Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
435 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5540-6 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Medical services
Obsahuje bibliografii na stranách 402-410 a rejstřík
Částečně slovenský text, české a anglické resumé
001539237
Obsah // Předmluva I... // Předmluva II... // Obecná část... // 1 Dětská revmatologie v Čechách, na Slovensku a v Evropě . . . . // 2 Principy péče o dítě a dospívajícího s revmatickým // onemocněním... // 2.1 Organizace péče... // 2.2 Multidisciplinární péče, role jiných specialistů // a nelékařských zdravotníků... // 2.3 Role pacienta a jeho rodiny... // 2.4 Přechod pacienta z pediatrické péče do zdravotnického // systému pro dospělé pacienty ... // 2.5 Revmatické choroby v graviditě a laktaci a možnosti jejich // terapie... // 3 Anamnéza v dětské revmatologii... . . // 3.1 Rodinná a osobní anamnéza... // 3.2 Anamnéza současného onemocnění... // 4 Fyzikální vyšetření pohybového aparátu... // 4.1 Vývoj ové aspekty ... // 4.2 Fyzikální vyšetření... // 5 Základní laboratorní vyšetření v dětské revmatologii... . // 5.1 Reaktanty akutní fáze zánětu ... // 5.2 Krevní obraz... // 5.3 Biochemické vyšetření - orgánové funkce... // 6 Imunologická a genetická laboratorní vyšetření ... // 6.1 Obecné principy imunologických vyšetření... // 6.2 Vyšetření humorální imunity... // 6.3 Genetické vyšetření v dětské revmatologii... // 7 Zobrazovacie vyšetrenia v detskej reumatológii... // 7.1 Princípy zobrazovacích vyšetrení... // 7.2 Indikácie a interpretácia zobrazovacích vyšetrení... // 8 Farmakoterapie ... . // 8.1 Základní principy... // 8.2 Nesteroidní antirevmatika...
// 8.3 Celková kortikoterapie... // 8.4 Lokálni kortikoterapie... // 8.5 Metotrexát... // 8.6 Leflunomid... // 8.7 Hydroxychlorochin... // 18 // 20 // 23 // 24 // 26 // 26 // 27 // 29 // 31 // 33 // 37 // 38 // 39 // 42 // 42 // 44 // 56 // 56 // 58 // 59 // 61 // 61 // 62 // 65 // 67 // 67 // 72 // 89 // 89 // 90 // 91 // 93 // 93 // 95 // 96 // 8 // 8.8 Sulfasalazin...96 // 8.9 Cyklosporin A...96 // 8.10 Azathioprin...97 // 8.11 Cyklofosfamid...97 // 8.12 Mykofenolát mofetil...98 // 8.13 Kolchicin...98 // 8.14 Pamidronát...98 // 8.15 Biologické DMARD... 99 // 8.16 Vysokodávkované intravenózni imunoglobuliny(IVIC) . . . 102 // 8.17 Podpůrná a doplňková farmakoterapie...102 // 9 Základné principy nefarmakologickej liečby...» ¦ *103 // 9.1 Všeobecné požiadavky...108 // 9.2 Režimové opatrenia ...103 // 9.3 Zásady výživy...104 // 9.4 Zásady fyzioterapie a ergoterapie...107 // 9.5 Kúpeľná liečba...116 // Speciální část...119 // 10 Akutní artritidy...120 // 10.1 Septická artritida a osteomyelitida...170 // 10.2 Lymešká borelióza...126 // 10.3 Postinfekční (reaktivní) artritidy...131 // 10.4 Revmatická horečka...134 // 11 Nezánětlivá onemocnění kloubů, kostí a pojivá...142 // 11.1 Mechanické artropatie ... 142 // 11.2 Metabolická onemocnění postihující pohybový aparát ... 151 // 11.3 Vrozená onemocnění kostí a pojivové tkáně...158 // 11.4 Syndromy amplifikace bolesti ...169 // 12 Muskuloskeletální manifestace nerevmatických
// onemocnění ...177 // 12.1 Generalizované malignity...I77 // 12.2 Hematologická onemocnění. ;...I79 // 12.3 Primární nádory kostí a kloubů...ISl // 12.4 Vrozená onemocnění...187 // 12.5 Onemocnění trávicího ústrojí...1" // 12.6 Endokrinopatie...191 // 12.7 Nezařazené stavy...194 // 13 Primárne imunodeficiencie a reumatické ochorenia ... 196 // 13.1 Základné charakteristiky PID...196 // 13.2 Vybrané PID...700 // 14 Juvenilná idiopatická artritida ...209 // 14.1 Epidemiológia...709 // 14.2 Etiológia...209 // 14.3 Klasifikácia...210 // ll // 14.4 Klinický obraz - všeobecné klinické príznaky...211 // 14.5 Klinický obraz jednotlivých foriem JI A...213 // 14.6 Prognostické faktory JI A...221 // 14.7 Farmakoterapia...222 // 14.8 Diferenciálna diagnóza artritidy...223 // 15 Syndrom aktivace makrofágů ...224 // 15.1 Etiopatogeneze...224 // 15.2 Možné spouštěče MAS...224 // 15.3 Klinický obraz...225 // 15.4 Léčba...226 // 15.5 Prognóza...226 // 16 Uveitidy v dětském věku...228 // 16.1 Epidemiologie, etiologie a klasifikace dětských uveitid . . . 228 // 16.2 Klinické pro j e vy...230 // 16.3 Principy očního vyšetření...232 // 16.4 Uveitida a JIA...234 // 17 Dětské vaskulitidy... 240 // 17.1 Klasifikace, epidemiologie, základní vyšetření a principy // léčby...240 // 17.2 Vzácné primární vaskulitidy ...244 // 17.3 IgA vaskulitida (Henochova-Schönleinova purpura)...252 // 17.4 Kawasakiho nemoc...260 // 17.5 Primární
angiitida centrálního nervového systému...268 // 17.6 Stavy napodobující vaskulitidy...271 // 18 Idiopatické zápalové myopatie...277 // 18.1 Epidemiológia...277 // 18.2 Etiopatogenéza juvenilnej dermatomyozitídy (JDM)...277 // 18.3 Klinický obraz JDM...278 // 18.4 Vyšetrenia pri podozrení na JDM...282 // 18.5 Diferenciálna diagnóza...284 // 18.6 Liečba...285 // 18.7 Komplikácie...286 // 18.8 Prognóza...287 // 18.9 Juvenilná polymyozitída (JPM)...287 // 19 Juvenilní Sklerodermie a překryvné syndromy...288 // 19.1 Juvenilní Sklerodermie...288 // 19.2 Překryvné syndromy...297 // 20 Juvenilní systémový lupus erythematosus ... 300 // 20.1 Epidemiologie ...300 // 20.2 Etiologie...300 // 20.3 Diagnostika...301 // 20.4 Další laboratorní nálezy...308 // 20.5 Monitorování v průběhu choroby...308 // 20.6 Léčba...309 // 12 // 20.7 Prognóza...311 // 20.8 Lupus indukovaný léky...311 // 21 Novorodenecký lupus erythematosus (NLE)...312 // 21.1 Epidemiologia a etiológia...312 // 21.2 Diagnostika...312 // 21.3 Prevencia a liečba...314 // 21.4 Prognóza...315 // 22 Antifosfolipidový syndrom...316 // 22.1 Epidemiologie a etiopatogeneze...316 // 22.2 Diagnostika...316 // 22.3 Diferenciální diagnóza...318 // 22.4 Vyšetření...318 // 22.5 Léčba...319 // 22.6 Prognóza...319 // 22.7 Katastrofický APS (cAPS)...320 // 23 Autoinflamatorní onemocnění...321 // 23.1 Epidemiologie a etiopatogeneze...321 // 23.2 Diagnostika...322 // 23.3 Syndromy periodické
horečky...326 // 23.4 Pyogenní syndromy ...333 // 23.5 Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida...334 // 23.6 Detská sarkoidóza...340 // Praktická část... 347 // 24 Otok kloubu...348 // 24.1 Charakteristiky otoku kloubu...348 // 24.2 Specifika interpretace kloubního nálezu...348 // 24.3 Příklady kombinace projevů jako vodítko // ? nej pravděpodobnější příčině otoku kloubu...349 // 25 Kulhající dítě... 353 // 25.1 Kulhání jako projev bolesti končetiny...353 // 25.2 Klinický obraz...353 // 25.3 Vyšetření kulhajícího dítěte...355 // 25.4 Časté problémy při hodnocení příčin kulhání ...355 // 26 Protrahované a recidivující horečky, horečka neznámého // původu...359 // 26.1 Protraho váná a recidivující horečka...359 // 26.2 Horečka neznámého původu...360 // 26.3 Diagnostika... 361 // 26.4 Hlavní příčiny protrahované horečky a FUO u dětí // v evropských podmínkách...363 // 27 Bolesti chrbta a skolióza ... ...365 // 27.1 Klinická charakteristika/etiológia...365 // 27.2 Vyšetrenie...365 // 15 // 27.3 Príčiny bolestí chrbta // 27.4 Skolióza... // 368 // 374 // 28 Bolest kyčle...379 // 28.1 Etiologie bolesti kyčelního kloubu závisí na věku dítěte . . 379 // 28.2 Diagnostika...380 // 29 Bolest kolene ... 383 // 29.1 Mechanické artropatie kolenního kloubu...383 // 29.2 Zánětlivé artropatie kolenního kloubu...386 // 29.3 Nejčastější nádory v oblasti kolene...386 // 30 Problémy s
kotníkem a nohou . ...387 // 30.1 Mechanické artropatie hlezna a nohy...387 // 30.2 Zánětlivé artropatie hlezna a nohy...389 // 31 Dítě s revmatickým onemocněním v primární pediatrické // péči. . ... 391 // 31.1 Role pediatra v primární péči...391 // 31.2 Praktický lékař pro děti a dorost...391 // 32 Infekce u imunokompromitovaného dítěte...393 // 32.1 Obecné principy...393 // 32.2 Problematika jednotlivých typů imunosupresivní léčby . . 393 // 32.3 Management závažných a oportunních infekcí...395 // 33 Očkování... . 399 // 33.1 Neživé vakcíny...399 // 33.2 Živé vakcíny...400 // Literatura...402 // Souhrn...412 // Summary...413 // Medailonky editorů...414 // Seznam zkratek...416 // Rejstřík...422 // 16
cnb003174570

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC