Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014
126 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7290-800-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001539374
Obsah // I Úvod...9 // 1 Charakteristika práce...9 // 2 Teoretické východisko - Rozdíl mezi etnonymy Cikán a Rom // z hlediska jejich původu a užívání...11 // II Slova cikán a Rom v různých typech lexikografických pramenů...13 // 3 Způsob zpracování hesel cikán a Rom ve slovnících...13 // 3.1 Výkladové slovníky...13 // 3.2 Jungmannův Česko-německý slovník...15 // 3.3 Encyklopedické slovníky...15 // 4 Informace o slovech cikán a Rom z jiných lexikografických pramenů.. 17 // 4.1 Zařazení slov cikán a Rom v Tezauru jazyka českého...17 // 4.2 Cikán ve frazeologii...18 // 4.2.1 Vnější charakteristika...19 // 4.2.2 Vnitřní charakteristika - povaha, vlastnosti...20 // 4.3 Nespisovné výrazy označující příslušníky romského etnika 21 // 4.3.1 Pojmenování na základě metafory...21 // 4.3.2 Slovotvorné principy při vzniku pojmenování příslušníků romského etnika...21 // 5 Frekvence slov cikán a Rom...23 // 5.1 Publikace Frekvence slov, slovních druhů a tvarů // v českém jazyce...23 // 5.2 Frekvenční slovník češtiny...24 // 5.2.1 Frekvence slova Rom...24 // 5.2.2 Frekvence slova cikán a jeho odvozenin...24 // 5.2.3 Srovnání frekvence slov cikán a Rom v rámci jednotlivých literárních oblastí...25 // 5.3 Frekvenční slovník mluvené češtiny...26 // III Výzkum v Českém národním korpusu...27 // 6 Časový vývoj užívání slov Rom a cikán a jejich odvozenin...27 // 6.1 Časový vývoj užívání
slov Rom a cikán a jejich odvozenin // v rámci publicistiky...28 // 6.1.1 Generativní maskulinum Rom a cikán...28 // 6.1.2 Adjektiva romský’ a cikánský’...30 // 6.1.3 Přechýlená substantiva Romka a cikánka...32 // 6.2 Časový vývoj užívání etnonyma Rom a jeho odvozenin // podle korpusu syn2005 ... 33 // 7 Výskyt slov Rom a cikán a jejich odvozenin v různých typech textů... 36 // 7.1 Slova Rom, Romka, romský...37 // 7.2 Slova cikán, cikánka, cikánský’...39 // 7.3 Výskyt slov Rom a cikán a jejich odvozenin v názvech beletristických děl...41 // 8 Slova Rom a cikán a jejich odvozeniny v neformální sféře...43 // 8.1 Slova Rom a cikán a jejich odvozeniny v soukromé korespondenci ...43 // 8.2 Slova Rom a cikán v internetových diskuzích...44 // 8.3 Slova Rom a cikán a jejich odvozeniny v mluveném jazyce 45 // 9 Slova Rom a cikán v textech ultrapravicových uskupení // a romských organizací...48 // lOKolokabilita slov Rom a cikán a jejich odvozenin...51 // 10.1 Adjektivní kolokace...51 // 10.1.1 Etnonymum Rom...51 // 10.1.2 Maskulinum cikán...55 // 10.1.3 Srovnání kolokability slov Rom a cikán...56 // 10.1.4 Femininum Romka...56 // 10.1.5 Femininum cikánka...58 // 10.1.6 Srovnání kolokability feminin Romka a cikánka...59 // 10.2 Verbální kolokace...59 // 10.2.1 Etnonymum Rom a femininum Romka...59 // 10.2.2 Maskulinum cikán a femininum cikánka...61 // 10.3 Romové jsou, chtějí, musí- analýza větných konstrukcí...62
// 10.3.1 Větná konstrukce Romové jsou/nejsou + // adjektivum/substantivum...62 // 10.3.1.1 Romové jsou/nejsou + adjektivum...62 // 10.3.1 .IRomové jsou/nejsou + substantivum...64 // 10.3.2 Větná konstrukce Romové chtějí + verbum...68 // 10.3.3 Větná konstrukce Romové musí!musejí + verbum 71 // 10.4 Adjektiva romský a cikánský...74 // 10.4.1 Adjektivum romský>...74 // 10.4.2 Adjektivum cikánský...76 // 10.4.3 Srovnání kolokability adjektiv romský a cikánský•...78 // 11 Romové jako nepřizpůsobiví...79 // IV Heterostereotyp a autostereotyp příslušníků romského etnika...82 // 12 Stereotyp Romů v písních...82 // 12.1 Heterostereotyp Romů...82 // 12.1.1 Vnější obraz Romů...83 // 12.1.2 Metaobraz Romů...85 // 12.2 Autostereotyp Romů...89 // 13 Heterostereotyp Romů v beletrii...91 // 14 Heterostereotyp Romů u běžných uživatelů...92 // V Postoj Romů к etnonymům Rom a Cikán...95 // 15 Celkový poměr mezi zvolenými etnonymy...95 // 16Rozdíl v preferenci konkrétního etnonyma podle pohlaví respondentů . 97 // 17 Rozdíl v preferenci konkrétního etnonyma podle věku respondentů ... 98 // 18 Shrnutí výsledků průzkumu...98 // VI Závěr...100 // Conclusion...103 // VII Přílohy...107 // 19 Slovníková hesla...107 // 19.1 Jungmannův česko-německý slovník...107 // 19.2 Ottův slovník naučný...109 // 20 Seznam - Literární díla obsahující slovo cikán/cigán // nebo jejich odvozeniny...112 // 21 Tabulky verbálních
kolokací...114 // 22 Formulář dotazníku...121 // VIII Zkratky...122 // IX Prameny...123 // Český národní korpus...123 // Literatura...124 // Internet...126
(OCoLC)910988400
cnb002686795

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC