Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
2. přepracované a rozšířené vydání
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, 2018
178 stran : ilustrace, formuláře ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7560-132-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
Určeno pro studující studijního programu Porodní asistence
001539276
Seznam zkratek 6 // Úvod 8 // PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A FYZIOLOGICKÉHO PORODU // 1 Prekoncepční péče 11 // 1.1 Faktory ovlivňující budoucí graviditu 11 // 1.1.1 F aktory ovlivnitelné 11 // 1.1.2 Faktory neovlivnitelné 12 // 2 Úloha porodní asistentky v prenatální péči 14 // 2.1 Priority prenatální péče 14 // 2.2 Porodní asistentka v prenatální péči 15 // 3 Vyšetření těhotné a rodičky porodní asistentkou 17 // 3.1 Uložení plodu v děloze 17 // 3.2 Zevníporodnické vyšetření 18 // 3.2.1 Aspekce 18 // 3.2.2 Palpace 19 // 3.2.3 Auskultace 19 // 3.2.4 Pelvimetrie 21 // 3.3 Vnitřní porodnické vyšetření 21 // 4 Porod - definice, klasifikace, porodní doby 26 // 4.1 Průběh porodu 26 // 5 Vybavení a zařízení porodnického komplexu 29 // 6 Příjem a příprava rodičky ? porodu 33 // 6.1 Příjem rodičky na porodní sál 33 // 6.1.1 Postup přijetí klientky 34 // 6.2 Příprava rodičky na porod 35 // 7 Zdravotnická dokumentace na porodním sále 38 // 7.1 Základní podmínky pro získávání informací při příjmu rodičky 38 // 7.2 Porodopis 38 // 8 Péče PA o rodičku v I. době porodní 43 // 8.1 Základní péče v porodní asistenci 43 // 8.2 Speciální péče v porodní asistenci 44 // 8.3 Příprava na II. dobu porodní 46 // 8.3.1 Příprava porodnických nástrojů a ostatních pomůcek 46 // 8.3.2 Příprava porodní asistentky - porodníka na porod 47 // 8.3.3 Příprava prostředí - porodního boxu 48 // 9 Péče PA o rodičku ve II. ? III. době porodní 50 // 3 // 10 Vedení fyziologického porodu porodní asistentkou 53 // 11 Péče PA o ženu ve IV. době porodní 57 // 12 Ošetření a péče o porodní poranění 61 // 12.1 Porodní poranění 61 // 12.2 Prevence porodních poranění 62 // 12.3 Chirurgické inštrumentárium a další pomůcky 63 //
12.4 Technika šití 66 // 12.5 Technika uzlení 68 // 12.6 Péče porodní asistentky po ošetření porodního poranění 69 // Bibliografické zdroje (Péče porodní asistentky o ženu v průběhu těhotenství // a fyziologického porodu) 71 // PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU V PRŮBĚHU FYZIOLOGICKÉHO ŠESTINEDĚLÍ // 13 Péče PA o ženu v období šestinedělí 75 // Bibliografické zdroje (Péče porodní asistentky o ženu v průběhu fyziologického // šestinedělí) 81 // PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O FYZILOGICKÉHO NOVOROZENCE // 14 První ošetření novorozence 85 // 14.1 Jednotlivé kroky prvního ošetření 85 // 14.2 Subjektivní a objektivní hodnocení stavu novorozence PA 87 // 14.3 Základní vybavení boxu a pomůcek určených ? prvnímu ošetření novorozence 89 // 15 Resuscitace novorozence 91 // 15.1 Základní kroky 92 // 15.2 Zajištění ventilace 92 // 15.2.1 Inhalace kyslíku 92 // 15.2.2 Insuflace kyslíku 93 // 15.2.3 Endotracheální intubace 93 // 15.3 Zajištění cirkulace 94 // 15.4 Medikamentózni terapie 95 // 15.5 Monitorování novorozence na porodním sále 96 // 15.6 Speciální situace 96 // 15.7 Ukončení resuscitace 96 // 15.8 Poresuscitační péče 96 // 16 Bolest u novorozence 99 // 17 Koupel novorozence 103 // 17.1 První koupel novorozence 103 // 17.2 Koupel novorozence v dalších dnech po porodu — běžná koupel 104 // 18 Postpartální adaptace novorozence 107 // 18.1 Klasifikace novorozenců 107 // 4 // 18.2 Palmární a plantární reflex (úchopový), činnost srdce // 18.3 Dýchání novorozence // 18.4 Kůže // 18.5 Činnost trávicího ústrojí // 18.6 Činnost močového ústrojí // 18.7 Prevence hemoragickě nemoci // 18.8 Další součásti péče v rámci postpartální adaptace //
19 Kojení novorozence, alternativní způsoby dokrmů mateřským mlékem a sondování // 19.1 Krmení novorozence naso/orogastrickou sondou // 20 Screeningová vyšetření u novorozenců // 20.1 Novorozenecký laboratorní screening // 20.2 Katarakta // 20.3 Vyšetření dysplazie kyčelních kloubů // 20.4 UZ ledvin // 20.5 Vyšetření sluchu // 20.6 UZ mozku // 20.7 Retinopatie nedonošených novorozenců // 20.8 Screening kritických srdečních vad // 21 Infekce novorozence // 21.1 Postup péče o novorozence s rizikem vzniku infekce vyvolané Streptococcem agalactiae (GBS) 130 // 22 Hypoglykémie a hyperglykémie u novorozence 135 // 22.1 Hypoglykémie u novorozence 135 // 22.2 Hyperglykémie u novorozence 137 // 23 Péče v porodní asistenci o novorozence s ikterem 140 // 23.1 Rozdělení hypebilirubinemií 140 // 23.2 Základní dělení ikteru 141 // 23.3 Diagnostika ikteru 143 // 23.4 Fototerapie 143 // 23.5 Výměnná transfuze 145 // 24 Odběry a cévní přístupy u novorozenců 148 // 24.1 Odběr venózní krve 148 // 24.2 Odběr kapilární krve 149 // 24.3 Možné přístupy pro kanylaci 149 // 24.3.1 Periferní žilní kanylace 149 // Bibliografické zdroje (Přehled péče porodní asistentky o fyziologického novorozence) 152 // PŘÍLOHY 155
(OCoLC)1035451163
cnb002987739

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC