Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
SE
Seriál, periodikum
Příručka
Praha : Forum, 2015-
svazků (na volných listech) : ilustrace ; 30-32 cm
Externí odkaz    Online verze: https://www.forum-media.cz/premium/lgp/ 

Základní dílo (2015)-10. aktualizace (duben 2020)-
2336-8985
2x ročně
Základní dílo obsahuje pořadač a 1 CD-ROM, k 6. aktualizaci (duben 2018) vydán nový pořadač označený jako 2. díl
Popsáno podle: základní dílo (březen 2015) včetně: 10. aktualizace (duben 2020)
978-80-87983-02-7 (základní dílo, 2015 ; pořadač)
001539288
OBSAH // 1. Řečový vývoj a opožděný řečový vývoj // 1.1 Počátky dětského řečového vývoje // 1.2 Prevence poruch řeči // 2. vývojové poruchy a logopedické vady // 2.1 Diferenciální diagnostika vývojových poruch řeči // 2.2 Vývojová dysfázie // 2.3 Dyslalie // 2.3.1 Přípravná cvičení, která lze provádět v rámci činností v rodině i v MŠ // 2.4 Vývojová dysartrie // 2.5 Balbuties - koktavost // 2.6 Tumultus sermonis - breptavost // 2.7 Mutismus // 2.8 Sluchové postižení // 2.9 Dysfagie u dětí // 3- Dechová cvičení a hry // 3.1 Hry s brčkem // 3.2 Dechová cvičení v kruhu // 3.3 Foukáme jako vítr // 3.4 Hrátky s dechem // 4- Cvičení na podporu zrakového a sluchového vnímání // 4.1 Hry a cvičení na rozvoj zrakového vnímání a zrakové paměti // U dětí S vývojovou dysfázií (Věk 3-4 roky, expresívni, středně těžká VD) // 4.2 Hry a cvičení na rozvoj zrakového vnímání a zrakové paměti // u dětí s vývojovou dysfázií (Věk 5-6 let, expresívni, středně těžká VD) // 4.3 Hry pro rozvoj sluchového vnímání // 5. Motorická a grafomotorická cvičení // 5.1 Hry a cvičení na rozvoj hrubé motoriky u dítěte s vývojovou dysfázií (Věk 3-4 roky, expresívni, středně těžká VD) // 5.2 Hry a cvičení na rozvoj hrubé motoriky u dítěte s vývojovou dysfázií (Věk 5-6 let, expresívni, středně těžká VD) // 5.3 Hry a cvičení na rozvoj jemné motoriky u dítěte s vývojovou dysfázií (Věk 3-4 roky, expresívni, středně těžká VD) // 5.4 Hry a cvičení na rozvoj jemné motoriky u dítěte s vývojovou dysfázií (Věk 5-6 let, expresívni, středně těžká VD) // 5.5 Hry a cvičení na rozvoj grafomotoriky u dítěte s vývojovou dysfázií (Věk 3-4 roky, expresívni, středně těžká VD) //
5.6 Hry a cvičení na rozvoj grafomotoriky u dítěte s vývojovou dysfázií (Věk 5-6 let, expresívni, středně těžká VD) // 5.7 Hry a cvičení na rozvoj motoriky mluvidel (Věk 3-4 roky, expresívni, středně těžká VD) // 5.8 Hry a cvičení na rozvoj motoriky mluvidel (Věk 5-6 let, expresívni, středně těžká VD) // Artikulační cvičení // 6.1 Didaktický materiál k procvičování hlásky В // 6.2 Didaktický materiál k procvičování hlásky P // 6.3 Didaktický materiál k procvičování hlásky M // 6.4 Didaktický materiál k procvičování hlásky V // 6.5 Didaktický materiál k procvičování hlásky F // Všestranná péče o rozvoj jazyka a řeči // 7.1 Kolektivní cvičení pro samohlásky // 7.2 Kolektivní cvičení pro hlásku В // 7.3 Kolektivní cvičení pro hlásku P // 7.4 Kolektivní cvičení pro hlásku M // 7.5 Kolektivní cvičení pro hlásku V // 7.6 Kolektivní cvičení pro hlásku F // 7.7 Básničky na hlásky 1. artikulačního okrsku // 7.8 Hudební činnosti v logopedické prevenci // Terapeutické metody a postupy // 8.1 Augmentativní a alternativní komunikace // 8.2 Koncepty zahrnující terapii k poruchám polykání // 8.3 Využití arteterapeutické techniky „Doteky hlíny" u klientů s vývojovou poruchou řeči // OBSAH // Praktické pomůcky, nástroje a prostředky // 9.1 Snadná výroba individualizovaných pomůcek a učebních materiálů s programy SymWriter a Boardmaker // 9.2 Montessori pomůcky pro rozvoj jazykové oblasti // 9.3 Stolní hry pro rozvoj jazykových dovedností // 9.4 Počítačové programy a aplikace v logopedii // Programy a projekty // 10.1 VYKUK - terapeutický materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti // 10.2 Logopedická zahrada Pracovní listy
(OCoLC)910989043
cnb002697008

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC