Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020
340 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-818-5 (brožováno)
001539266
Předmluva // 1. Buňka (buněčná membrána,jádro,organely, činnost) 16 // 1.1 Plazmatická membrána 17 // 1.2 Cytosol 18 // 1.2.1 Cytoskelet 19 // 1.3 Buněčné organely 19 // 1.3.1 Jádro 19 // 1.3.2 Ribozomy 20 // 1.3.3 Endoplazmatické retikulum 21 // 1.3.4 Golgiho aparát 21 // 1.3.5 Lysozomy 21 // 1.3.6 Mitochondrie 21 // 2. Životní cyklus buňky 22 // 2.1 Apoptóza a nekróza 23 // 3. Typy iontových kanálů, jejich význam, akvaporiny 25 // 3.1 Iontové kanály stále otevřené 25 // 3.2 Iontové kanály řízené napětím 26 // 3.3 Iontové kanály řízené chemicky 28 // 3.4 Iontové kanály řízené mechanicky 28 // 3.5 Akvaporiny 28 // 4. Děje na buněčné membráně 29 // 4.1 Transmembránový transport 29 // 4.2 Membránové potenciály 30 // 4.2.1 Klidový membránový potenciál, podmínky vzniku 30 // 4.2.2 Akční potenciál 31 // 5. lonotropní a metabotropní receptory 34 // 5.1 Molekulární biologie receptom (stavba, možnosti ovlivnění agonisty, // antagonisty, modulace) 34 // 6. Tělní tekutiny 39 // 7 // Jaromír Mysíiueček, Víadimír Riíjak FYZIO LO GIE // 7. Homeostáza, zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin. 41 // 7.1 Přehled mechanismů udržujících acidobazickou rovnováhu 43 // 7.1.1 Pufrovací systémy tělesných tekutin 43 // 7.1.2 Orgány regulující pH 45 // 7.2 Orgány regulující příjem a výdej iontů a osmoticky aktivních látek 45 // 7.2.1 Voda v lidském těle, hospodaření, ztráty, získávání 47 // 8. Fyziologie stárnutí 48 // 9. Fyziologie dětského věku, jednotlivé vývojové periody 51 // 9.1 Oběhový systém 51 // 9.2 Krev 52 // 9.3 Dýchací systém 52 // 9.4 Pohybový systém 52 // 9.5 Metabolismus 52 // 9.6 Trávicí systém 52 // 9.7 Vylučovací systém 53 // 9.8 Imunitní systém 53 // 9.9 Nervový systém a smysly 53 //
10. Krev 54 // 10.1 Funkce krve a její obecné vlastnosti 54 // 10.2 Krevní plazma (funkce, složení, objem a jeho změny) 54 // 10.2.1 Organické a anorganické součásti krevní plazmy, hodnoty 55 // 10.3 Krevní elementy, jejich tvorba, kmenové buňky, ontogeneze // krvetvorby 57 // 10.3.1 Bílé krvinky - druhy, funkce, počet a jeho změny 58 // 10.3.2 Krevní destičky, morfologie, složení, funkce a význam 60 // 10.3.3 Červené krvinky, morfologie, funkce, membrána, metabolismus 61 // 10.3.4 Faktory nezbytné pro erytropoézu, železo, vitamíny; // řízení krvetvorby 65 // 11. Imunita 67 // 11.1 Nespecifické imunitní mechanismy 68 // 11.2 Specifické mechanismy imunity 70 // 11.3 Vývoj imunitních mechanismů, imunitní odpověď 72 // 12. Hemostáza 73 // 12.1 Činnost destiček 74 // 12.2 Hemokoagulace, hemokoagulační kaskáda, přehled faktorů 74 // 12.3 Fibrinolýza 76 // 12.3.1 Přirozené antikoagulační faktory 77 // 8 // Obsah // 13. Fyziologický význam sleziny ’° // 14. Přehled oběhové soustavy a funkce jejích jednotlivých částí 79 // 14.1 Srdce // 14.1.1 Převodní systém srdeční, pacemakerový potenciál, // akční potenciál pracovní svaloviny 80 // 14.1.2 Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu 84 // 14.1.3 Srdeční revoluce 85 // 14.1.4 Elektrokardiografie (EKG), popis křivky, význam vyšetření 88 // 14.1.5 Metabolismus myokardu, zajištění 02 a energie 90 // 14.1.6 Humorální a nervová regulace srdeční činnosti 90 // 14.2 Cévy 91 // 14.2.1 Zákonitosti proudění krve v cévách 91 // 14.2.2 Charakteristiky jednotlivých typů cév 92 // 14.2.3 Tlak krve v srdci a ostatních částech krevního oběhu, // změny krevního tlaku během srdečního cyklu 95 // 14.2.4 Zásobení životně důležitých orgánů krví 97 // 14.3 Regulace funkcí oběhového systému 102 //
14.3.1 Místní regulační mechanismy krevního průtoku 102 // 14.3.2 Celkové regulační mechanismy krevního oběhu 102 // 14.3.3 Interakce místních a celkových regulačních mechanismů krevního oběhu // 14.4 Receptory v krevním oběhu, druhy, funkce 104 // 14.5 Srovnání plicního a tělního oběhu 104 // 14.6 Reakce kardiovaskulárního systému na zátěž 105 // 14.7 Mízní cévy, tvorba, tok a funkce mízy // 15. Dýchání 102 // 15.1 Přehled dýchací soustavy, význam dýchání 107 // 15.1.1 Alveolárni a atmosférický vzduch, složení, obsah CO2 ve vydechovaném vzduchu 107 // 15.2 Dýchací cesty, plicní objemy, alveolárni ventilace, mrtvý prostor . 108 // 15.3 Zevní dýchání, ventilace, distribuce, perfuze a difúze 109 // 15.3.1 Mechanika vdechu a výdechu HO // 15.3.2 Distribuce vzduchu v plicích 112 // 15.3.3 Perfuze a difúze ?2 // 15.3.4 Vztah mezi změnami tlaku, průtoku a objemy plic 113 // 15.4 Transport O2 krví, vazbová křivka 115 // 15.5 Transport oxidu uhličitého krví 115 // 15.6 Výměna plynů v tkáních 115 // 15.7 Hypoxie, její druhy; hyperbaric a hyperoxie 116 // 15.8 Reakce dýchacího systému na zátěž a hypoxii, adaptační změny 117 // 15.9 Řízení dýchání: dechové centrum, vliv periferních a centrálních receptorů 118 // 15.9.1 Obranné dýchací reflexy 119 // 16. Vylučování 121 // 16.1 Funkční morfologie ledvin 121 // 16.1.1 Glomerulus a juxtaglomerulární aparát 122 // 16.1.2 Proximální tubulus 122 // 16.1.3 Henleova klička 122 // 16.1.4 Distální tubulus 123 // 16.1.5 Sběrací kanálek 123 // 16.1.6 Cévní uspořádání v ledvinách, autoregulace průtoku krve 123 // 16.2 Nefron, stavba a funkce jednotlivých částí 123 //
16.2.1 Glomerulus, juxtaglomerulární aparát a hormony ovlivňující glomerulární filtraci 123 // 16.2.2 Činnost ledvinových tubulů, rozdíly v proximálním a distálním tubulu 126 // 16.2.3 Henleova klička 130 // 16.2.4 Sběrací kanálek 131 // 16.2.5 Teorie vzniku hyper- a hypotonické moči 132 // 16.3 Glomerulární filtrace 132 // 16.3.1 Funkční zkoušky ledvin, clearance 134 // 16.4 Řízení činnosti ledvin 135 // 16.4.1 Vztah ledvin a endokrinních funkcí, juxtaglomerulární aparát . 135 // 16.5 Funkce vývodných cest močových, mikční reflex 136 // 17. Základní principy zpracování a trávení potravy. Vstřebávání. Metabolismus 138 // 17.1 Základní vlastnosti trávicí trubice 138 // 17.2 Funkce jednotlivých oddílů GIT 140 // 17.2.1 Fyziologie ústní dutiny, sliny, složení, význam a řízení sekrece 140 // 17.2.2 Sání, žvýkání a polykání 143 // 17.2.3 Žaludek, trávení, řízení motility, odlišnosti u kojenců 143 // 17.2.4 Činnost tenkého střeva, střevní šťáva, motilita, // mechanismy resorpce 146 // 17.2.5 Pankreatická šťáva, složení, význam, řízení sekrece 152 // 17.2.6 Žluč, tvorba, složení, význam, řízení 152 // 17.2.7 Tlusté střevo, činnost, mikrobiální osídlení, defekace 153 // 17.2.8 Funkce jater - přehled 155 // 17.2.9 Výživa a energetická přeměna v organismu 157 // 10 // Obsah // 18. Humorální regulace 163 // 18.1 Mechanismy účinku hormonů na cílové buňky 163 // 18.2 Hormony, rozdělení, význam 163 // 18.2.1 Řízení sekrece hormonů 165 // 18.3 Funkce jednotlivých hormonů 166 // 18.3.1 Langerhansovy ostrůvky, produkce a účinky hormonů 166 // 18.3.2 Štítná žláza, biosyntetická a sekreční činnost jejích buněk 166 // 18.3.3 Řízení metabolismu Ca2+ 167 // 18.3.4 Hormony nadledvin 168 //
18.3.5 Hormonální systémy související s reprodukcí 171 // 18.3.6 Hormony hypotalamu 173 // 18.3.7 Hormony hypofýzy 174 // 18.3.8 Regulační vztahy hypotalamu, hypofýzy a nadledvin 175 // 18.3.9 Tkáňové hormony, charakteristiky, přehled 175 // 19. Reprodukce genetické informace 177 // 19.1 Ženský reprodukční systém 177 // 19.1.1 Ženské pohlavní orgány a jejich funkce 177 // 19.1.2 Ovariální a menstruační cyklus 179 // 19.2 Mužský reprodukční systém 184 // 19.2.1 Mužské pohlavní orgány a jejich funkce 184 // 19.2.2 Regulace pohlavních funkcí muže 186 // 19.3 Fyziologie těhotenství, endokrinní funkce placenty, laktace a její řízení, složení mléka 187 // 19.3.1 Laktace a její řízení, složení mléka 190 // 19.3.2 Hormony placenty 190 // 20. Svaly 192 // 20.1 Základní typy svalů - jejich funkce a inervace 192 // 20.2 Kosterní sval, mechanika svalového stahu, únava, metabolismus, // zdroje energie 195 // 20.2.1 Vznik svalového stahu, membránový potenciál 194 // 20.3 Hladká svalovina, fyzikální a fyziologické vlastnosti hladkého svalu, řízení tonu 199 // 21. Centrální nervový systém 203 // 21.1 Stavba a funkce nervové buňky 203 // 21.1.1 Iontová a molekulární podstata akčního potenciálu // nervového vlákna, srovnání AP a PSP 204 // 21.1.2 Podmínky vzniku akčního potenciálu a jeho vedení, refrakterní fáze, vliv kalémie 205 // 21.1.3 Akční potenciál nervového vlákna, hladkého, srdečního // a kosterního svalu - srovnání 208 // 21.1.4 Postsynaptické potenciály, vznik a význam 211 // 21.1.5 Stavba a funkce synapse 213 // 21.1.6 Neurosekrece 219 // 21.1.7 Metabolismus nervové tkáně, životní cyklus nervové buňky 220 // 21.2 Gliové buňky 221 //
21.2.1 Typy gliových buněk, funkce; hematoencefalická bariéra 221 // 21.2.2 Glie a regulace extracelulární koncentrace kalia v CNS 226 // 21.3 Vnitřní prostředí CNS 228 // 21.3.1 Komorový systém, mozkomíšní mok - tvorba, složení a význam 228 // 21.4 Základní principy funkce CNS 231 // 21.4.1 Klasifikace nervových vláken 231 // 21.4.2 Interneuronální integrační mechanismy, presynaptické a postsynaptické modulační okruhy 231 // 21.4.3 Reflex, reflexní oblouk a jeho jednotlivé prvky, klasifikace reflexů 235 // 21.5 Fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS 236 // 21.6 Somatosenzorické vstupy, smysly 239 // 21.6.1 Receptory, činnost, rozdělení 240 // 21.6.2 Receptorový potenciál, adaptace 241 // 21.6.3 Chuť a čich 243 // 21.6.4 Zrak 246 // 21.6.5 Funkce středního a vnitřního ucha a sluchová dráha 259 // 21.6.6 Statokinetické čidlo, mechanismy řízení rovnováhy 264 // 21.6.7 Kožní čití, dotek, tlak, termorecepce 267 // 21.6.8 Percepce bolesti 270 // 21.7 Funkce míchy 274 // 21.8 Hybnost 277 // 21.8.1 Přehled mechanismů řízení hybnosti 277 // 21.8.2 Monosynaptické a polysynaptické míšní reflexy, význam 278 // 21.8.3 Obranné reflexy, význam 281 // 21.8.4 Postojové a vzpřimovací reflexy, význam 282 // 21.8.5 Spinální centra motoriky, alfa a gama motoneurony 284 // 21.8.6 Opěrná a cílená motorika 286 // 21.8.7 Činnost bazálních ganglii 287 // 21.8.8 Funkce mozečku 289 // 21.9 Funkce talamu 292 // 21.10 Funkce retikulární formace 295 // 12 // Obsah // 21.11 Funkce limbického systému 297 // 21.12 Funkce hypotalamu 301 // 21.12.1 Regulace příjmu potravy, energetická homeostáza, // hormony tukové tkáně 305 // 21.12.2 Tělesná teplota; výměna tepla mezi organismem a prostředím, hypertermie, hypotermie 307 // 21.12.3 Biologické rytmy 311 //
21.13 Regulace funkcí prostřednictvím autonomního nervového systému 315 // 21.13.1 Centrální oddíly autonomního nervového sytému 315 // 21.13.2 Periferní oddíly ANS, ovlivnění jednotlivých orgánů autonomním nervovým systémem 315 // 21.13.3 Střevní (enterický) nervový systém, význam 321 // 21.14 Projekční a senzorické oblasti mozkové kůry 322 // 21.15 Asociační oblasti mozkové kůry 323 // 21.16 Fyzikální podstata elektrických projevů mozku, metody jejich zpracování 324 // 21.17 Funkční systémy CNS 326 // 21.17.1 Mechanismy řízení chování 326 // 22. Fyziologické funkce kůže 340
cnb003216868

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC