.2.2 Diagnostické metódy 35 // 3.2.3 Diagnostika 5 až 6-ročného dieťaťa 38 // 3.3 Testovanie školskej pripravenosti 46 // 3.3.1 Testy školskej zrelosti 48 // 3.3.2 Diagnostikovanie dieťaťa zo strany základnej školy.54 // 4 NEPRIPRAVENOSŤ DIEŤAŤA NA ŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 56 // 4.1 Príčiny a prejavy nepřipravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie.57 // 4.2 Pedagogická a psychologická intervencia pred vstupom do školy a na začiatku školskej dochádzky 61 // 4.2.1 Druhy pedagogickej a psychologickej intervencie orientovanej na posilnenie školskej pripravenosti 61 // 5 ZÁPIS A NÁSTUP DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 65 // 5.1 Čo by mal budúci prvák vedieť 65 // 5.2 Ako pomôcť k ľahkej adaptácii prváka 75 // ZÁVER // 77 // O AUTORKE 79 // LITERATÚRA 80 // PRÍLOHA A // KRITÉRIÁ HODNOTENIA POČIATOČNÉHO ČÍTANIA A PÍSANIA.. 86

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC