Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Academia, 2019
411 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3108-2 (brožováno)
Theatrologica ; svazek 1.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně slovenský text, anglické resumé
001539233
Předmluva 9 // Obsah // Pavel Janoušek: Divadlo a text jako průnik fuzzy množin / Úvaha nejen teoretická 15 // 0. Úvod 17 // 1. Výchozí pojmy 23 // II. Divadlo jako umělecká komunikace 29 // III. Divadlo a dramatický ideál 52 // IV. Logika proměn 68 // V. Souvislosti, kontexty... a intertexty 99 // Teorie současného dramatu / divadelního textu 115 // Robert Kolár: ? současnému českému veršovanému dramatu 117 // Lenka Jungmannová: Zůstane divadelní hra dramatem? Poznámky ? teoretickému vymezení dramatu 132 // Zuzana Augustová: Teatralita textu 139 // Tereza Pavelková: „Nedramatický“ text v kontextu současného psaní pro divadlo: Kategorie časoprostoru v textu on neníjako on 151 // Poetiky — dramatické a režijní 163 // Aleš Merenus: Historická poetika českého dramatu jako prostředek pro výzkum narativní kultury (?) 165 // Iva Mikulová: Poválečný režisérismus aneb Špatný poměr ? autorovi 176 // Dobové fenomény — publikování a recepce díla 187 // Dime Mitrevski: Metodologické možnosti zkoumání divadelního překladu na příkladu Žebrácké opery (Gay-Brecht-Havel) 189 // Jana B. Wild: „Dva domy, rovnako vážené“? Shakespeare v českých komentároch slovenských knižných vydaní 220 // David Kroča: Knižní publikování dramatického textu jako znak literárnosti 248 // Intertextové vztahy — v operním libretu a dramatizacích literárních textů 259 // Michaela Mojžíšová: // Metamorfózy
operného libreta (s prihliadnutím na slovenskú opernú tvorbu) 261 // Katarína Cupanová: Možnosti dramatizácie a aktualizácie nedramatického textu (na příklade diel klasikov slovenskej literatúry) 277 // Dramatičtí autoři 293 // Michal Fránek: O tzv. nesmrtelnosti díla dramatického aneb Co zbylo z Hilberta 295 // Dagmar Kročanová: Inovácie a limity v dramatickej tvorbe Júliusa Barča-lvana 303 // Jitka Šotkovská: „Druhý život“ české modelové dramatiky (na příkladu soudobých inscenací her Václava Havla) 321 // Performeři a písničkáři 333 // Zuzana Spodniaková: Vladimir Vysockij - (ne)prítomný autor v dramatickom texte a jeho inscenácii 335 // Jakub Kapičiak: Dmitrij Prigov: Suspendácia a performativita textu 361 // Dáša Čiripová: Text verzus Obraz 379 // Medailonky autorů 393 Summary 397 Jmenný rejstřík 401
cnb003162298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC