Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017
137 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5208-1 (brožováno)
Monografie
čeština, němčina
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii 131-137 a bibliografické odkazy
Částečně souběžný německý text, částečně rusínský text, německé resumé
001539380
Obsah // Úvodem neboli O cíli této publikace...9 // 1 Kultura v překladu jako svorník translatorické produkce // neboli O překladu reálií a termínů...13 // 1.1 Kultura a překlad...13 // 1.2 Reálie v překladu kultury...14 // 1.3 Termíny v překladu kultury...17 // 1.4 Termín versus reálie? neboli ? pomezním skupinám...18 // 1.5 Naše typologie reálií...19 // 2 ? překladu humanitně zaměřeného odborného textu // neboli Mohla mít Panna Maria „ondulovaný lem roucha“, nebo nemohla?...21 // 2.1 Úvodem. Překlad kunsthistorických textů jako teoretický // a praktický problém...21 // 2.2 Interpretace originálu...23 // 2.3 Interpretace překladu...26 // 2.3.1 Analýza kulturních párů...26 // 2.3.1.1 Překlad odborných termínů a reálií // z hlediska věcné správnosti...26 // 2.3.1.2 Polysémie termínu a specifikace obecného významu // slovníkového ekvivalentu právě díky znalosti kultury.29 // 2.3.1.3 Překlad proprii a pomístních jmen...31 // 2.3.1.4 Problematická lexika v citátech neboli ? intertextualitě.32 // 2.3.2 Analýza jazykových párů...36 // 2.3.2.1 Denotativo! a konotativní význam v jazyce výchozím // a cílovém...36 // 2.3.2.2 Stylová (často opět kulturně daná) specifika jazyka // výchozího a cílového...36 // 2.3.2.3 Kalkování a nesrozumitelnost...37 // 2.4 Formulování závěrů...38 // 3 Tzv. třetí reálie jako „čertovo koření“ // v překladatelské kuchyni...41 // 3.1 Úvodem...41
3.2 Interpretace originálu...42 // 3.3 Interpretace překladu...43 // 3.3.1 Náboženské reálie v překladu...44 // 3.4 Formulování závěrů...51 // 4 O mrtvém pod ikonou neboli Ještě jednou // ? náboženským reáliím v beletrii...53 // 4.1 Interpretace originálu překladatelem...53 // 4.1.1 Katharina Beta...53 // 4.1.2 Anna Zonová...55 // 4.2 Interpretace překladu...57 // 4.2.1 Katharina Beta...57 // 4.2.2 Anna Zonová...61 // 4.3 Formulování závěrů...66 // 5 O zmrtvýchvstání, o tom, co by mělo smysl, // a o překladu básnických a písňových textů...67 // 5.1 Úvodem. Písňové texty - „minové pole“ překladatelů...67 // 5.2 Interpretace originálu...68 // 5.3 Interpretace překladu...70 // 5.3.1 Pět základních typů básnického překladu...71 // 5.3.2 Opozice mezi překladem strukturně věrným a překladem volnějším dle smyslu // (Otto F. Babler versus Jaroslav Kovář)...72 // 5.3.3 Klopstock/Mahler v českém překladu...75 // 5.3.3.1 Překlad náboženského lexika...76 // 5.3.3.2 Archaizace versus modernizace...81 // 5.3.3.3 Chyby a posuny...81 // 5.4 Formulování závěrů...82 // 6 // 6 Folklór v procesu prekladu neboli O překladu pohádek...83 // 6.1 Za devatero horami a řekami. Interpretace originálu...83 // 6.2 Interpretace překladu...84 // 6.2.1 Překlad zdánlivých ekvivalentů...84 // 6.2.2 Bezekvivalentní postavy v překladu a esenciální rozdíly // v jejich pojetí...86 // 6.2.3 Překlad „jazykových párů“
neboli // Jazyková a stylová specifika...86 // 6.3 Formulování závěrů...93 // 7 Joseph von EichendoríFjako // překladatelsko-translatologická výzva...95 // 7.1 Joseph von EichendoríF jako překladatel a překládaná // autorská osobnost. Úvodem...95 // 7.2 Joseph von EichendoríF - překladatel...95 // 7.3 České překlady Josepha von EichendoríFa. // Interpretace originálu...96 // 7.3.1 Překlady prózy. Interpretace překladu...97 // 7.3.2 Překlad poezie. Interpretace překladu...99 // 7.3.2.1 Návrat ? archaizaci v překladu? // Interpretace EichendorfFových překladů Jana Mareše ...102 // 7.4 Formulování závěrů...105 // 8 A zcela závěrem neboli O překladu kultury ...107 // 8.1 Překlad kultury u termínů...107 // 8.2 Překlad kultury u reálií...108 // 8.2.1 Toponyma... // 8.2.2 Propria...HO // 8.2.3 Společenské tituly a oslovení ...115 // 8.2.4 Jídla a nápoje...116 // 8.2.5 Pojmenování svátků, zvyků včetně politických událostí // a osob s nimi spjatých...118 // 8.2.6 Náboženské reálie a pojmenování osob s náboženstvím // spjatých...120 // 8.2.7 Názvy společenských institucí...122 // 8.2.8 Pohádkové reálie...123 // 7 // 8.2.9 Dobové reálie...124 // 8.2.10 Citáty a lexikální výpůjčky ve funkci reálií...124 // 8.3 Překlad kultury a užité strategie...125 // Zusammenfassung der Monographie...127 // Seznam literatury a vybraných pramenů...131 // 8
(OCoLC)1031052261
cnb002961296

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC