Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
[Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2018
101 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7560-129-2 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Obsahuje rejstřík
214 výtisků
001539274
1 Úvod do farmakologie 9 // 1.1 Definice oboru 9 // 1.2 Rozdělení farmakologie 9 // 1.3 Léčivá látka, léčivý přípravek 10 // 1.3.1 Léčivý přípravek 10 // 1.3.2 Pomocné látky 11 // 1.3.3 Lék 11 // 1.4 Způsoby třídění léčivých přípravků 12 // 1.4.1 Dle původu 12 // 1.4.2 Dle způsobu přípravy 12 // 1.4.3 Dle způsobu výdeje 12 // 1.4.4 Dle ... klasifikace 12 // 1.4.5 Složky léčivého přípravku 13 // 1.4.6 Třídění dle účinku 13 // 1.5 Technologická klasifikace hromadně vyráběných léčivých přípravků 13 // 1.6 Způsoby označení léčivé látky v léčivém přípravku 14 // 2 Základy farmakokinetiky 16 // 2.1 Buňka, buněčná membrána 16 // 2.2 Bariéry organismu 18 // 2.2.1 Bariéra trávicí trubice 18 // 2.2.2 Bariéra hematoencefalická 18 // 2.2.3 Bariéra placentámí..„ 18 // 2.2.4 „Bariéra“ ledvinná 18 // 2.3 Mechanismy průniku léčiv přes buněčné membrány 19 // 2.4 Absorpce léčiv 22 // 2.5 Biodistribuce léčiv 23 // 2.6 Bioeliminace léčiv 25 // 2.6.1 Dvě fáze biotransformačního procesu 26 // 2.6.2 Exkrece léčiv z organismu 28 // 2.7 Ukazatelé farmakokinetiky 29 // 2.7.1 Distribuční objem 30 // 2.7.2 Clearance („očista“) 30 // 2.7.3 Biologická dostupnost 31 // 2.7.4 Biologický poločas 33 // 3 Základy farmakodynamiky 35 // 3.1 Nespecifický účinek 36 // 3.2 Specifický účinek 36 // 3.2.1 Nereceptorová místa specifického účinku léčiv 36 // 3.2.2 Receptory pro léčiva 37 // 4 Lékové interakce 53 // 4.1 Farmakokinetické interakce 54 // 4.1.1 Interakce na úrovni absorpce a transmembránového transportu 54 // 4.1.2 Interakce na úrovni distribuce 57 // 4.1.3 Interakce na úrovni biotransformace 58 // 4.1.4 Interakce na úrovni exkrece 61 // 4.2 Farmakodynamické interakce 62 // 4.3 Třídění lékových interakcí na základě jejich klinické relevance 65 //
5 Klinické třídění účinku léčiv, dávky léčiv, lékové indikace a kontraindikace 67 // 5.1 Rozdělení léčiv 67 // 5.2 Účinky léčiv 67 // 5.3 Vliv dávkování léčiv na jejich farmakologický efekt 69 // 5.3.1 Vztah mezi dávkou a účinkem může mít charakter 69 // 5.3.2 Vyjadřování vztahů mezi dávkou a účinkem 69 // 5.3.3 Názvy dávek podávaného léčiva (podle množství) 72 // 5.3.4 Terapeutická šířka a terapeutický index 72 // 5.3.5 Léková indikace a kontraindikace 73 // 6 Toxikologie léčiv a antidota 74 // 6.1 Toxikologie studuje 74 // 6.2 Toxikologie léčiv 74 // 6.3 Mechanizmy toxického působení 74 // 6.4 Přehled toxických syndromů (vyvolávající agens, příznaky, léčení) 75 // 6.4.1 Anticholinergní syndrom 75 // 6.4.2 Sympatomimetický syndrom 75 // 6.4.3 Syndrom po požití opiátů, sedativ, ethanolu 75 // 6.4.4 Cholinergní syndrom 75 // 6.4.5 Extrapyramidový syndrom 75 // 6.4.6 Serotoninový syndrom 76 // 6.4.7 Syndrom po požití rozpouštědel 76 // 6.5 Léčebné zásahy při intoxikacích 76 // 6.6 Orgánová toxicita 78 // 7 Cesty podání léčiva do organizmu 79 // 7.1 Resorpce léčiva 79 // 7.2 Lokální aplikace 79 // 7.3 Celková (systémová) aplikace 80 // 7.3.1 Perorální (enterální) aplikace 80 // 7.3.2 Parenterální cesty podání 80 // 7.3.3 Cesty pro systémové i pro lokální podání 81 // 8 Faktory ovlivňující účinky léčiv 82 // 8.1 Faktory vztahující se k léčivému přípravku 82 // 8.2 Faktory vztahující se k nemocnému 82 // 8.3 Faktory vztahující se k léčivému přípravku i k nemocnému , 83 // 9 Látkové závislosti 87 // 9.1 Závislost 87 // 9.1.1 Návyková látka (droga) 87 // 9.1.2 Základní charakteristiky osobnosti 87 // 9.1.3 Prostředí 87 // 9.2 Neurobiologické mechanizmy vzniku závislosti 87 // 9.3 Toxikománie 88 // 9.4 Abstinenční příznaky 88 //
9.5 Přehled základních typů látkových závislostí 88 // 9.5.1 Závislost na organických rozpouštědlech (na těkavých látkách) 88 // 9.5.2 Závislost na lécích (barbituráty, benzodiazepiny) 89 // 9.5.3 Závislost na látkách stimulujících centrální nervový systém (CNS) 89 // 9.5.4 Závislost na halucinogenních látkách 89 // 9.5.5 Závislost na morfinu a příbuzných látkách 90 // 9.5.6 Závislost na látkách obsažených v konopí 90 // 10 Výzkum a vývoj nových léěiv 91 // 10.1 Úvod 91 // 10.2 Zdroje nových léěiv 91 // 10.3 Farmakologický skríning nově syntetizovaných látek 92 // 10.4 Preklinické testování 92 // 10.5 Pokusná zvířata a zvířecí modely 93 // 10.6 Klinické hodnocení léčiv 94 // 10.6.1 Fáze 1 94 // 10.6.2 Fáze II 94 // 5 // 10.6.3 Fáze III 95 // 10.6.4 Fáze IV 95 // 10.6.5 Placebem kontrolované klinické hodnocení 95 // 10.6.6 Randomizovaná studie 95 // 10.6.7 Zaslepená (blinding) studie 96 // 10.6.8 Dvojitě zaslepené klinické hodnocení 96 // 10.6.9 Otevřená studie 96 // 10.6.10 Multicentrická studie 96 // 11 Etické a právní aspekty klinického zkoušení léčiv 97
(OCoLC)1065735912
cnb003008473

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC