Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, 2020
233 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-754-7 (brožováno)
Studie z korpusové lingvistiky ; 27
Obsahuje bibliografii na stranách 165-173, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001539250
OBSAH // 1. Úvod 9 // 1.1 Obecně k jazykové variabilitě 9 // 1.2 Struktura knihy 11 // 2. Teoretická východiska 13 // 2.1 Multidimenzionální analýza D. Bibera 13 // 2.2 Česká stylistika a empirická jazykověda 16 // 3. Multidimenzionální model variability češtiny 21 // 3.1 Motivace 21 // 3.2 Pracovní postup v MDA 22 // 3.3 Složení korpusu Koditex 24 // 3.3.1 Složení korpusu a jeho zdroje 24 // 3.3.2 Delší texty vs. vzorky 29 // 3.3.3 Samplovací metoda 32 // 3.4 Jazykové rysy 33 // 3.4.1 Sestavování seznamu rysů 34 // 3.4.2 Operacionalizace rysů 36 // 3.4.3 Chybovost operacionalizace 76 // 3.5 Statistické vyhodnocení 78 // 3.5.1 Principy faktorové analýzy 78 // 3.5.2 Vstupní data a parametry faktorové analýzy 79 // 3.5.3 Výstupy faktorové analýzy 82 // 3.5.4 Určení optimálního počtu dimenzí 83 // 4. Dimenze variability a jejich interpretace 91 // 4.1 Popis jednotlivých dimenzí 92 // 4.1.1 Dimenze 1 : dynamický ( + ) vs. statický ( - ) 92 // 4.1.2 Dimenze 2: spontánní ( + ) vs. připravený ( — ) 94 // 4.1.3 Dimenze 3: vyšší ( + ) vs. nižší (-) stupeň koheze 96 // 4.1.4 Dimenze 4: polytematický ( + ) vs. monotematický ( - ) 98 // 4.1.5 Dimenze 5: vyšší ( + ) vs. nižší (-) míra explicitní adresnosti 99 // 4.1.6 Dimenze 6: obecný ( + ) vs. konkrétní ( — ) 101 // 4.1.7 Dimenze 7: prospektivní ( + ) vs. retrospektivní ( - ) 102 // 4.1.8 Dimenze 8: postojový ( + ) vs. faktuální ( —) 104 // 4.2 Srovnání
s Biberovým modelem MDA 105 // 4.3 Vliv délky vzorku na pozici textu v dimenzi 108 // 4.3.1 Příklad z praxe 109 // 4.3.2 Ověření řádným experimentem 111 // 5. Registry a vnitrotextová klasifikace 116 // 5.1 Východiska registrové klasifikace 117 // 5.2 Určení optimálního počtu registrů 118 // 5.3 Přehled identifikovaných registrů 118 // 5.3.1 Statické registry 120 // 5.3.2 Dynamické registry 125 // 5.4 Implementace registrové klasifikace v ČNK 128 // 6. Aplikace MD modelu 130 // 6.1 Analýza elicito váných textů 130 // 6.1.1 Představení analyzovaných dat a metody 130 // 6.1.2 Charakteristika elicito váných dat podle MDA 132 // 6.1.3 Shrnutí 138 // 6.2 Registr versus idiolekt 139 // 6.2.1 Uvedení do problematiky 139 // 6.2.2 Metodologie 140 // 6.2.3 Výsledky 140 // 6.2.4 Shrnutí 144 // 6.3 Srovnání variability tradičního a webového korpusu 147 // 6.3.1 Původ webových dat: korpus Araneum Bohemicum Maximum 148 // 6.3.2 Metodologie porovnání 149 // 6.3.3 Porovnání výsledků v jednotlivých dimenzích 151 // 6.3.4 Dvoudimenzionální porovnání a diskuse 154 // 7. Doslov 159 // Summary 161 // Literatura 165 // Přílohy 173 // A. Výrazné rysy v dimenzích 175 // A.l Dimenze 1 175 // A. 2 Dimenze 2 177 // A.3 Dimenze 3 178 // A.4 Dimenze 4 179 // A.5 Dimenze 5 180 // A.6 Dimenze 6 181 // A.7 Dimenze 7 182 // A. 8 Dimenze 8 183 // B. Seznam použitých rysů 184 // C. Seznamy pro operacionalizaci rysů 187 // C.l Seznam pro rys FEI 187
// C.2 Seznam pro rys FYEJ 188 // C.3 Seznam pro rys ASIM 192 // C.4 Seznam pro rys DEMI 193 // C.5 Seznam pro rys PSB 196 // C.6 Seznam pro rys PAJ 197 // C.7 Seznam pro rys PVB 197 // C.8 Seznam pro rys PAV 198 // C.9 Seznam pro rys VTS 198 // C.IO Seznam pro rys VD ??1 Seznam pro rys DT ??2 Seznam pro rys DP ??? Seznam pro rys POE ??4 Seznam pro rys GENE ??5 Seznam pro rys KONT ??6 Seznam pro rys VYPW ??7 Seznam pro rys EXP ??8 Seznam pro rys PROPT ??9 Seznam pro rys PROPA C.20 Seznam pro rys NGR C.21 Seznam pro rys PRE2 C.22 Seznam pro rys COH2 // Rejstřík // 198 // 199 // 199 // 200 202 213 213 // 213 // 214 // 215 217 219 221 // 222
cnb003233610

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC