Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, 2015
119 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7395-860-2 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Obsahuje bibliografické odkazy
Péče porodní asistentky o ženu v ambulantní péči -- Péče porodní asistentky o ženu s gynekologickým onemocněním
001539307
OBSAH...3 // SEZNAM ZKRATEK...7 // PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU V AMBULANTNÍ PÉČI // 1 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE...11 // 1.1 Dokumentace...11 // 1.2 Porodní asistentka v gynekologické ambulanci...12 // 1.2.1 Požadavky na osobnost porodní asistentky...12 // 1.2.2 Úloha (role) porodní asistentky v ambulantní gynekologii...12 // 1.3 Ambulantní vyšetření klientky...14 // 1.3.1 Typy vyšetření...14 // 1.4 DĚLENÍ GYNEKOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ PRO POTŘEBY POJIŠŤOVNY... 15 // 1.4.1 Komplexní vyšetření... 15 // 1.4.2 Cílené vyšetření...15 // 1.4.3 Kontrolní vyšetření...15 // 2 VYŠETŘOVACÍ METODY...17 // 2.1 Anamnéza v gynekologii...17 // 2.2 Gynekologické vyšetření...17 // 2.2.1 Vyšetření pohledem (aspekce)...17 // 2.2.2 Vyšetření pohmatem (palpace)...18 // 2.3 Prebioptické vyšetřovací metody...18 // 2.3.1 Kolposkopie...18 // 2.3.2 Cytologie...19 // 3 ÚČAST PA V PÉČI O DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ V GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCI...21 // 3.1 Rozdělení dětského věku z hlediska gynekologie...21 // 3.2 Vyšetřovací metody...22 // 3.2.1 Úloha PA při vyšetření dítěte a mladistvé klientky...22 // 3.3 Problémy typické pro dětský věk a dospívání v gynekologii...23 // 3.3.1 Poruchy pohlavního dospívání...23 // 3.3.2 Záněty rodidel (vulvovaginitidy) v dětském věku...23 // 3.3.3 Synechia vulvae infantum...25 // 3.3.4 Krvácení z rodidel...26 // 3.3.5 Úloha PA při poranění rodidel...26 // 4 ÚČAST PA PŘI VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ...29 // 4.1 Sexuální zneužívání dětí...29 // 4.1.1 Oznamovací povinnost... 29 // 4.1.2 Vyšetření dětí...29 // 4.2 Znásilnění dospělých osob...30 // 4.2.1 Vyšetření dospělé osoby...31 // BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE...33 //
PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU S GYNEKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM 1 PÉČE O ŽENU SE ZÁNĚTLIVÝM ONEMOCNĚNÍM ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ. 36 // 1.1 ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ VNITŘNÍCH RODIDEL...36 // 1.1.1 Bakteriální vaginóza...36 // 1.1.2 Zánět pochvy (kolpitida)...37 // 1.2 ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ DĚLOHY...37 // 1.3 ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ DĚLOŽNÍCH PŘÍVĚSKŮ (ADNEXITIS)...37 // 1.4 PÁNEVNÍ ZÁNĚTLIVÁ NEMOC...37 // 1.5 ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ZEVNÍCH RODIDEL...38 // 3 // 1.5.1 Zánětlivá onemocnění vulvy (vulvitida)...38 // 1.5.2 Pruritus vulvy...38 // 1.5.3 Ohraničené zánětlivé procesy v oblasti vulvy...38 // 1.6 Diagnostika zánětových onemocnění...38 // 1.6.1 Anamnéza...38 // 1.6.2 Gynekologické vyšetření...39 // 1.6.3 Vyšetřovací metody...39 // 1.7 PODÍL PA NA PREVENCI ZÁNĚTŮ RODIDEL...40 // 1.7.1 Edukace o zdravotní prevenci...40 // 1.7.2 Edukace o hygieně...40 // 1.7.3 Edukace o životním stylu...41 // 1.8 Metody léčby gynekologických zánětů...41 // 1.8.1 Konzervativní léčba...41 // 1.8.2 Chirurgická léčba...42 // 1.8.3 Balneoterapie (lázeňská péče)...42 // 1.8.4 Léčebná tělesná výchova v konzervativní léčbě...43 // 2 PÉČE O ŽENU U MALÉ GYNEKOLOGICKÉ OPERACE...46 // 2.1 PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA NA MALÝ GYNEKOLOGICKÝ VÝKON...46 // 2.2 PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O KLIENTKU PO AMBULANTNÍM VÝKONU...47 // 2.2.1 Edukace porodní asistentkou...47 // 3 PÉČE O ŽENU S GYNEKOLOGICKOU OPERACÍ...49 // 3.1 Vaginální operace...49 // 3.2 Abdom inální operace...49 // 3.2.1 Typy abdominálních operací...49 // 3.2.2 Abdominální hysterektomie...50 // 3.2.3 Laparoskopická operace...50 // 3.3 Kombinace vaginálního a abdominálního přístupu...51 // 3.3.1 Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH)...51 //
3.4 PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA...52 // 3.4.1 Dlouhodobá predoperační příprava u plánovaných operací...52 // 3.4.2 Krátkodobá predoperační příprava...53 // 3.4.3 Bezprostřední predoperační příprava...55 // 3.5 Operace urgentní...55 // 3.6 Pooperační péče...56 // 3.6.1 Příprava lůžka a pomůcek...56 // 3.6.2 Bezprostřední pooperační péče...57 // 3.6.3 Péče v následující dny...59 // 3.7 Pooperační komplikace...61 // 3.7.1 Bezprostřední pooperační komplikace...61 // 3.7.2 Časné pooperační komplikace...61 // 3.7.3 Pozdní pooperační komplikace...62 // 4 OPERAČNÍ SÁLY...64 // 4.1 ZÓNY OPERAČNÍHO SÁLU...64 // 4.1.1 Ochranná zóna...64 // 4.1.2 Čistá zóna...64 // 4.1.3 Zóna sterilní, aseptická...65 // 4.1.4 Zóna odsunová...65 // 4.2 ŘÍZENÍ OPERAČNÍHO TRAKTU...65 // 4.2.1 Operační den a operační program...65 // 4.2.2 Operační program...66 // 4.2.3 Dokumentace na OS...66 // 4.3 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA, INŠTRUMENTÁRIUM A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY...67 // 4.3.1 Operační stoly...67 // 4.3.2 Osvětlení...67 // 4.3.3 Endoskopická sestava...68 // 4 // 4.3.4 Inštrumentárium...68 // 4.4 Personál operačního sálu...68 // 4.5 INSTRUMENTOVÁNÍ...69 // 4.5.1 Mytí a oblékání k operaci...69 // 4.5.2 Příprava u operačního stolu...70 // 4.5.3 Obecná inštrumentační technika...70 // 5 PÉČE O ŽENU S MOČOVOU INKONTINENCÍ...73 // 5.1 Stresová inkontinence...73 // 5.1.1 Konzervativní léčba...74 // 5.1.2 Operační léčba...74 // 5.2 Urgentní inkontinence...75 // 5.2.1 Terapie...75 // 5.3 Smíšená inkontinence...75 // 5.4 Reflexní inkontinence...75 // 5.5 Paradoxní ischurie...76 // 5.6 Hyperaktivní měchýř...76 // 5.7 PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU S MOČOVOU INKONTINENCÍ...76 // 5.7.1 Péče PA o ženu před a po implantaci suburetrální pásky...76 //
6 PÉČE O ŽENU S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU...80 // 6.1 Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu...80 // 6.2 Diagnostika karcinomu prsu...81 // 6.2.1 Příznaky nádorového onemocnění prsu...81 // 6.2.2 Anamnéza...81 // 6.2.3 Klinické vyšetření...81 // 6.2.4 Zobrazovací metody...81 // 6.2.5 Laboratorní metody...83 // 6.3 LÉČBA KARCINOMU PRSU...83 // 6.3.1 Chirurgické terapeutické postupy...83 // 6.3.2 Radioterapie...83 // 6.3.3 Chemoterapie...83 // 6.3.4 Hormonální léčba...83 // 6.3.5 Biologická léčba...84 // 6.4 Pooperační komplikace radikálních operací a péče PA...84 // 6.4.1 Rehabilitace...84 // 6.4.2 Epitéza...84 // 6.4.3 Ochrana postižené horní končetiny...85 // 7 ÚLOHA PA V PÉČI A DIAGNOSTICE NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ŽEN V GYNEKOLOGII...87 // 7.1 Prevence nádorového onemocnění...87 // 7.1.1 Preventivní opatření a účast PA...87 // 7.2 Diagnostika zhoubných nádorů a metastáz v gynekologii...88 // 8 PÉČE PA O ŽENU S LÉČBOU RADIOTERAPIÍ...91 // 8.1 Metody radioterapie...91 // 8.1.1 Teleradioterapie...91 // 8.1.2 Brachyterapie...91 // 8.1.3 Kurabilita v radioterapii...92 // 8.2 PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O KLIENTKU PŘED RADIOTERAPIÍ...92 // 8.3 Nežádoucí účinky radioterapie a péče PA...93 // 8.3.1 Časné nežádoucí účinky...93 // 8.3.2 Pozdní nežádoucí účinky...94 // 9 PÉČE PA O ŽENU S LÉČBOU CHEMOTERAPIÍ...96 // 9.1 ÚLOHA PA PŘI CHEMOTERAPII...96 // 9.2 Nežádoucí účinky (NÚ) chemoterapie a péče PA...97 // 5 // 9.2.1 Nežádoucí účinky bezprostřední...98 // 9.2.2 Nežádoucí účinky časné...99 // 9.2.3 Nežádoucí účinky oddálené a pozdní...100 // BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE...103 //
PŘÍLOHY...105 // Příloha 1 Ambulance...106 // Příloha 2 Slovníček cizích pojmú souvisejících s gynekologickou operativou...108 / Příloha 3 Klasifikace tíže tromboflebitis dle Maddona...109 // Příloha 4 Prostředí a vybavení operačního traktu...110 // Příloha 5 Instrumentarium...112 // Příloha 6 Operační tým...116 // PŘÍLOHA 7 MlKČNÍ DENÍK... 117 // PŘÍLOHA 8 SAMOVYŠETŘENÍ PRSU... 118
(OCoLC)928741120
cnb002733125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC