Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017
488 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7560-103-2 (brožováno)
Monographica
Obsahuje bibliografii na stranách 443-472, bibliografické odkazy a rejstřík
001587444
7 // OBSAH // ÚVOD H // Historiografie nekonvenčních léčebných směrů 11 // Medikalizace společnosti 18 // Prameny a problémy bádání 22 // 1. MOŽNOSTI INDIVIDUÁLNÍHO JEDNÁNÍ // A KONCEPT BIO-MOCI 31 // Vznešená společnost v chatrčích 31 // Kritika konceptu bio-moci 33 // Profesionalizace léčebného pole 44 // Strategie a taktiky Michela de Certeau 48 // 2. UTVÁŘENÍ NEKONVENČNÍCH LÉČEBNÝCH SMĚRŮ 53 // Vývoj lékařství v první polovině 19. století 53 // Utváření nekonvenčních léčebných systémů 66 // 3. FORMOVÁNÍ HYDROPATICKÉHO DISKURZU 84 // Ferdinand Christian Oertel 84 // Obraz Vincenze Priessnitze 89 // Moderní poj etí hyropatie 100 // 4. VZNIK VODOLÉČBY VINCENZE PRIESSNITZE 106 // Mýtus objevu síly vody 106 // Romantický kulturní kód 113 // 5. PROMĚNA VÝZNAMU VODY V DŮSLEDKU HYGIENIZACE // KULTURY 123 // Význam vody v dějinách lékařství 123 // Rehabilitace studené vody 124 // Hygienizace společnosti 128 // 6. POČÁTKY LÉČEBNÉ PRAXE VINCENZE PRIESSNITZE 142 // Soudní spory 142 // Taktiky léčebného fušera 148 // Proměna z léčebného fušera v majitele lázeňské kliniky 168 // 7. LOKÁLNÍ RIVALITA 182 // Josef Weiss 182 // Johann Schroth 185 // 8 // HISTORIE NEKONVENČNÍCH LÉČEBNÝCH PRAKTIK // Vzájemná konkurence, diferenciace a spory mezi pacienty 192 // 8. TYPOLOGIE LÁZEŇSKÝCH LOKALIT 214 // Prostor a místo 214 // Historický vývoj typologie lázeňských lokalit 215 // Prostor sociální interakce a distinkce 224 // Kurhaus - centrum lázní 233 //
9. POČÁTKY ROZVOJE LÁZNÍ GRÄFENBERG 239 // První ubytovací kapacity 239 // Profitabilita sousedské výpomoci 242 // Velký léčebný dům 247 // 10. PROSTOROVÝ DISPOZITIV VODOLÉČEBNÝCH LÁZNÍ 253 // Diskurz jednoduchosti 253 // Velký lázeňský sál 264 // Lesní sprchy 274 // Prameny a lesní kolonády 281 // Koupelové vany 285 // 11. PROŽÍVÁNÍ MÍSTA 289 // John Haile 289 // Léčebné procedury 298 // Realita rustikální lázní 303 // 12. PERFORMANCE SPOLEČENSTVÍ LÁZEŇSKÝCH HOSTŮ 306 // Denní rytmus ve vodoléčebných lázních 306 // Lázeňská sociabilita 308 // Rovnost mezi nemocnými 316 // Narušitelé společenství 325 // 13. KOMPARACE STATISTIK NÁVŠTĚVNOSTI LÁZNÍ // V ČESKÝCH ZEMÍCH 329 // Koncepce fiktivní rovnosti návštěvníků lázní 329 // Složení a sociální příslušnost návštěvníků lázní 342 // Gräfenberg jako místo setkávání společenských elit 357 // Zastoupení mužů a žen mezi lázeňskými hosty 362 // Délka lázeňských pobytů 368 // Roztržky mezi lázeňskými hosty 375 // 14. UTVÁŘENÍ NOVÉ HIERARCHIE MOCI 381 // 9 // Vztah mezi lékařem a pacienty 381 // Hierarchie moci v Gräfenbergu 383 // Spory dvou autorit — Priessnitz a komisaři láeňské policejní inspekce 391 „Společnost“ ve společnosti 400 // 15. RECEPCE VODOLÉČBY Z POHLEDU PACIENTŮ 403 // Metody léčby Vincenze Priessnitze 403 // Kněžna Jadwiga Sapiehová 412 // Lepold Klose 418 // Hraběnka Dzialyňská 427 // ZÁVĚR 439 // PŘEHLED PRAMENŮ A LITERATURY 443 // Archivní prameny 443 // Tištěné prameny 445 // Literatura 462 // Seznam obrazových příloh 473 // Seznam použitých zkratek 477 // REJSTŘÍK 478 // Rejstřík jmenný 478 // Rejstřík místní 485
(OCoLC)1019660705
cnb002957401

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC