Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vydání
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020
327 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-01-06624-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 313-328 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001539302
Obsah // 1. ÚVOD...11 // 2. VYBRANÉ OBLASTI UMĚLÉ INTELIGENCE V SYSTÉMU CHYTRÝCH SÍTÍ, // BUDOV, MĚST A DOPRAVY...15 // 2.1 Optimalizace, základní pojmy a orientace...15 // 2.2 Nejčastější problémy optimalizace...26 // 2.3 Výpočetní nástroje pro návrh chytré sítě...28 // 2.3.1 Nástroje pro podporu rozhodování...28 // 2.3.2 Analytické hierarchické programování (AHP)...29 // 2.4 Optimalizační techniky v systému návrhu chytrých sítí...30 // 2.5 Klasické optimalizační metody v systému návrhu chytrých sítí...31 // 2.5.1 Lineární programování...31 // 2.5.2 Nelineární programování...34 // 2.5.3 Nelineární smíšené celočíselné programování...35 // 2.5.4 Dynamické programování...37 // 2.5.5 Stochastické programování a šancí omezované programováním // (CCP)...38 // 2.6 Typy optimalizačních, heuristických a metaheuristických algoritmů.39 // 2.6.1 Heuristická optimalizace...39 // 2.6.2 Umělé neuronové sítě (ANN)...45 // 2.6.3 Expertní systémy (ES)...47 // 2.6.4 Metaheuristiky - stochastické algoritmy (Stochastic Algorithms)... 48 // 2.6.5 Vybrané příklady stochastických algoritmů...50 // 2.6.5.1 Čistě náhodné prohledávání (Pure Random Search)...50 // 2.6.5.2 Stochastický horolezecký algoritmus (Stochastik Hill // Climbing)...51 // 2.6.5.3 Metoda simulovaného žíhání (Simulated Annealing)...53 // 3. INTELIGENTNÍ SÍTĚ - SMART GRIDS, HISTORIE A ZKUŠENOSTI... 56 // 3.1 Nástroje řízení
pro chytré sítě... 62 // 3.2 Od chytrých sítí ? chytrým městům...66 // 3.3 Chytré město: platforma pro pokročilá energetická řešení...68 // 3.4 Chytré město: platforma orientovaná na lidi...69 // 3.5 Aktivní uživatelé energií a producenti, kteří jsou zároveň uživateli.74 // 3.6 Architektonické návrhy inteligentních sítí...76 // 3.7 Definování požadavků energetické nezávislosti a zabezpečení energie // inteligentní sítí...76 // 3.7.1 Výpočetní inteligence...79 // 3.7.2 Posílení energetické soustavy...79 // 3.7.3 Komunikace a standardy...79 // 3.7.4 Životní prostředí a ekonomika...79 // 3.7.5 Všeobecný pohled na řídicí faktory trhu inteligentních sítí.80 // 3.7.6 Úlohy a funkce zúčastněných stran...80 // 3.7.7 Technická infrastruktura...82 // 3.7.8 Ukázkové aktivity v České republice...82 // 3.7.9 Výzkumné centrum energetických systémů PSERC...83 // 3.7.10 Výzkumné a akademické ústavy, fakulty vysokých škol...83 // 3.7.11 Technologické společnosti, dodavatelé a výrobci prostředků // chytrých sítí...84 // 3.8 Pracovní definice chytré sítě vycházející z měření výkonu...85 // 3.9 Reprezentativní architektura chytré sítě (Smart Grid)...86 // 3.10 Funkce komponent chytré sítě...87 // 3.10.1 Rozhraní chytrých zařízení...87 // 3.10.2 Komponenta ukládání...87 // 3.10.3 Komponenta subsystému přenosu...88 // 3.10.4 Komponenta monitorovací a řídicí technologie...88
3.10.5 Komponenty distribučních subsystémů chytré sítě...88 // 3.10.6 Komponenta správy na straně poptávky...89 // 3.11 Souhrn...89 // 4. TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE A MĚŘENÍ PRO INTELIGENTNÍ SÍTĚ...90 // 4.1 Komunikace a měření...90 // 4.2 Monitorování, PMU, inteligentní měřidla a technologie měření...93 // 4.2.1 Systémy rozsáhlého monitorování (WAMS)...93 // 4.2.2 Jednotky měření fázorů (PMU)...93 // 4.2.3 Inteligentní měřiče...95 // 4.2.4 Inteligentní spotřebiče...96 // 4.2.5 Pokročilá infrastruktura měření (AMI)...97 // 4.3 Nástroje pro mapování GIS a Google...97 // 4.4 Technologie multiagentních systémů (MAS)...98 // 4.4.1 Multiagentní systémy pro implementaci inteligentní sítě...99 // 4.4.2 Multiagentní specifikace...99 // 4.4.3 Multiagentní technika...100 // 4.5 Srovnání mikrosítě a inteligentní sítě...101 // 5. SMART GRIDS A MĚSTSKÉ ELEKTROROZVODNÉ SYSTÉMY...102 // 5.1 Cesta ? chytřejším sítím...103 // 5.2 Optimalizace chytrých sítí...110 // 6. POSTUP PŘI NAVRHOVÁNÍ CHYTRÉ SÍTĚ...114 // 6.1 Úvod do návrhu chytré sítě...114 // 6.2 Překážky, řešení a návrh chytré sítě...114 // 6.3 Navrhování chytré sítě za použití optimalizačních, automatizačních // a řídicích technik...116 // 6.3.1 Spolehlivost energetického systému...118 // 6.3.2 Stabilita elektrizační soustavy...118 // 6.3.4 Silné a slabé stránky existujících nástrojů pro analýzu stability // napětí...123
// 6.3.5 Stability úhlu... 129 // 6.3.6 SE (State Estimation), odhad stavu pro prostředí chytré sítě..131 // 6.3.7 Modelování chytré sítě v reálném čase...131 // 6.3.8 Ekonomické odbavování...132 // 6.3.9 Řazení zdrojů...133 // 6.3.10 Formulování řazení jednotky...134 // 6.3.11 Analýza bezpečnosti...135 // 6.4 Rozsáhlé energetické systémy v chytré síti na úrovni přenosu...135 // 6.5 Požadavek automatizace distribučního systému pro energetickou síť...138 // 6.6 Uživatelská úroveň spotřebiče jako ukončení inteligentní sítě...142 // 6.7 Aplikace pro adaptabilní kontrolu a optimalizaci...143 // 6.8 Shrnutí...143 // 7. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, CHYTRÉ SÍTĚ A NORMY...144 // 7.1 Úvod...144 // 7.2 Pravidla součinnosti...144 // 7.2.1 Schopnost součinnosti v rámci současné technické úrovně...145 // 7.2.2 Perspektivy, úkoly a schopnosti součinnosti...145 // 7.2.3 Model chytré součinnosti v prostředí chytré sítě...146 // 7.2.4 Schopnost součinnosti v řetězci chytré sítě...146 // 7.2.5 Schopnost součinnosti, kontrola a řízení v energetické síti...146 // 7.3 Mezinárodní standardy a normy chytrých sítí...147 // 7.4 Kybernetická bezpečnost chytré sítě...149 // 7.4.1 Současný stav techniky kybernetické bezpečnosti...149 // 7.4.2 Rizika pro kybernetickou bezpečnost...152 // 7.4.3 Záležitosti kybernetické bezpečnosti v souvislosti s AMI...154 // 7.4.4 Přístup ke zmírňování rizik v oblasti
kybernetické bezpečnosti.155 // 7.5 Kybernetická bezpečnost a metodika pro uživatele...156 // 8. CHYTRÉ BUDOVY VERSUS INTELIGENTNÍ BUDOVY...158 // 8.1 Úvod. Koncept prostoru, území a tvorba kompaktního města...158 // 8.2 Komentář ? pojmu prostředí jako kontrastu budov, měst a dopravy...164 // 8.3 Inteligentní budovy...167 // 8.3.1 Architektura inteligentní budovy. Inteligence budov...167 // 8.4 Inteligentní budovy, faktory a hodnotící kritéria výběru...169 // 8.4.1 Vytváření a budování inteligence...175 // 8.4.2 Výpočet inteligence při budování inteligence budov...176 // 8.5 Inteligentní budovy, řízení energetické účinnosti a zlepšení // bezpečnosti...177 // 8.5.1 Chytrý dohled - řešení s kamerou...179 // 9. UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ A JEJICH APLIKACE V CHYTRÝCH DOMECH...184 // 9.1 Úvod... 184 // 9.2 Umělé neuronové sítě...185 // 9.2.1 Přehled...185 // 9.2.2 Model neuronu...186 // 9.2.3 Architektura sítě...187 // 9.2.4 Dopředně architektura...187 // 9.2.5 Rekurentní (cyklická) neuronová síť...187 // 9.2.6 Neuronová síť s časovou prodlevou...187 // 9.3 Proces učení...188 // 9.4 Pravidlo korigování chyb (delta)...189 // 9.5 Aktivační funkce...190 // 9.6 Algoritmy učení...190 // 9.7 Používání neuronových sítiv prostředí chytrého domu...190 // 9.8 ANN pro kontrolu, bezpečnost a ovládání zařízení v chytrém domě..196 // 9.9 Integrovaný rámec pro chytrý dům na bázi ANN...198 // 10. APLIKACE
MULTIAGENTNÍCH SYSTÉMŮ ? ŘÍZENÍ CHYTRÉHO PROSTŘEDÍ // V CHYTRÉM DOMĚ...201 // 10.1 Chytré budovy v prostředí umělé inteligence...201 // 10.2 Úvod a definice chytrého domu...203 // 10.3 Současný stav v oblasti výzkumu chytrých domů...204 // 10.4 Architektura MavHome...205 // 10.5 Akční předpověďa znalosti o svých obyvatelích...206 // 10.5.1 Predikce pomocí shody sekvencí...207 // 10.5.2 Predikce založená na kompresi...207 // 10.5.3 Predikce použití Markovova modelu založeného na úkolech...208 // 10.5.4 Přehled algoritmů a epizod chytrého domu...209 // 10.5.5 Meta-předpověď...209 // 11. PŘÍSTUP S VÍCE AGENTY PRO KONTROLU A ŘÍZENÍ CHYTRÉHO PROSTŘEDÍ...211 // 11.1 Součinnost komponent více agentů v MavHome...214 // 11.2 Vytěžování sekvenčních událostí za použití ED (Vytěžování)...21 5 // 11.3 Předvídání aktivit za použití algoritmu ALZ (Prognostika)...216 // 11.4 Rozhodování za použití ProPHeT...218 // 11.5 Počáteční případová studie...219 // 11.5.1 Systémy s více agenty...223 // 11.6 Používání chytrého domu osobami vyššího věku a tělesně postiženými .225 // 11.6.1 Způsobilost 1 : Identifikace tendencí životního stylu...226 // 11.6.2 Způsobilost 2: Detekování anomálií v aktuálních datech...226 // 11.6.3 Způsobilost 3: Návrh upozorňování asistenčního systému...226 // 1 2. CHYTRÁ INTELIGENTNÍ MĚSTA...228 // 12.1 Chytré budovy a městský systém...228 // 12.2 Chytrá
budova v chytrém městě...228 // 12.3 Budova není ostrov...229 // 12.4 Přístupná budova. Dostupnost je záležitostí blízkosti a mobility..230 // 12.5 Připojená budova...234 // 12.6 Připojená budova je elektrárnou ve velkém městském systému...234 // 12.7 Připojená budova mění odpad na cenné suroviny...237 // 12.8 Připojená budova spravuje vodní zdroje v rámci mikrosítí...238 // 12.9 Připojená budova jako systém neustálé výměny s okolím a větším // urbanistickým systémem...239 // 12.10 Úvod. Koncept chytrého města - Smart města...240 // 12.11 Koncept trojité šroubovice (Triple Helix)...242 // 12.12 Úvodní vstup do problematiky Smart Cities...246 // 12.12.1 .Prostorová inteligence měst...246 // 12.12.2 .Města jako prostorová struktura...250 // 12.12.3 .Kvalitativní hodnocení chytrých inteligentních měst - // Green City index...251 // 12.12.4 Jednotný rámec inteligentních měst...256 // 1 3. OD INTELIGENTNÍCH ? CHYTRÝM MĚSTŮM...258 // 13.1 E-governance jako nástroj a pomocník „SMART" měst...259 // 13.1.1 Městská e-governance...261 // 13.1.2 Co je Cloud Computing, SCADA systém a interface...263 // 13.2 Co dělá z měst chytrá města (města inteligentní)...265 // 13.3 Chytré budovy a města, městský systém...268 // 13.3.1 Chytré budovy v městském systému...270 // 14. SMART MĚSTA V EVROPĚ...271 // 14.1 Operační definice „Smart města"...276 // 14.2 Kvantitativní a grafické doklady o evropských
Smart městech...276 // 14.3 Metodika konceptu inteligentních měst v České republice...284 // 1 5. INTEGROVANÁ, CENOVĚ DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ MOBILITY V CHYTRÉM MĚSTĚ...287 // 15.1 Proces omezení velkého počtu automobilové dopravy...290 // 15.2 Iniciativy sdílení jako proces snížení počtu automobilů ve městech.291 // 16. PARKOVÁNÍ, DOPRAVA, JEJÍ SOUČÁSTI A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY...295 // 16.1 Platformy kombinované integrované mobility... 296 // 16.2 Řešení poštovních dodávek drony...297 // 16.3 Automatizovaná vozidla...298 // 16.4 Infrastruktura pro IP konvergované budovy...299 // 16.5 Telematika a inteligentní dopravní systémy...302 // 1 7. ZÁVĚRY O STAVU PŘECHODU OD INTELIGENTNÍCH ? CHYTRÝM MĚSTŮM...305 // LITERATURA // 313
(OCoLC)1200248960
cnb003215753

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC