Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, 2020
233 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-754-7 (brožováno)
Studie z korpusové lingvistiky ; 27
Obsahuje bibliografii na stranách 165-173, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001539250
1. Úvod 9 // 1.1 Obecně k jazykové variabilitě 9 // 1.2 Struktura knihy 11 // 2. Teoretická východiska 13 // 2.1 Multidimenzionální analýza D. Bibera 13 // 2.2 Česká stylistika a empirická jazykověda 16 // 3. Multidimenzionální model variability češtiny 21 // 3.1 Motivace 21 // 3.2 Pracovní postup v MDA 22 // 3.3 Složení korpusu Koditex 24 // 3.3.1 Složení korpusu a jeho zdroje 24 // 3.3.2 Delší texty vs. vzorky 29 // 3.3.3 Samplovací metoda 32 // 3.4 Jazykové rysy 33 // 3.4.1 Sestavování seznamu rysů 34 // 3.4.2 Operacionalizace rysů 36 // 3.4.3 Chybovost operacionalizace 76 // 3.5 Statistické vyhodnocení 78 // 3.5.1 Principy faktorové analýzy 78 // 3.5.2 Vstupní data a parametry faktorové analýzy 79 // 3.5.3 Výstupy faktorové analýzy 82 // 3.5.4 Určení optimálního počtu dimenzí 83 // 4. Dimenze variability a jejich interpretace 91 // 4.1 Popis jednotlivých dimenzí 92 // 4.1.1 Dimenze 1 : dynamický ( + ) vs. statický ( - ) 92 // 4.1.2 Dimenze 2: spontánní ( + ) vs. připravený ( — ) 94 // 4.1.3 Dimenze 3: vyšší ( + ) vs. nižší (-) stupeň koheze 96 // 4.1.4 Dimenze 4: polytematický ( + ) vs. monotematický ( - ) 98 // 4.1.5 Dimenze 5: vyšší ( + ) vs. nižší (-) míra explicitní adresnosti 99 // 4.1.6 Dimenze 6: obecný ( + ) vs. konkrétní ( — ) 101 // 4.1.7 Dimenze 7: prospektivní ( + ) vs. retrospektivní ( - ) 102 // 4.1.8 Dimenze 8: postojový ( + ) vs. faktuální ( —) 104 // 4.2 Srovnání s Biberovým modelem MDA 105 // 4.3 Vliv délky vzorku na pozici textu v dimenzi 108 // 4.3.1 Příklad z praxe 109 // 4.3.2 Ověření řádným experimentem 111 // 5. Registry a vnitrotextová klasifikace 116 // 5.1 Východiska registrové klasifikace 117 // 5.2 Určení optimálního počtu registrů 118 // 5.3 Přehled identifikovaných registrů 118 // 5.3.1 Statické registry 120 //
5.3.2 Dynamické registry 125 // 5.4 Implementace registrové klasifikace v ČNK 128 // 6. Aplikace MD modelu 130 // 6.1 Analýza elicito váných textů 130 // 6.1.1 Představení analyzovaných dat a metody 130 // 6.1.2 Charakteristika elicito váných dat podle MDA 132 // 6.1.3 Shrnutí 138 // 6.2 Registr versus idiolekt 139 // 6.2.1 Uvedení do problematiky 139 // 6.2.2 Metodologie 140 // 6.2.3 Výsledky 140 // 6.2.4 Shrnutí 144 // 6.3 Srovnání variability tradičního a webového korpusu 147 // 6.3.1 Původ webových dat: korpus Araneum Bohemicum Maximum 148 // 6.3.2 Metodologie porovnání 149 // 6.3.3 Porovnání výsledků v jednotlivých dimenzích 151 // 6.3.4 Dvoudimenzionální porovnání a diskuse 154 // 7. Doslov 159 // Summary 161 // Literatura 165 // Přílohy 173 // A. Výrazné rysy v dimenzích 175 // A.l Dimenze 1 175 // A. 2 Dimenze 2 177 // A.3 Dimenze 3 178 // A.4 Dimenze 4 179 // A.5 Dimenze 5 180 // A.6 Dimenze 6 181 // A.7 Dimenze 7 182 // A. 8 Dimenze 8 183 // B. Seznam použitých rysů 184 // C. Seznamy pro operacionalizaci rysů 187 // C.l Seznam pro rys FEI 187 // C.2 Seznam pro rys FYEJ 188 // C.3 Seznam pro rys ASIM 192 // C.4 Seznam pro rys DEMI 193 // C.5 Seznam pro rys PSB 196 // C.6 Seznam pro rys PAJ 197 // C.7 Seznam pro rys PVB 197 // C.8 Seznam pro rys PAV 198 // C.9 Seznam pro rys VTS 198 // C.10 Seznam pro rys VD ??1 // Seznam pro rys DT ??2 // Seznam pro rys DP // Seznam pro rys POE ??4 // Seznam pro rys GENE ??5 // Seznam pro rys KONT ??6 // Seznam pro rys VYPW ??7 // Seznam pro rys EXP ??8 // Seznam pro rys PROPT ??9 // Seznam pro rys PROPA 220 // Seznam pro rys NGR 221 // Seznam pro rys PRE2 222 // Seznam pro rys COH2 // Rejstřík
cnb003233610

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC