Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017
137 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5208-1 (brožováno)
Monografie
čeština, němčina
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii 131-137 a bibliografické odkazy
Částečně souběžný německý text, částečně rusínský text, německé resumé
001539380
Úvodem neboli O cíli této publikace 9 // 1 Kultura v překladu jako svorník translatorické produkce // neboli O překladu reálií a termínů 13 // 1.1 Kultura a překlad 13 // 1.2 Reálie v překladu kultury 14 // 1.3 Termíny v překladu kultury 17 // 1.4 Termín versus reálie? neboli ? pomezním skupinám 18 // 1.5 Naše typologie reálií 19 // 2 ? překladu humanitně zaměřeného odborného textu // neboli Mohla mít Panna Maria „ondulovaný lem roucha“, nebo nemohla? 21 // 2.1 Úvodem. Překlad kunsthistorických textů jako teoretický // a praktický problém 21 // 2.2 Interpretace originálu 23 // 2.3 Interpretace překladu 26 // 2.3.1 Analýza kulturních párů 26 // 2.3.1.1 Překlad odborných termínů a reálií // z hlediska věcné správnosti 26 // 2.3.1.2 Polysémie termínu a specifikace obecného významu // slovníkového ekvivalentu právě díky znalosti kultury.29 // 2.3.1.3 Překlad proprii a pomístních jmen 31 // 2.3.1.4 Problematická lexika v citátech neboli ? intertextualitě.32 // 2.3.2 Analýza jazykových párů 36 // 2.3.2.1 Denotativo! a konotativní význam v jazyce výchozím // a cílovém 36 // 2.3.2.2 Stylová (často opět kulturně daná) specifika jazyka // výchozího a cílového 36 // 2.3.2.3 Kalkování a nesrozumitelnost 37 // 2.4 Formulování závěrů 38 // 3 Tzv. třetí reálie jako „čertovo koření“ // v překladatelské kuchyni 41 // 3.1 Úvodem 41
3.2 Interpretace originálu 42 // 3.3 Interpretace překladu 43 // 3.3.1 Náboženské reálie v překladu 44 // 3.4 Formulování závěrů 51 // 4 O mrtvém pod ikonou neboli Ještě jednou // ? náboženským reáliím v beletrii 53 // 4.1 Interpretace originálu překladatelem 53 // 4.1.1 Katharina Beta 53 // 4.1.2 Anna Zonová 55 // 4.2 Interpretace překladu 57 // 4.2.1 Katharina Beta 57 // 4.2.2 Anna Zonová 61 // 4.3 Formulování závěrů 66 // 5 O zmrtvýchvstání, o tom, co by mělo smysl, // a o překladu básnických a písňových textů 67 // 5.1 Úvodem. Písňové texty - „minové pole“ překladatelů 67 // 5.2 Interpretace originálu 68 // 5.3 Interpretace překladu 70 // 5.3.1 Pět základních typů básnického překladu 71 // 5.3.2 Opozice mezi překladem strukturně věrným a překladem volnějším dle smyslu // (Otto F. Babler versus Jaroslav Kovář) 72 // 5.3.3 Klopstock/Mahler v českém překladu 75 // 5.3.3.1 Překlad náboženského lexika 76 // 5.3.3.2 Archaizace versus modernizace 81 // 5.3.3.3 Chyby a posuny 81 // 5.4 Formulování závěrů 82 // 6 // 6 Folklór v procesu prekladu neboli O překladu pohádek 83 // 6.1 Za devatero horami a řekami. Interpretace originálu 83 // 6.2 Interpretace překladu 84 // 6.2.1 Překlad zdánlivých ekvivalentů 84 // 6.2.2 Bezekvivalentní postavy v překladu a esenciální rozdíly // v jejich pojetí 86 // 6.2.3 Překlad „jazykových párů“
neboli // Jazyková a stylová specifika 86 // 6.3 Formulování závěrů 93 // 7 Joseph von EichendoríFjako // překladatelsko-translatologická výzva 95 // 7.1 Joseph von EichendoríF jako překladatel a překládaná // autorská osobnost. Úvodem 95 // 7.2 Joseph von EichendoríF - překladatel 95 // 7.3 České překlady Josepha von EichendoríFa. // Interpretace originálu 96 // 7.3.1 Překlady prózy. Interpretace překladu 97 // 7.3.2 Překlad poezie. Interpretace překladu 99 // 7.3.2.1 Návrat ? archaizaci v překladu? // Interpretace EichendorfFových překladů Jana Mareše 102 // 7.4 Formulování závěrů 105 // 8 A zcela závěrem neboli O překladu kultury 107 // 8.1 Překlad kultury u termínů 107 // 8.2 Překlad kultury u reálií 108 // 8.2.1 Toponyma // 8.2.2 Propria HO // 8.2.3 Společenské tituly a oslovení 115 // 8.2.4 Jídla a nápoje 116 // 8.2.5 Pojmenování svátků, zvyků včetně politických událostí // a osob s nimi spjatých 118 // 8.2.6 Náboženské reálie a pojmenování osob s náboženstvím // spjatých 120 // 8.2.7 Názvy společenských institucí 122 // 8.2.8 Pohádkové reálie 123 // 7 // 8.2.9 Dobové reálie 124 // 8.2.10 Citáty a lexikální výpůjčky ve funkci reálií 124 // 8.3 Překlad kultury a užité strategie 125 // Zusammenfassung der Monographie 127 // Seznam literatury a vybraných pramenů 131 // 8
(OCoLC)1031052261
cnb002961296

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC