Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019
287 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7560-246-6 (vázáno)
1000 výtisků
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001587452
OBSAH // PŘEDMLUVA...9 // ÚVOD...11 // 1 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ...13 // 1.1 ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM...13 // 1.2 DRUHY SPEKTER...15 // 1.2.1 Spektra hranolová a mřížková...15 // 1.2.2 Spektra emisní a absorpční...17 // 1.2.3 Spektra čárová, pásová a spojitá...18 // 1.3 VÝVOJ NÁZORŮ O SVĚTLE...19 // 1.3.1 Vlnová teorie svetla...19 // 1.3.2 Částicová teorie světla...20 // 1.3.3 Elektromagnetická teorie svetla...20 // 1.3.4 Kvantová teorie svetla...21 // 1.3.5 Dualistický názor o světle...21 // 1.4 ZÁŘENÍ ABSOLUTNĚ ČERNÉHO TĚLESA...22 // 1.4.1 Kirchhoffův zákon...22 // 1.4.2 Stefanův-Boltzmannův zákon...24 // 1.4.3 Wienův zákon posunu...24 // 1.4.4 Rayleighův-Jeansův zákon...25 // 1.4.5 Planckův zákon záření...26 // 2 ZÁKLADNÍ VELIČINY A JEDNOTKY ZÁŘENÍ...27 // 2.1 RADIOMETRICKÉ: VELIČINY...27 // 2.2 FOTOMETRICKÉ VELIČINY...31 // 2.3 SPEKTRÁLNÍ VELIČINY ZÁŘENÍ...35 // 3 SVĚTELNÉ ZDROJE...39 // 3.1 TEPLOTNÍ ZDROJE SVĚTLA...40 // 3.1.1 Denní světlo...40 // 3.1.2 Žárovky...41 // 3.1.3 Zrcadlené žárovky...42 // 3.1.4 Halogenové žárovky...42 // 3.2 VÝBOJOVÉ ZDROJE SVĚTLA...43 // 3.2.1 Nízkotlaké výbojky...44 // 3.2.2 Vysokotlaké výbojky...47 // 3.3 SVĚTLO EMITUJÍCÍ DIODY...50 // 3.3.1 LED...50 // 3.3.2 OLED displeje...51 // 3.3.3 QLED displeje...51 // 3.4 LASERY ...53 // 3.5 ELEKTROLUMINISCENČNÍ ZDROJE...53 // 4 LIDSKÉ OKO...55 // 4.1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE OKA...55 // 4.2 ZRAKOVÉ
PIGMENTY... 64 // 4.3 FOTOTRANSDUKCE A ŠÍŘENÍ SIGNÁLU...66 // 4.3.1 Procesy v buňce při přechodu tma - světlo...66 // 4.3.2 Procesy v buňce při přechodu světlo - tma...68 // 4.3.3 Šíření signálu...69 // 4.3.4 Vizuální systém...70 // 4.3.5 Zraková dráha...73 // 5 OPTICKÝ SYSTÉM OKA...75 // 5.1 OPTICKÁ MOHUTNOST OKA...75 // 5.2 AKOMODACE A REFRAKČNÍ VADY OKA...77 // 5.2.1 Akomodace...77 // 5.2.2 Emetropické oko...79 // 5.2.3 Dalekozrakost (hypermetropic)...80 // 5.2.4 Krátkozrakost (myopie)...81 // 5.2.5 Astigmatismus...82 // 5.2.6 Presbyopie (vetchozrakost, starozrakost)...84 // 5.3 ZRAKOVÁ OSTROST...84 // 5.3.1 Rozlišovací schopnost oka (foveoly)...84 // 5.3.2 Difrakce světla na kruhovém otvoru...85 // 5.3.3 Kontrastní citlivost...89 // 5.4 SUBJEKTIVNÍ JAS...9! // 5.4.1 Bodový zdroj světla...91 // 5.4.2 Plošný zdroj světla...92 // 6 VNÍMÁNÍ A ADAPTAČNÍ VLASTNOSTI OKA...95 // 6.1 ZÁKONY ČINNOSTI SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ...96 // 6.1.1 Podnětové prahy...96 // 6.1.2 Weberův zákon...97 // 6.1.3 Fechnerův zákon...98 // 6.1.4 Stevensův zákon...101 // 6.1.5 Adaptace na tmu...102 // 6.1.6 Adaptace na světlo...103 // 6.1.7 Dynamický rozsah jasů scény...104 // 6.1.8 Purkyňůvjev...106 // 6.1.9 Binokulární vidění...107 // 7 PORUCHY BARVOCITU...? // 7.1 SPEKTRÁLNÍ CITLIVOST ČÍPKŮ...112 // 7.1.1 Anomální trichromazie...113 // 7.1.2 Dichromazie...115 // 8 OPTICKÉ ILUZE...119 // 8.1 FYZIOLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ JEVY V BAREVNÉM
VIDĚNÍ...119 // 8.2 VNÍMÁNÍ A ILUZE...124 // 9 KOLORIMETRIE...129 // 9.1 TEORIE BAREVNÉHO VIDĚNÍ...131 // 9.1.1 Youngova-Helmholtzova trichromatická teorie...131 // 9.1.2 Heringova teorie oponentních procesů...131 // 9.1.3 Současná teorie chromatických kanálů...132 // 9.2 ATRIBUTY BAREV...133 // 9.2.1 Měrný tón, odstín (hue)...133 // 9.2.2 Jasnost (brightness)...134 // 9.2.3 Sytost (colorfulness)...134 // 9.2.4 Měrná světlost (lightness)...135 // 9.2.5 Měrná čistota (chroma)...135 // 9.2.6 Saturace (saturation)...135 // 9.3 KOLORIMETRICKÉ SYSTÉMY...136 // 9.3.1 Grassmannovy zákony...136 // 9.3.2 Aditivní míchání barev a RGB kolorimetrický prostor...138 // 9.3.3 Subtraktivní míchání barev a CMY kolorimetrický prostor...139 // 9.3.4 Kolorimetrické koeficienty...141 // 9.3.5 Diagram chromatičnosti CIE 1931 xy...152 // 9.3.6 Kolorimetrický systém CIE 1931 Yxy...154 // 9.3.7 Rovnoměrný diagram chromatičnosti CIE 1960 UCS...155 // 9.3.8 Rovnoměrný diagram chromatičnosti CIE 1976 UCS...157 // 9.3.9 Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* (CIELUV)...158 // 9.3.10 Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b* (CIELAB)...161 // 9.3.11 Kolorimetrický prostor HSV...166 // 9.3.12 Kolorimetrický prostor HSL...168 // 9.4 ROZDÍL BAREV...169 // 9.4.1 Rozdíl barev CMC(l:c)...169 // 9.4.2 Rozdíl barev AE’94...1 0 // 9.4.3 Rozdíl barev CIEDE2000...171 // 9.4.4 Rozdíl barev AL a trojosý elipsoid...174 // 10 OFSETOVÝ TISK...177 // 10.1 NEPŘÍMÝ
TISK...177 // 10.1.1 Parametry ofsetového tisku...177 // 10.1.2 Úhly sítí...I80 // 10.1.3 Tónová hodnota ...181 // 10.1.4 Nárůst tiskového bodu aA a další parametry pro hodnocení kvality tisku.181 // 10.1.5 Konverze prostoru RGB do CMYK...185 // 11 MODEL BAREVNÉHO VZHLEDU CIECAM02...187 // 11.1 POZOROVACÍ PODMÍNKY...187 // 11.2 KOLORIMETRICKÉ PARAMETRY...189 // 11.2.1 Jasnost Q...189 // 11.2.2 Sytost ...189 // 11.2.3 Měrný úhel tónu barvy ?...190 // 11.2.4 Měrná světlost J...190 // 11.2.5 Měrná čistota barvy C (chroma)...190 // 11.2.6 Saturace ...190 // 11.3 VÝPOČET KORELÁTŮ CHROMATICKÉ ADAPTACE...191 // 11.3.1 Dopředný mód...191 // 11.3.2 Reverzní mód...197 // 12 SPRÁVA BAREV...203 // 12.1 TRANSFORMACE ROZSAHU BAREV...203 // 12.1.1 Záměry vykreslení ICC... 206 // 12.2 MODUL PRO SPRÁVU BAREV...207 // 12.2.1 Maticová konverze prostoru...208 // 12.2.2 Změna trichromatických složek RGB...209 // 12.2.3 Chromatická adaptace...209 // 12.2.4 Matice pro výpočet trichromatických složek barev stejné světlosti.211 // 12.2.5 Matice pro výpočet trichromatických složek měnících jen chrómu...212 // 13 OPTICKÉ VLASTNOSTI POVRCHŮ PEVNÝCH LÁTEK...215 // 13.1 ROZPTYL SVĚTLA NA POVRCHU TĚLESA...216 // 13.1.1 Lambertův difuzor...216 // 13.1.2 Jasový faktor...218 // 13.1.3 Difúzni odraz...219 // 13.1.4 Bělost povrchu...219 // 13.1.5 Barva objektů...220 // 14 NORMALIZOVANÉ ILUMINANTY...223 // 14.1 NORMALIZOVANÉ ILUMINANTY A, C,
D, F...223 // 14.2 TEPLOTA CHROMATIČNOSTI Tc...226 // 14.2.1 Korelovaná teplota barvy TCp...226 // 14.2.2 Výpočet korelované teploty TCp ekvienergetického iluminantu CIE E.227 // 14.2.3 Index podání barev Ra...228 // 14.2.4 Transformace trichromatických složek iluminantů...233 // 14.2.5 Barevnost objektů...235 // 14.2.6 Metamemí barvy...236 // 15 KOLORIMETRICKÉ PŘÍSTROJE A METODY MĚŘENÍ...239 // 15.1 VOLBA MĚŘICÍ GEOMETRIE A PŘÍSTROJE...239 // 15.1.1 Měřicí geometrie...239 // 15.1.2 Denzitometr...240 // 15.1.3 Kolorimetr...245 // 15.1.4 Spektrofotometr...247 // 15.1.5 Kolorimetrická měření papírů s optickými zjasňovacími prostředky..249 // 16 VZORNÍKY A KATALOGY BAREV...251 // 16.1 SYSTÉMY BAREV...251 // 16.1.1 Munsellův systém barev...251 // 16.1.2 NCS systém barev...254 // 16.1.3 Pantone vzomíky...257 // 16.1.4 RAL vzomíky...258 // DODATKY...259 // DODATEK 1 Rovina XYZ a průsečík její normály procházející počátkem // souřadného systému...259 // DODATEK 2 Normované hodnoty spektrální citlivosti čípků T(k), m(X), š(l) // a tyčinek V(l), K’(X) Pro 2° pozorovatele...262 // DODATEK 3 Kolorimetrické koeficienty r(k), g(A), b(k) a jim odpovídající souřadnice r(l), g(l), b(X) 2° normalizovaného kolorim. pozorovatele dle CIE 1931...264 // DODATEK 4 Kolorimetrické koeficienty řio(Z), gio(Z), bio(k) a jim odpovídající souřadnice no(k), gio(A.), ůio(k) 10° normalizovaného kolor, pozorovatele dle CIE 1964...266
// DODATEK 5 Kolorimetrické koeficienty x(X), ý(/-). ž(E) a jim odpovídající souřadnice x(X), y(/,), z(X) 2° normalizovaného kolorim. pozorovatele dle CIE 1931...-...268 // DODATEK 6 Kolorimetrické koeficienty ???), ??(? žmlT) a jim odpovídající souřadnice jcio(k), yio(Z), zw(k) 10° normalizovaného kolorim. pozorovatele dle CIE 1964...270 // DODATEK 7 Normované spektrální intenzity vyzařování M(k) světelných // zdrojů dle CIE...272 // DODATEK 8 Souřadnice spektrálních bázových funkcí So(k), Si(X), S2(k).274 // LITERATURA...275 // REJSTŘÍK...281 // SUMMARY...287
(OCoLC)1140097491
cnb003164843

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC