Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
435 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5540-6 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Medical services
Obsahuje bibliografii na stranách 402-410 a rejstřík
Částečně slovenský text, české a anglické resumé
001539237
Předmluva I // Předmluva II // Obecná část // 1 Dětská revmatologie v Čechách, na Slovensku a v Evropě // 2 Principy péče o dítě a dospívajícího s revmatickým // onemocněním // 2.1 Organizace péče // 2.2 Multidisciplinární péče, role jiných specialistů // a nelékařských zdravotníků // 2.3 Role pacienta a jeho rodiny // 2.4 Přechod pacienta z pediatrické péče do zdravotnického // systému pro dospělé pacienty // 2.5 Revmatické choroby v graviditě a laktaci a možnosti jejich // terapie // 3 Anamnéza v dětské revmatologii . . // 3.1 Rodinná a osobní anamnéza // 3.2 Anamnéza současného onemocnění // 4 Fyzikální vyšetření pohybového aparátu // 4.1 Vývoj ové aspekty // 4.2 Fyzikální vyšetření // 5 Základní laboratorní vyšetření v dětské revmatologii . // 5.1 Reaktanty akutní fáze zánětu // 5.2 Krevní obraz // 5.3 Biochemické vyšetření - orgánové funkce // 6 Imunologická a genetická laboratorní vyšetření // 6.1 Obecné principy imunologických vyšetření // 6.2 Vyšetření humorální imunity // 6.3 Genetické vyšetření v dětské revmatologii // 7 Zobrazovacie vyšetrenia v detskej reumatológii // 7.1 Princípy zobrazovacích vyšetrení // 7.2 Indikácie a interpretácia zobrazovacích vyšetrení // 8 Farmakoterapie . // 8.1 Základní principy // 8.2 Nesteroidní antirevmatika // 8.3 Celková kortikoterapie // 8.4 Lokálni kortikoterapie // 8.5 Metotrexát // 8.6 Leflunomid // 8.7 Hydroxychlorochin // 8.8 Sulfasalazin 96 // 8.9 Cyklosporin A 96 // 8.10 Azathioprin 97 // 8.11 Cyklofosfamid 97 // 8.12 Mykofenolát mofetil 98 // 8.13 Kolchicin 98 // 8.14 Pamidronát 98 // 8.15 Biologické DMARD 99 // 8.16 Vysokodávkované intravenózni imunoglobuliny(IVIC) 102 // 8.17 Podpůrná a doplňková farmakoterapie 102 // 9 Základné principy nefarmakologickej liečby 103 //
9.1 Všeobecné požiadavky 108 // 9.2 Režimové opatrenia 103 // 9.3 Zásady výživy 104 // 9.4 Zásady fyzioterapie a ergoterapie 107 // 9.5 Kúpeľná liečba 116 // Speciální část 119 // 10 Akutní artritidy 120 // 10.1 Septická artritida a osteomyelitida 170 // 10.2 Lymešká borelióza 126 // 10.3 Postinfekční (reaktivní) artritidy 131 // 10.4 Revmatická horečka 134 // 11 Nezánětlivá onemocnění kloubů, kostí a pojivá 142 // 11.1 Mechanické artropatie 142 // 11.2 Metabolická onemocnění postihující pohybový aparát 151 // 11.3 Vrozená onemocnění kostí a pojivové tkáně 158 // 11.4 Syndromy amplifikace bolesti 169 // 12 Muskuloskeletální manifestace nerevmatických onemocnění 177 // 12.1 Generalizované malignity I77 // 12.2 Hematologická onemocnění. ; I79 // 12.3 Primární nádory kostí a kloubů ISl // 12.4 Vrozená onemocnění 187 // 12.5 Onemocnění trávicího ústrojí 1" // 12.6 Endokrinopatie 191 // 12.7 Nezařazené stavy 194 // 13 Primárne imunodeficiencie a reumatické ochorenia 196 // 13.1 Základné charakteristiky PID 196 // 13.2 Vybrané PID 700 // 14 Juvenilná idiopatická artritida 209 // 14.1 Epidemiológia 709 // 14.2 Etiológia 209 // 14.3 Klasifikácia 210 // 14.4 Klinický obraz - všeobecné klinické príznaky 211 // 14.5 Klinický obraz jednotlivých foriem JI A 213 // 14.6 Prognostické faktory JI A 221 // 14.7 Farmakoterapia 222 // 14.8 Diferenciálna diagnóza artritidy 223 // 15 Syndrom aktivace makrofágů 224 // 15.1 Etiopatogeneze 224 // 15.2 Možné spouštěče MAS 224 // 15.3 Klinický obraz 225 // 15.4 Léčba 226 // 15.5 Prognóza 226 // 16 Uveitidy v dětském věku 228 // 16.1 Epidemiologie, etiologie a klasifikace dětských uveitid 228 // 16.2 Klinické projevy 230 // 16.3 Principy očního vyšetření 232 // 16.4 Uveitida a JIA 234 // 17 Dětské vaskulitidy 240 //
17.1 Klasifikace, epidemiologie, základní vyšetření a principy léčby 240 // 17.2 Vzácné primární vaskulitidy 244 // 17.3 IgA vaskulitida (Henochova-Schönleinova purpura) 252 // 17.4 Kawasakiho nemoc 260 // 17.5 Primární angiitida centrálního nervového systému 268 // 17.6 Stavy napodobující vaskulitidy 271 // 18 Idiopatické zápalové myopatie 277 // 18.1 Epidemiológia 277 // 18.2 Etiopatogenéza juvenilnej dermatomyozitídy (JDM) 277 // 18.3 Klinický obraz JDM 278 // 18.4 Vyšetrenia pri podozrení na JDM 282 // 18.5 Diferenciálna diagnóza 284 // 18.6 Liečba 285 // 18.7 Komplikácie 286 // 18.8 Prognóza 287 // 18.9 Juvenilná polymyozitída (JPM) 287 // 19 Juvenilní Sklerodermie a překryvné syndromy 288 // 19.1 Juvenilní Sklerodermie 288 // 19.2 Překryvné syndromy 297 // 20 Juvenilní systémový lupus erythematosus 300 // 20.1 Epidemiologie 300 // 20.2 Etiologie 300 // 20.3 Diagnostika 301 // 20.4 Další laboratorní nálezy 308 // 20.5 Monitorování v průběhu choroby 308 // 20.6 Léčba 309 // 12 // 20.7 Prognóza 311 // 20.8 Lupus indukovaný léky 311 // 21 Novorodenecký lupus erythematosus (NLE) 312 // 21.1 Epidemiologia a etiológia 312 // 21.2 Diagnostika 312 // 21.3 Prevencia a liečba 314 // 21.4 Prognóza 315 // 22 Antifosfolipidový syndrom 316 // 22.1 Epidemiologie a etiopatogeneze 316 // 22.2 Diagnostika 316 // 22.3 Diferenciální diagnóza 318 // 22.4 Vyšetření 318 // 22.5 Léčba 319 // 22.6 Prognóza 319 // 22.7 Katastrofický APS (cAPS) 320 // 23 Autoinflamatorní onemocnění 321 // 23.1 Epidemiologie a etiopatogeneze 321 // 23.2 Diagnostika 322 // 23.3 Syndromy periodické horečky 326 // 23.4 Pyogenní syndromy 333 // 23.5 Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida 334 // 23.6 Detská sarkoidóza 340 // Praktická část 347 // 24 Otok kloubu 348 // 24.1 Charakteristiky otoku kloubu 348 //
24.2 Specifika interpretace kloubního nálezu 348 // 24.3 Příklady kombinace projevů jako vodítko // ? nej pravděpodobnější příčině otoku kloubu 349 // 25 Kulhající dítě 353 // 25.1 Kulhání jako projev bolesti končetiny 353 // 25.2 Klinický obraz 353 // 25.3 Vyšetření kulhajícího dítěte 355 // 25.4 Časté problémy při hodnocení příčin kulhání 355 // 26 Protrahované a recidivující horečky, horečka neznámého // původu 359 // 26.1 Protraho váná a recidivující horečka 359 // 26.2 Horečka neznámého původu 360 // 26.3 Diagnostika 361 // 26.4 Hlavní příčiny protrahované horečky a FUO u dětí // v evropských podmínkách 363 // 27 Bolesti chrbta a skolióza 365 // 27.1 Klinická charakteristika/etiológia 365 // 27.2 Vyšetrenie 365 // 27.3 Príčiny bolestí chrbta // 27.4 Skolióza // 368 // 374 // 28 Bolest kyčle 379 // 28.1 Etiologie bolesti kyčelního kloubu závisí na věku dítěte 379 // 28.2 Diagnostika 380 // 29 Bolest kolene 383 // 29.1 Mechanické artropatie kolenního kloubu 383 // 29.2 Zánětlivé artropatie kolenního kloubu 386 // 29.3 Nejčastější nádory v oblasti kolene 386 // 30 Problémy s kotníkem a nohou . 387 // 30.1 Mechanické artropatie hlezna a nohy 387 // 30.2 Zánětlivé artropatie hlezna a nohy 389 // 31 Dítě s revmatickým onemocněním v primární pediatrické péči. . 391 // 31.1 Role pediatra v primární péči 391 // 31.2 Praktický lékař pro děti a dorost 391 // 32 Infekce u imunokompromitovaného dítěte 393 // 32.1 Obecné principy 393 // 32.2 Problematika jednotlivých typů imunosupresivní léčby . . 393 // 32.3 Management závažných a oportunních infekcí 395 // 33 Očkování . 399 // 33.1 Neživé vakcíny 399 // 33.2 Živé vakcíny 400 // Literatura 402 // Souhrn 412 // Summary 413 // Medailonky editorů 414 // Seznam zkratek 416 // Rejstřík
cnb003174570

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC