Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
[Praha] : Malvern, [2020]
177 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7530-219-9 (brožováno)
angličtina
001539230
Obsah // Část i: Známá Země mizí /11 // 1. Neočekávané dimenze planetární proměny / 12 // 2. Nová Země existuje mimo výhradně logická vysvětlení / 17 // 3. Ekologické a sociální problémy nelze řešit pouze na fyzické úrovni, // je nezbytné zapojit úroveň archetypální / 21 // 4. Jemné dračí síly a jejich životadárný dech / 24 // 5. Nové životní podmínky nastávají - žádný strach! / 29 // 6. Cvičení ve vnímání a komunikaci s přírodními světy / 34 // 7. Země rodí věk míru a soužití všech bytostí / 38 // Část 2: Osobní aspekty planetární proměny / 43 // 1. Gaia nabízí možnost kvantového skoku v osobním vývoji / 44 // 2. Elementární já lidské bytosti ve vztahu ? našemu duchovnímu já / 52 // 3. Lidská bytost jako stvoření Země, blízký příbuzný zvířat / 58 // 4. Spolupráce s vnitřním drakem je nevyhnutelná / 64 // 5. Dynamit v osobním zavazadle a další výzvy / 72 // 6. Systém lidského srdce jako kosmický „stroj lásky“ / 75 // 7. Nastolit nehierarchické a mimoinstitucionální spojení s Božským / 81 // 8. Cvičení jak kráčet po cestě života s přístupem poutníka / 86 // Část 3: Transmutace Země a lidské kultury / 93 // 1. Možnosti relativně mírové planetární proměny / 94 // 2. Výhody spolupráce s paralelními evolucemi - delfíni, Sídhe a Entové / 99 // 3. Kultura výměny se světem rostlin; zvířata ustupují / 109 // 4. Jiskry Gaie, subelementární
světy a všeprostupující plazma života / 114 // 5. Gaia - bohyně Země a její budoucí proměny / 124 // 6. Zpátečnické síly tajně pracují na zmaření nadcházejícího věku míru / 131 // 7. Jak souvisí současné Proměny Země s Apokalypsou? / 136 // 8. Připravuje Gaia restart životních systémů? / 142 // 9. Stát se tvůrčím v podmínkách dramatických změn / 146 // 10. Transformace hmoty a nová tvář hmatatelné reality / 151 // 11. Proměny Země, lidský osud, místo pro naději! / 157 // Závěr // Jak vytváření nové sféry Země může ovlivnit budoucnost lidstva? / 163 // Dodatek 1 // Multidimenzionální model reality / 168 // Dodatek 2 // Jak provádět Gaia Touch cvičení a rituály / 170 // Dodatek 3 // Ženský systém čaker / 172 // Dodatek 4 // Přežít v podmínkách intenzivních proměn Země / 176 // Seznam cvičení Gaia Touch // 1. Gaia Touch cvičení pro sladění se s novým věkem elementu Vzduchu / 14 // 2. Gaia Touch cvičení pro vytvoření nového prostoru /19 // 3. Gaia Touch cvičení ke znovuspojení s kauzálními rovinami / 23 // 4. Gaia Touch rituál pro spojení s vnitřní dračí silou / 26 // 5. Gaia Touch cvičení ? transmutaci vzoru draka zabijáka / 28 // 6. Gaia Touch cvičení pro získání rovnováhy v novém prostoru / 31 // 7. Gaia Touch cvičení ve vnímání a komunikaci s přírodními světy / 34 // 8. Gaia Touch rituál ? otevření vlastního multidimenzionálního těla / 40 // 9. Rituál
Slzy milosti / 47 // 10. Gaia Touch rituál ? oddělení se (z Bali) / 50 // 11. Gaia Touch rituál ? propojení se se třemi aspekty elementární bytosti // člověka / 54 // 12. Lidská bytost jako stvoření Země, blízký příbuzný zvířat I. / 60 // 13. Lidská bytost jako stvoření Země, blízký příbuzný zvířat II. / 61 // 14. Gaia Touch rituál pro spojení s vnitřním zvířetem / 63 // 15. Gaia Touch cvičení ? prožití kreativní přítomnosti prvotních tvůrčích sil / 67 // 16. Rituál Canal Grande / 72 // 17. Gaia Touch rituál pro odstranění zastaralých spojení a vytvoření nových // na mezibuněčné úrovni / 72 // 18. Gaia Touch rituál ? otevření srdečního systému - krátká verze / 76 // 19. Gaia Touch rituál ? otevření srdečního systému - delší verze / 77 // 20. Gaia Touch rituál ? otevření srdečního systému člověka - úplná verze / 78 // 21. Tiché rozhodnutí pod hvězdou vaší duše se počítá / 85 // 22. Cvičení v chůzi - vztah mezi tělem Země a lidským vědomím / 86 // 23. Gaia Touch osobní rituál pro spojení se světem delfínů /101 // 24. Gaia Touch rituál pro spojení se světem Sídhe /104 // 25. Gaia Touch cvičení pro spojení se světem Entů / 107 // 26. Gaia Touch rituál ? prožití rostlinného jádra lidského těla / 112 // 27. Cvičení pro získání zkušenosti s přítomností Jisker Gaie / 120 // 28. Cvičení ? iniciaci spolupráce s Jiskrami / 122 // 29. Dechové cvičení
? regeneraci těla pomocí Jisker /123 // 30. Gaia Touch rituál ? napojení se na síť modré Gaie / 129 // 31. Druhý Gaia Touch rituál pro oddělení /134 // 32. Gaia Touch ochranný rituál s pomocí tvaru mandorly /135 // 33. Gaia Touch rituál ? navázání kontaktu se směsí elementární a andělské identity /140 // 34. Cvičení vyživující a ochraňující kvalitu nového prostoru /145 // 35- Dechová cvičení pro aktivaci tří horizontálních ženských silových polí / 154 // 36. Gaia Touch cvičení pro získání kontaktu s pěti elementy uvnitř našeho těla / 174 // 37. Gaia Touch cvičení ? integraci prvotních sil Země a Univerza do našeho těla // a prostředí /176
cnb003222536

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC