Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, [2019]
239 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7560-277-0 (brožováno)
136 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 222-225 a rejstřík
České a anglické resumé
001587456
Předmluva 9 // Summary 10 // L PRAKTICKÉ PROBLÉMY PAPÍRENSKÉ VÝROBY A JEJICH PŘÍČINY // - PROBLÉMY A ODPOVĚDI 11 // 1 Úvod 11 // 2 Príprava papíroviny a dodávka papíroviny na papírenský stroj 14 // 3 Nátokové skříně 20 // 3.1 Potrubí 20 // 3.2 Děrované válečky 20 // 3.3 Sprchy 21 // 4 Sítový stůl 22 // 4.1 Oblast tvorby listu papíru 22 // 4.2 Odvodňovací oblast 23 // 4.3 Třesení 23 // 4.4 Sací skříně a rotabelty nebo ekvivalentní zařízení 23 // 4.5 Egutér 24 // 4.6 Odstřik 24 // 4.7 Přenosové válce (přenosový lis) 24 // 4.8 Vratné válce síta 26 // 5 Lisová část 27 // 6 Klížící lis (size press) 28 // 7 Sušící válce 29 // 7.1 Otázky týkající se sekce sušících válců, na něž je třeba se tázat 30 // 8 Kalandry 32 // 9 Převíječky 34 // 10 Všeobecně o papírenské výrobě 35 // 10.1 Diskuse 35 // 10.2 Závěry 35 // Literatura 42 // II. PRINCIPY PAPÍRENSKÉ TECHNOLOGIE 43 // 3 // 16.3.5 Prostředky částečně snižující smáčení a kombinace založené na rozprostírání // a smáčení // 16.4 Některé praktické problémy // 17 Mikrobiologie a kontrola slizů v papírenství // 17.1 Mikroorganismy a tvorba slizů // 17.2 Chemické odstraňování slizů // 17.3 Výběr slimicidního prostředku // 17.4 Dávkování // 18 Tvorba listu papíru // 18.1 Formace papírového listu // 18.1.1 Klasifikace formace papírového listu // 18.1.2 Vyhodnocení kolísání plošné hmotnosti // 18.1.3 Přístroje na sledování těchto charakteristik // 18.2 Procesní charakteristiky // 18.2.1 Jednosítové odvodňovací jednotky // 18.2.2 Dvojsítové odvodňovací jednotky // 18.3 Vláknité charakteristiky // 18.4 Dvojstrannost papíru // 18.4.1 Filtrační model // 18.4.2 Perkolační model // 18.4.3 Porovnání jednotlivých modelů // 18.4.3.1 Vliv na dvojstrannost papírů //
18.4.3.2 Vliv na retenci jednotlivých podílů papíroviny // 18.4.3.3 Vznik a uplatnění jednotlivých modelů v praxi // 18.5 Praktické hodnocení sítové jednotky // 18.5.1 Vliv jednotlivých prvků sítové jednotky na retenci // 18.5.2 Hodnocení odvodňovací účinnosti odvodňovacích prvků // 18.5.3 Hodnocení mechanismu odvodňování // 18.6 Formace papírového listu dalšími způsoby // 18.6.1 Formace papírového listu na otáčejícím se bubnovém sítě // 18.6.2 Podmínky pro přenos mokrého listu papíru z odvodňovacího zařízení na plstěnec // 18.6.3 Formace papírového listu na sítové tvarované formě // 18.6.4 Zvláštnosti nasávacího způsobu tvorby listu // 19 Regulace konzistence a plošné hmotnosti // 19.1 Celková retence a retence plnidel 136 // 19.1.1 Eflux a tahy // 19.1.2 Celková retence papíroviny I37 // 19.1.3 Retence plnidel 137 // 19.2 Regulace plošné hmotnosti papíru I37 // 19.2.1 Konstantní otevření výtoková hubice (z = konst.) 138 // 19.2.2 Zmněna průtoku látky ze směšovacího čerpadla 141 // 19.3 Mechanismus působení retenčních prostředků 141 // 19.3.1 Druhy flokulace // 19.3.2 Shrnutí mechanismů retenčních procesů I43 // Literatura // III. VLASTNOSTI PAPÍRU // 20 Vliv vody na papír // 20.1 Kapalná voda - kapilární tok 154 // 20.1.1 Mikroporézní papír j 55 // 20.1.2 Makroporézní papír j 55 // 20.2 Vodní pára // 20.2.1 Relativní vlhkost vzduchu nad vlhkým porézním materiálem 157 // 20.2.2 Mikroporézní papír j 59 // 20.2.3 Makroporézní papír 160 // 20.2.4 Shrnutí nej důležitějších skutečností 160 // 20.3 Sorpční hysterese vody 16i // 20.3.1 Mechanismus sorpční hysterese 162 // 20.3.2 Vliv teploty na vlhkost a navlhání papíru 165 // 20.3.3 Mechanismus umísťování vody v papíru - shrnutí zákonitostí 166 // 20.4 Některé praktické skutečnosti 167 //
20.5 Vliv vlhkosti papíru na jeho mechanické vlastnosti 169 // 20.5.1 Vliv vlhkosti na tuhost (mechanické vlastnosti) papíru a papírenských výrobků.170 // 21 Kroucení papíru // 21.1 Teoretické principy vzniku a rozpadu vazebného systému papíru 176 // 21.1.1 Jednotlivá stadia vzniku a rozpadu vazebného systému papíru 178 // 21.1.2 Papírová hmota a její podoby 132 // 21.1.3 Rheosedimentace 133 // 7 // 21? .3 Mechanismus vzniku hydrokohezních vazeb v papíru 188 // 21? .4 Bobtnání 190 // 21?.5 Teorie bobtnacího procesu 191 // 21.2 Faktory ovlivňující procesy kontaktního sušení papíru 193 // 21.3 Některé praktické skutečnosti 198 // 21.3.1 Smršťování papíru 198 // 21.3.2 Roztahování papíru 199 // 21.3.3 Vliv na další parametry papíru 199 // 21.3.4 Vliv recyklace 200 // 22 Prášení papíru a jeho povrchová pevnost 204 // 22.1 Mechanismus prášení papíru 204 // 22.1.1 Povrchová pevnost papíru - způsob jejího uplatňování při potiskování 206 // 22.1.2 Mechanismus přenosu prachových nečistot při tisku 209 // 22.2 Příčiny prášení papíru a jejich odstraňování 211 // 22.2.1 Hlavní příčiny prášení papíru 211 // 22.2.2 Koacervace 213 // 22.2.3 Shrnutí opatření ? snížení „prášení“ papíru 213 // 22.3 Škroby 214 // 22.3.1 Hold up nátěry 214 // 22.3.2 Tvarované výrobky z papíroviny 217 // Literatura 222 // Několik slov na závěr 227 // Seznam obrázků 228 // Seznam tabulek 231 // Rejstřík 233 // 8
cnb003173167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC