Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vydání
Praha : Maxdorf, [2020]
271 stran : barevné ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-639-9 (vázáno)
Jessenius
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001539264
PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ 6 // PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ 8 // 1 VÝHODY A NEVÝHODY SPORTU U PACIENTŮ S DIABETEM 15 // 2 JAK KATEŘINA NEPŘEPLAVALA KANÁL LA MANCHE, ALE RYBNÍK NAKONEC ANO 21 // 3 FYZIOLOGIE FYZICKÉ ZÁTĚŽE 29 // 3.1 Pohyb a sval 29 // 3.2 Energetické přesuny organismu při fyzické zátěži 32 // 3.3 Fyziologická odpověď organismu na fyzickou zátěž 39 // 4 PATOFYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE U DIABETŮ 1. TYPU // 4.1 Utilizace energetických substrátů při sportu // 4.2 Hormonální regulace metabolismu glukózy při sportu // 4.3 Druh sportovní činnosti 45 // 4.4 Intenzita zátěže 50 // 4.5 Doba trvání zátěže 51 // 4.6 Opakování zátěže 51 // 5 MOŽNÉ PŘÍČINY NIŽŠÍ FYZICKÉ VÝKONNOSTI U OSOB S DIABETEM I. TYPU 53 // 6 POSOUZENÍ RIZIKA SPORTOVNÍ AKTIVITY U OSOB S DIABETEM 58 // 6.1 Posouzení rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací při sportu 58 // 6.2 Mikrovaskulámí komplikace a sport 61 // 7 MONITORACE GLYKEMIE A SPORT 64 // 7.1 Cílové glykemie před sportem 64 // 7.2 Klasifikace systémů monitorace 68 // 7.3 Sport a měření glykemie glukometrem 68 // 7.4 Využití CGM/FGM ve sportu 70 // 7.5 Přesnost měření CGM při sportu 72 // 7.6 Přesnost měření FGM při sportu 74 // 7.7 Vliv typu a intenzity zátěže na monitoraci glykemie 76 // 7.8 Hypoglykemie a CGM 79 // 7.9 Terapie inzulinovou pumpou a CGM 82 // 7.10 Nevýhody a bariéry CGM/FGM 86 // 7.11 Budoucnost monitorace a technologií ve sportu 88 // 7.12 Monitorace ketolátek 89 // 8 MANIPULACE SE SACHARIDY A INZULÍNEM PŘI SPORTU U OSOB S DIABETEM I. TYPU 95 // 8.1 Základní prostředky používané při regulaci glykemie - sacharidy 95 // 8.2 Manipulace se sacharidy při sportu u osob s diabetem 1. typu 96 // 8.3 Manipulace s inzulínem při sportu u osob s diabetem 1. typu 105 // 8.4 Obecná doporučení pro sportovce s diabetem 1. typu 116 //
8.5 Příklady extrémně rozdílných sportů 117 // 9 BOLUS0VÝ KALKULÁTOR, TUKO-PROTEINOVÁ JEDNOTKA A DALŠÍ MOŽNOSTI VÝPOČTU BOLUSOVÉHO INZULÍNU K JÍDLU I KOREKCI GLYKEMIE 124 // 9.1 Bolusový kalkulátor 124 // 9.2 Nastavení parametrů bolusového kalkulátoru 126 // 9.3 Používání aplikace a zadávání dat 134 // 9.4 Specifické situace 136 // 9.5 Tuko-proteinová jednotka 138 // 9.6 Kazuistika na závěr 143 // 10 HYPOGLYKEMIE PŘI SPORTU A PO NĚM 148 // 10.1 Hypoglykemie v průběhu sportovní činnosti 148 // 10.2 Maximální sprint v prevenci hypoglykemie při aerobním sportu 149 // 10.3 Hypoglykemie po ukončení sportovní činnosti - pozdní hypoglykemie 149 // 11 DIABETICKÁ KETOACIDÓZA 153 // 11.1 Definice a incidence 153 // 11.2 Patofyziologie 155 // 11.3 Klinický a laboratorní obraz 156 // 11.4 Terapie 157 // 11.5 Prevence 158 // 11.6 Riziko diabetické ketoacidózy u sportovců s diabetem 1. typu ...159 //
12 PRINCIPY PREVENCE HYPOGLYKEMIE A HYPERGLYKEMIE PŘI FYZICKÉ ZÁTĚŽI 162 // 12.1 Výkyvy glykemie a fyzická aktivita 162 // 12.2 Principy prevence hypoglykemie u pacientů s diabetem 1. typu při fyzické zátěži 164 // 12.3 Měření glykemie 174 // 12.4 Modelové příklady příjmu sacharidů a úpravy dávek inzulínu při sportovní činnosti 175 // 12.5 Specifické možnosti inzulínové pumpy 179 // 13 DOSPĚLÍ S DIABETEM - KAZUISTIKY 184 // 14 SPORTU DĚTÍSDIABETEM 1.TYPU - KAZUISTIKY 197 // 15 SARKOPENIE, SARKOPENICKÁ OBEZITA A DIABETES 209 // 15.1 Definice 209 // 15.2 Patofyziologie 210 // 15.3 Příčiny vzniku sarkopenie 211 // 15.4 Primární a sekundární sarkopenie 212 // 15.5 Sarkopenie a diabetes 213 // 15.6 Sarkopenická obezita 213 // 15.7 ôinická diagnostika sarkopenie 215 // 15.8 Léčba sarkopenie 218 // 16 CESTOVÁNÍ S DIABETEM 223 // 16.1 Doporučení pacientům před cestováním 223 // 16.2 Doporučení pacientům během cestování do cílové // destinace 225 // 16.3 Doporučení pro trávení aktivní dovolené 229 // 17 DIABETES A ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL ...236 // PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK // SEZNAM OBRÁZKŮ // MEDAILONKY AUTORŮ // REJSTŘÍK //
cnb003216581

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC