Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
2. vydání
Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018
204 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-907053-1-9 (brožováno)
čeština
Obsahuje bibliografii na stranách 185-188 a bibliografické odkazy
Souběžný německý úvodní text
001539314
Karolíno Friedlová // Obsah // Seznam zkratek...7 // Předmluva autora konceptu Bazálni stimulace*...8 // Předmluva prezidenta APSS ČR...10 // Předmluva autorky...11 // Úvod...15 // 1 Úvod do konceptu bazálni stimulace...17 // 1.1 Co je bazálni stimulace...19 // 1.2 Historie konceptu bazálni stimulace...22 // 1.2.1 Andreas Fröhlich...22 // 1.2.2 Christel Biensteinová...23 // 1.2.3 Vývoj konceptu v České a Slovenské republice...25 // 1.3 Mezinárodní asociace Bazálni stimulace...29 // 2 Základní prvky bazálni stimulace...31 // 2.1 Vnímání ...31 // 2.1.1 Prenatální vývoj vnímání...32 // 2.1.2 Podstata vnímání...33 // 2.2 Pohyb...34 // 2.2.1 Prenatální vývoj pohybu...34 // 2.2.2 Fyziologie pohybu...35 // 2.3 Komunikace...36 // 2.3.1 Prenatální formy komunikace...37 // 2.3.2 Komunikace v konceptu bazálni stimulace...38 // 3 Centrální cíle ...41 // 3.1 Základní a nástavbové prvky konceptu bazálni stimulace...44 // 3.2 Vývojové oblasti člověka...45 // 3.3 Centrální cíle a prvky konceptu...46 // 4 Teoretická východiska konceptu bazálni stimulace...47 // 4.1 Neurofyziologická východiska...47 // 4.1.1 Vývoj nervové soustavy...47 // 4.1.2 Stavba a funkce nervového systému...48 // 4.1.3 Fyziologie chování a paměti...50 // 4.2 Genetické prvky vývojové psychologie...51 // 4.2.1 Poznatky Johannese Pechsteina...52 // 4.3 Poznatky z Bobath konceptu...52 // 4.4 Poznatky z psychologie...53 // 4.5 Aktivity denního života...54
// ? // Bazálni stimulace* pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy // 5 Biografie člověka v konceptu bazálni stimulace...55 // 5.1 Obraz člověka...55 // 5.2 Význam biografických údajů pro strukturu individuálních plánů...55 // 5.3 Senzobiografie...58 // 6 Somatická stimulace...67 // 6.1 Somatické vnímání...68 // 6.2 Tělesné schéma...69 // 6.3 Somatický dialog...70 // 6.4 Iniciální dotek...71 // 6.5 Somatická stimulace dle konceptu bazálni stimulace...74 // 6.5.1 Somatická stimulace zklidňující...77 // 6.5.2 Somatická stimulace povzbuzující...81 // 6.5.3 Neurofyziologická stimulace...82 // 6.5.4 Symetrická stimulace...85 // 6.5.5 Rozvíjející stimulace ...86 // 6.5.6 Diametrální stimulace...86 // 6.5.7 Polohování v konceptu bazálni stimulace...88 // 6.5.8 Kontaktní dýchání a masáž stimulující dýchání (MSD)...92 // 6.5.9 Modifikace somatických stimulací...97 // 7 Vestibulární stimulace...101 // 7.1 Vestibulární vnímání...101 // 7.2 Vestibulární nabídky...101 // 8 Vibrační stimulace...105 // 8.1 Vibrační vnímání...105 // 8.2 Vibrační nabídky...105 // 9 Optická stimulace...107 // 9.1 Zrakové vnímání...107 // 9.2 Optické nabídky...109 // 10 Auditívni stimulace...113 // 10.1 Sluchové vnímání...113 // 10.2 Auditívni nabídky...113 // 10.3 Uplatnění bazálni stimulace během himálajské expedice Dhaulágirí 2012...117 // 11 Orální stimulace...119 // 11.1 Orální vnímání...119
// 11.2 Příjem potravy...119 // 11.3 Orální stimulace...120 // Karolína Friedlová // 12 Olfaktorická stimulace...127 // 12.1 Olfaktorická vnímání...127 // 12.2 Olfaktorická stimulace...127 // 13 Taktilně-haptická stimulace...129 // 13.1 Taktilní vnímání...129 // 13.2 Taktilně-haptická nabídky...130 // 14 Implementace konceptu bazálni stimulace do praxe, bazálni stimulace // v běžném dni...133 // 14.1 Bazálni stimulace z pohledu lékaře...136 // 14.1.1 Kazuistika č. 1...136 // 14.1.2 Kazuistika č. 2...137 // 14.1.3 Kazuistika č. 3...138 // 14.1.4 Kazuistika č. 4...140 // 14.2 Bazálni stimulace v práci fyzioterapeuta, ergoterapeuta...141 // 14.2.1 Kazuistika č. 5...141 // 14.2.2 Kazuistika č. 6...143 // 14.2.3 Kazuistika č. 7...145 // 14.2.4 Kazuistika č. 8...146 // 14.2.5 Kazuistika č. 9...149 // 14.3 Bazálni stimulace v logopedii...151 // 14.3.1 Kazuistika č. 10...151 // 14.3.2 Kazuistika č. 11...153 // 14.4 Bazálni stimulace ve vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením...156 // 14.4.1 Kazuistika č. 12...156 // 14.4.2 Kazuistika č. 13...157 // 14.5 Bazálni stimulace v ošetřovatelské péči...159 // 14.5.1 Kazuistika č. 14...159 // 14.5.2 Kazuistika č. 15...161 // 14.5.3 Kazuistika č. 16...162 // 14.5.4 Kazuistika č. 17...164 // 14.5.5 Kazuistika č. 18...165 // 14.5.6 Kazuistika č. 19...166 // 14.5.7 Kazuistika č. 20...168 // 14.5.8 Kazuistika č. 21...170 // 14.5.9 Kazuistika č. 22...172 // 14.5.10 Kazuistika
č. 23...173 // 14.5.11 Kazuistika č. 24...175 // 14.5.12 Kazuistika č. 25...177 // 14.5.13 Kazuistika č. 26...179 // 14.5.14 Kazuistika č. 27...180 // 5 // Bazálni stimulace* pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy // 15 Přenos konceptu do praxe...181 // Literatura...185 // Přílohy...189 // Příloha č. 1 Vyjádření Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky...189 // Příloha č. 2 Vyjádření prednostky Novorozenecké kliniky M. Rusnáka SZU a UNB...190 // Příloha č. 3 Poradna konceptu Bazálni stimulace, časopis Sociální služby...191 // Příloha č. 4 Informační leták o konceptu bazálni stimulace pro klienty a jejich příbuzné // Domov pro seniory Bechyně...198 // Špecializovaný liečebný ústav Marína, s. p., Kováčová, Slovensko...200 // Příloha č. 5 Recenze knihy, MUDr. Eva Kováčová...202 // Autorka...204 // Inzerce...205
(OCoLC)1078643505
cnb003004374

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC