Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
[Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019
202 stran : ilustrace, portréty, noty ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7603-089-3 (brožováno)
ISBN 9788076030732 (e-kniha)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001539303
ÚVODEM 7 // 1 SOUČASNÝ STAV VÝZKUMU O MELODRAMU 9 // 2 ZÁKLADNÍ POZNATKY O MELODRAMU JAKO SVÉBYTNÉM UMĚLECKÉM // DRUHU A JEHO VÝVOJI 21 // 2.1 První vlna melodramu 21 // 2.2 Druhá vlna melodramu 22 // 2.2.1 Rozvoj tradice českého koncertního melodramu 25 // 2.3 Třetí vlna melodramu 27 // 2.3.1 Český soudobý melodram a jeho stylová rozrůzněnost 30 // 2.3.2 Současní tvůrci o melodramu a jeho postavení v české // kultuře - anketa 33 // 3 ANALYTICKÉ POHLEDY 42 // 3.1 Zdeněk Zahradník: Monolog Julie I (pro recitátorku a klavír) 42 // 3.2 Emil Viklický:Tři melodramy na Sonet č. 66 (pro recitaci, klavír a housle) 48 // 3.3 Jan Vičar: Z ruky do ruky, č. 4 z cyklu Ze suterénu (pro recitátora, hoboj, // fagot a radiopřijímač) 60 // 3.4 Josef Marek: Interpelace (pro recitátorku, dva recitátory, klavír a bicí nástroje) 66 // 3.5 Jan Dušek: Metempsychóza (pro dva recitátory a klavír) 78 // 4 APLIKACE MELODRAMU V HUDEBNĚVÝCHOVNÉM PROCESU 89 // 4.1 Průpravné rytmické činnosti 90 // 4.2 Průpravné vokálně instrumentální činnosti 92 // 4.3 Poslechové činnosti 95 // 4.4 Dramatické činnosti 105 // 5 LITERATURA 111 // 5.1 Okruh melodram a melodramy Zdeňka Fibicha 111 // 5.1.1 Monografie 111 // 5.1.2 Články ve sbornících a odborných časopisech, učebnice // a drobné tisky 112 // 5.1.3 Hesla ve slovnících a encyklopediích 114 // 5.1.4 Internetové zdroje 114 // 5.2 Obecně muzikologická a pedagogická literatura 115
// 5.2.1 Monografie 115 // 5.2.2 Články ve sbornících a odborných časopisech, učebnice // a drobné tisky 116 // 5.2.3 Hesla ve slovnících a encyklopediích 117 // 5.2.4 Internetové zdroje 117 // 6 PRAMENY 118 // 6.1 Textový materiál 118 // 6.2 Rukopisy 118 // 6.3 Tisky 119 // 6.4 Nahrávky 119 // 6.5 Rozhovory, E-mailová komunikace s autory 120 // 7 FOTODOKUMENTACE 121 // 8 RESUMÉ 121 // 9 PŘÍLOHY 123 // 9.1 Texty 123 // 9.2 Notový materiál 136
(OCoLC)1135587931
cnb003159636

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC