Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015
75 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : ilustrace, noty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7290-869-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 71-73 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001539305
Obsah // Úvod...9 // TEORETICKÁ ČÁST // 1. Teoretická východiska...11 // 1.1 Člověk vydávající zvuky...11 // 1.2 Společné znaky řeči a hudby...12 // 1.3 Témbrový a fonematický sluch...13 // 2. Neurofyziologie hudebních a rečových projevů...15 // 2.1 Sluchová pozornost...15 // 2.1.1 Hodnocení kvality sluchové pozornosti...16 // 2.2 Neurofyziologie hudebnosti...17 // 2.2.1 Hudební činnosti a nevýhodný typ laterality...18 // 2.3 Sluch pro řeč...19 // 2.4 Hudba a jazyk...19 // 3. Ontogeneze hudebnosti 0-7 let...21 // 3.1 Hudební dovednosti dítěte na konci předškolního období...22 // 4. Ontogeneze řečových a komunikačních dovedností 0-7 let...25 // 4.1 Fonematický sluch před vstupem do základní školy...26 // 5. Poruchy hudebnosti a řeči...29 // 5.1 Narušená komunikační schopnost, kritická období ve vývoji řeči...30 // 5.1.1 Opožděný vývoj řeči...30 // 5.1.2 Neplynulosti řeči...31 // 6. Dítě z bilingvní rodiny a s odlišným mateřským jazykem // v předškolním období...33 // 6.1 Jaká je čeština?...34 // 7. Muzikoterapie při nápravách poruch řeči...37 // 7.1 Muzikoterapie v terapii řečových neplynulosti...37 // 7.2 Muzikoterapie a specifické poruchy učení...38 // 7.3 Inspirace muzikoterapií pro hudební výchovu v mateřské škole...38 // 8. Další inspirační zdroje pro propojení hudební výchovy // a logopedické prevence...41 // 8.1 Metoda dobrého startu...41 // 8.2 Inspirace z logopedické
péče na zvláštní škole...41 // 7 // PRAKTICKÁ část // 9. Problematika řešená v praktické části projektu...43 // 10. Charakteristika experimentální metodiky...45 // 10.1 Ukázky činností z metodiky...47 // 10.2 Pracovní listy ? vytvoření vlastního obsahu her...49 // 11. Používaný diagnostický materiál...57 // 11.1 Diagnostika hudebnosti...57 // 11.1.1 Sledováni míry zapojení do hudebních činností...57 // 11.1.2 Hudební schopnosti - oblasti, průběh testu, škály...57 // 11.2 Diagnostika řečových schopností...59 // 11.2.1 Oblasti, průběh testu, škály, přepis...60 // 11.2.2 Rozlišování samohlásek...62 // 12. Výsledky některých oblastí terénního výzkumu a doporučení pro praxi...65 // 12.1 Předškolní děti s atypickým vývojem řeči při hudebních činnostech...65 // 12.2 Možnosti kultivace řeči prostřednictvím hudebních činností v MŠ...66 // 12.3 Stimulace fonematického sluchu hudebními činnostmi...67 // 12.4 Diskuse...68 // 12.5 Další uplatnění experimentální metodiky v průběhu projektu...68 // Závěr...69 // Literatura...71 // Přílohy...75 // 8
(OCoLC)953517206
cnb002802218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC