Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.07.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 4., doplněné
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015
92 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7395-915-9 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
700 výtisků ; dotisk v roce 2015, 700 výtisků
001539275
Obsah // Úvod 3 // I. lekce: // Výslovnost, přízvuk 4 // Základní mluvnické termíny 5 // Cvičení 6 // II. lekce // Latinská substantiva I. deklinace 7 // Řecká substantiva I. deklinace 7 // Latinské předložky 8 // Terminologické minimum 9 // Cvičení 10 // III. lekce // Latinská substantiva II. deklinace 12 // Řecká substantiva II. deklinace 13 // Terminologické minimum 13 // Cvičení 15 // IV. lekce // Latinská adjektiva I. a II. deklinace 17 // Přívlastky shodné a neshodné 18 // Terminologické minimum 19 // Cvičení 20 // V. lekce // Různoslabičná substantiva lil. deklinace 22 // Stejnoslabičná substantiva lil. deklinace 24 // Řecká substantiva lil. deklinace 25 // Terminologické minimum 25 // Cvičení 27 // VI. lekce // Trojvýchodná adjektiva lil. deklinace 28 // Dvojvýchodná adjektiva lil. deklinace 28 // 90 // Jednovýchodná adjektiva III. deklinace 28 // Skloňování adjektiv III. deklinace 29 // Terminologické minimum 30 // Cvičení 31 // VII. lekce // IV. deklinace 33 // Terminologické minimum 34 // Cvičení 35 // Vlil. lekce // V. deklinace 37 // Přehled skloňování substantiv I. a II. deklinace 38 // Přehled skloňování různoslabičných substantiv III. deklinace 38 // Přehled skloňovánístejnoslabičných substantiv III. deklinace 38 // Přehled skloňování substantiv IV. deklinace 38 // Přehled skloňování substantiv V. deklinace 38 // Terminologické minimum 39 // Cvičení 40 // IX. lekce // Stupňování
adjektiv - komparativ tvoření a skloňování 41 // Superlativ, tvoření a skloňování 42 // Terminologické minimum 43 // Cvičení 44 // X. lekce // Nepravidelné stupňování adjektiv 45 // Užití komparatívu a superlativu 45 // Skloňování adjektiv I. a II. deklinace 46 // Skloňování adjektiv III. deklinace 47 // Terminologické minimum 47 // Cvičení 48 // XI. lekce // Souborné poučení o latinských slovesech 49 // Sloveso býti - esse 49 // 91 // Rozdělení sloves I. až IV. konjugace 49 // Terminologické minimum 52 // Cvičení 52 // XII. lekce // Latinské číslovky základní a řadové 54 // Podílné číslovky, násobná číselná příslovce 56 // Základní pravidla pro tvoření zlomků 56 // Vybrané číslovky řecké 56 // Cvičení 57 // XIII. lekce // Tvoření slov předponami latinskými a řeckými 58 // Tvoření slov příponami latinskými a řeckými 59 // Skládání slov 60 // Terminologické minimum 60 // Cvičení 62 // Doplňky VÝTISK 63 // Diagnóza 63 // Obrazová část 66 // Léky 72 // Druhy a formy léčivých prostředků 73 // Receptura 74 // Latinsko-český slovník terminologického minima 76 // Česko-latinský slovník terminologického minima 86 // Použité prameny a literatura 89 // 92
(OCoLC)928738917
cnb002725171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC