Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vydání
V Opavě : Slezská univerzita, 2019
355 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7510-388-8 (brožováno)
100 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 304-314, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001587489
Obsah // 1. Předmluva ... 9 // 2. Rozbor pramenů a literatury ... 10 // 3. Nástin historie SZM/ZM do roku 1938 ... 16 // 3.1. Vědeckovýzkumná činnost a jiné odborné aktivity SZM/ZM... 35 // 3.1.1. Vědeckovýzkumná činnost v letech 1914-1918 ... 36 // 3.1.2. Archeologický výzkum SZM/ZM v letech 1918-1938 ... 37 // 3.1.3. Dokumentace stavebního vývoje Slezska... 37 // 3.1.4. Vědecká činnost E. W. Brauna v SZM/ZM v letech 1921-1935 ... 41 // 3.1.5. Vědecká činnost V. K. Vendla v SZM v letech 1922-1923 ... 52 // 3.1.6. Vědecká činnost K. Černohorského v SZM/ZM v letech 1923-1938 ... 53 // 3.1.7. Muzejní knihovna ... 61 // 3.2. Sbírkotvomá a akviziční činnost SZM/ZM v letech 1919-193... 65 // 3.2.1. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1919... 76 // 3.2.2. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1920 ... 79 // 3.2.3. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1921 ... 84 // 3.2.4. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1922 ... 91 // 3.2.5. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1923 ... 97 // 3.2.6. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1924 .. 104 // 3.2.7. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1925 .. 109 // 3.2.8. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1926 .. 114 // 3.2.9. Přírůstky ve sbírkách Slezského
zemského muzea v Opavě za rok 1927 ... 120 // 3.2.10. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1928 .. 126 // 3.2.11. Přírůstky ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě za rok 1929 .. 129 // 3.2.12. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1930 ... 135 // 3.2.13. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1931 ... 141 // 3.2.14. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1932 ... 147 // 3.2.15. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1933 ... 152 // 3.2.16. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1934 ... 157 // 3.2.17. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1935 ... 163 // 3.2.18. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1936 ... 168 // 3.2.19. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1937 ... 176 // 3.2.20. Přírůstky ve sbírkách Zemského muzea v Opavě za rok 1938 ... 184 // 3.2.21. Deponáty a zápůjčky v letech 1918-1938 ... 189 // 3.3. Finanční možnosti SZM/ZM ... 195 // 4. Expoziční a výstavní činnost SZM/ZM v letech 1921-1938 ... 201 // 4.1. Výstavy v SZM před převzetím muzea do správy Země slezské (1919-1921) ...225 // 3 // 4.2. Výstava Raimunda Moslera (6. února 1921-28. března 1921) ... 228 // 4.3. II. umělecká výstava Volného sdružení výtvarných umělců ve Slezsku // (17. dubna-5. června 1921) ... 228 // 4.4. Výstava Josefa Fučíka spojená s výstavou
výšivek Moravské // ústředny pro lidový průmysl umělecký z Brna (12. června-3. července 1921)... 231 // 4.5. Výstava reprodukcí děl Albrechta Díirera (?. října-?. ?. 1921) ... 231 // 4.6. Výstava předhistorických a ranně historických starožitností slezských // (23. října-4. prosince 1921)... 232 // 4.7. Výstava grafik českých umělců (4. prosince-13. prosince 1921)... 233 // 4.8. ?. souborná výstava Valentina Držkovice (18. prosince 1921-15. ledna 1922) ..234 // 4.9. Souborná výstava děl Ludvíka Vacátky (19. března-23. května 1922)... 235 // 4.10. Výstava děl Lea Haase (9. července-17. září 1922)... 236 // 4.11. Výstava malíře Ekkeho Ozlbergera (1. října-12. listopadu 1922)... 236 // 4.12. Výstava obrazů slezských malířů Adolfa Zdražily, // Raimunda Moslera a Fritze Raidy (26. listopadu-31. prosince 1922) ... 236 // 4.13. Výstava „Stará Opava66 (27. prosince 1922-8. dubna 1923) ... 237 // 4.14. Výstava výtvarných děl židovských umělců (14. ledna-31.ledna 1923)... 238 // 4.15. Souborná výstava Ferdinanda Hanuše Hérinka // (l.října-31. října 1923) ... 238 // 4.16. Výstava kreseb a akvarelů Ericha Ziffera (4. listopadu-25. listopadu 1923) . 239 // 4.17. Výstava Volného sdružení výtvarných umělců ve Slezsku: // Adolfa Zdražily, Raimunda Moslera, Fritze Raidy, Engelberta Kapse, // Idy Fausterové a Idy Felklové (2. prosince-31.prosince 1923)... 240 // 4.18. Výstava návrhů pro sokolský stadion
v Opavě (?. únor-10. února 1924)... 241 // 4.19. Posmrtná výstava Rudolfa Kobiely (20. ledna-2. března 1924) ... 241 // 4.20. Výstava akvarelových pohledů z Vysokých Tater a Javoriny // malíře Otokara Štáfla (2. května—21. května 1924) ... 243 // 4.21. Výstava obrazů Ferdinanda Krumholze (15. července-17. srpna 1924)... 244 // 4.22. Výstava návrhů budovy Okresní nemocenské pokladny v Opavě // (?.července-?. ?. 1924) ... 244 // 4.23. Výstava Jaroslava Melky a Ludmily Melkové-Ondrušové // (1. září-4. října 1924) ... 244 // 4.24. Výstava Zemské gobelínové a kobercové školy z Valašského Meziříčí // (12. října-3. listopadu 1924)... 245 // 4.25. Výstava Bohuslava Adámka a Josefa Zeithammela // (4. prosince 1924-6. ledna 1925) ... 245 // 4.26. Výstava Julie Silberschíitzové (9. ledna-2. února 1925)... 245 // 4.27. Výstava habánských a vyškovských fajánsí (9. ledna-21. února 1925)... 246 // 4.28. Výstava Julia Ijasze Jacika (11. února-28. února 1925)... 250 // 4.29. XXIV. členská výstava Sdružení výtvarných umělců moravských // z Hodonína (29. března-10. května 1925)... 250 // 4 // 4.30. Výstava akvarelů Adalberta Willmanna (22. listopadu-8. prosince 1925).. 253 // 4.31. Výstava uměleckých prací členů Volného sdružení výtvarných umělců ve Slezsku - Adolfa Zdražily, Raimunda Moslera a Engelberta Kapse // (16. prosince-31. prosince 1925)... 254 // 4.32. Výstava české knihy (21. března-4.
dubna 1926) ... 254 // 4.33. Výstava Svazu německých grafiků v Československu // (2. června-13. června 1926) ... 254 // 4.34. Výstava české moderní grafiky členů S.V.U. Mánes // (17. června-29. června 1926) ... 255 // 4.35. Výstava uměleckých prací ke dni učitelů (1. července-3. července 1926). 255 // 4.36. III. souborná výstava Valentina Držkovice // (7. prosince 1926-16. ledna 1927) ... 255 // 4.37. Výstava návrhů obytných budov slezských architektů // (27. února-6. března 1927)... 256 // 4.38. I. Všeobecná výstava Sdružení výtvarných umělců Slezska // (10. dubna-24. dubna 1927) ... 256 // 4.39. Výstava prací Kurta Schwitterse (14. května-21. května 1927)... 258 // 4.40. Výstava obrazových reprodukcí společnosti „Galerie Vera“ // (?. května-7. června 1927)... 259 // 4.41. Výstava krojů, výšivek a krajek českého Opavska a Hlučínska // (6. srpna-21. srpna 1927) ... 260 // 4.42. Legionářská výstava (6. srpna-21. srpna 1927) ... 261 // 4.43. Výstava soudobého výtvarného umění ve Slezsku // (6. srpna-21. srpna 1927) ... 261 // 4.44. Výstava obrazů Paula Gebauera (3. listopadu-30. listopadu 1927) ... 262 // 4.45. III. souborná výstava Sdružení výtvarných umělců Slezska // (8. dubna-22. dubna 1928) ... 262 // 4.46. Výstava slezských německých krojů (13. května-24. června 1928) ... 262 // 4.47. Výstava děl Františka Šindeláře (4. listopadu-24. listopadu 1928)... 263 // 4.48. Souborná
výstava děl Adolfa Zdražily (9. prosince 1928-?. ?.)... 263 // 4.49. Posmrtná výstava děl Adalberta Willmanna (?. ?.-24. března 1929) ... 266 // 4.50. IV. souborná výstava Sdružení výtvarných umělců Slezska // (31. března-21. dubna 1929) ... 267 // 4.51. Souborná výstava malíře Josefa Zamazala (13. října-4. listopadu 1929) . 267 // 4.52. Výstava prací Josefa Šrámka a Augustina Handzela // (15. prosince 1929-10. ledna 1930) ... 268 // 4.53. Výstava děl Raimunda Moslera (19. ledna-26. ledna 1930) ... 269 // 4.54. Výstava obrazil malíře Paula Gebauera (9. března-13. dubna 1930) ... 269 // 4.55. Výstava malířů Albina Eggera-Lienze a Oskara Darsena // (17. dubna-30. dubna 1930) ... 269 // 4.56. Posmrtná výstava díla Augusta Brömseho (4. června 1930-?. ?. 1930)... 271 // 5 // 4.57. Výstava Severomoravských umělců Franze Urbana // a Josefa Eberharda Kargera (21. listopadu-?. ?. 1930) ... 271 // 4.58. II. členská výstava MSVU (15. prosince 1930-7. ledna 1931) ... 271 // 4.59. Výstava díla Bemharda Kutzera (?. leden 1931-?. ?. 1931) ... 272 // 4.60. Výstava severočeských umělců ze spolku Metznerbund // (?. ?. 1931-20. dubna 1931) ... 272 // 4.61. Výstava karikatur Alexandra Dobrinova (?. ?. 1931-15. listopadu 1931).. 272 // 4.62. Výstava starých zbraní (29. listopadu-20. prosince 1931)... 273 // 4.63. Výstava obrazů Štěpána Nikolajeviče Uvarova // (22. prosince 1931-?. ?. 1932)... 273 // 4.64. Výstava děl malíře Eduarda
Wirtha (?. ?.-3. dubna 1932) ... 273 // 4.65. Výstava malíře Kurta Grögera (17. dubna-14. května 1932)...274 // 4.66. Výstava Jaroslava Melky a Ludmily Melkové-Ondrušové // (28. srpna-?, září 1932) ... 274 // 4.67. Výstava ? 65. narozeninám básníka Petra Bezruče // (15. října-28. října 1932) ... 274 // 4.68. X. výstava Sdružení výtvarných umělců Slezska // (6. listopadu-27. listopadu 1932) ... 274 // 4.69. Výstava Oldřicha Kittricha, Jana Schwarze a Josefa Šrámka // (?. prosince 1932-?... 276 // 4.70. Výstava amatérských fotografií Gerharda Proksche // (?. leden 1933-?.?. 1933)... 276 // 4.71. IV. výstava Valentina Držkovice (5. února-20. března 1933) ... 276 // 4.72. Návrh, skica a model v severském umění doby baroka // (30. dubna-30. května 1933) ... 277 // 4.73. Výstava prací Helmuta Krommera (6. září-?. ?. 1933) ... 281 // 4.74. Výstava poštovních známek (7. října-22. října 1933) ... 281 // 4.75. Výstava prací malíře Rudolfa Sokola (29. října-15. listopadu 1933)... 281 // 4.76. Výstava malíře Paula Gebauera (19. listopadu-13. prosince 1933) ... 282 // 4.77. Výstava opavského Spolku přátel fotografie // (16. prosince-31. prosince 1933)... 282 // 4.78. Výstava prací malíře Franze Sedlačka (7. února-25. února 1934) ... 284 // 4.79. Výstava kreseb a akvarelů členů Skupiny výtvarných umělců v Brně // (?. ?. 1934-25. března 1934) ... 284 // 4.80. Výstava Sdružení výtvarných umělců Slezska
(31. března-15. dubna 1934) . 284 // 4.81. Výstava malířky Elisabethy Raffay-Belakerové (22. dubna-?. ?. 1934)... 285 // 4.82. Výstava Svazu dobrovolného hasičstva československého // (19.května-21.května 1934) ... 285 // 4.83. Výstava členů MSVU (29. června-?. ?. 1934) ... 285 // 4.84. Výstava slezských výtvarníků (?. září-?. ?. 1934)... 285 // 4.85. Výstava děl malíře Edmunda Pick-Morina (?. říjen-?. ?. 1934) ... 286 // 6 // 4.86. Výstava malíře Maxe Geyera (4. listopadu-12. listopadu 1934)... 286 // 4.87. Výstava Jaroslava Melky a Ludmily Melkové-Ondrušové // (?. listopadu-?. ?. 1934)... 286 // 4.88. Výstava keramiky (2. března-29.března 1935) ... 286 // 4.89. Výstava prací malíře Dobriho Ivanova Dobreva (?. ?.-14. dubna 1935) .. 286 // 4.90. Výstava hedvábných textilií fy. Anton Flemmich a syn // (24. dubna-5. května 1935) ... 287 // 4.91. Výstava členů Sdružení výtvarných umělců Slezska // (25. dubna-5. května 1935) ... 287 // 4.92.1. členská výstava skupiny Výtvarní umělci Moravské Ostravy (5. ledna-19. ledna 1936) ... 287 // 4.93. Výstava architektonických návrhů a realizací Leopolda Bauera // (?. února-?. ?. 1936) ... 288 // 4.94. V. výstava Valentina Držkovice (1. března-31. března 1936) ... 288 // 4.95. Výstava Raimunda Moslera (?. ?.—26. dubna 1936)... 289 // 4.96. IX. výstava Sdružení výtvarných umělců Slezska // (3. května-26. května 1936) ... 289 // 4.97. Výstava uměleckých
návrhů na vytvoření kašly Emila Rochowanského // (?. června-17. června 1936)... 291 // 4.98. Výstava dětské kresby (?. června-?. ?. 1936)... 291 // 4.99. Výstava soudobého českého umění v soukromém majetku opavském // (13. září- 8. října 1936) ... 291 // 4.100. Výstava Helmuta Krommera (13. září-?, října 1936)... 293 // 4.101. Souborná výstava malíře Aloise Zapletala (11. října-?. ?. 1936) ... 293 // 4.102. Výstava malířů Jana Sládka a Bohumila Dvorského // (15. listopadu-?, listopadu 1936)... 294 // 4.103. Výstava prací Diny Kuhnové (6. prosince-27. prosince 1936) ... 294 // 4.104. Výstava soudobého německého umění v soukromém majetku opavském // (10. ledna-31. ledna 1937) ... 294 // 4.105. Výstava Valentina Držkovice a Svazu německých grafiků // v Československu (?. února-?. ?. 1937) ... 297 // 4.106. Výstava malíře Jindřicha Lenharta (7. března-29. března 1937) ... 298 // 4.107. X. členská výstava Sdružení výtvarných umělců Slezska // (11. dubna-?.?. 1937) ... 298 // 4.108. Výstava malířky Heleny Bochořákové-Dittrichové // (9. května-?, května 1937)... 299 // 4.109. Výstava malíře Jaroslava Votruby (12. září-3. října 1937)... 299 // 4.110. Vzpomínková výstava ochotnického divadelnictví (?. října-?. ?. 1937). 299 // 4.111. Výstava děl malířů Josefa Gabriela, Františka Hřivny a Jaroslava Šolce // (10. října-?, října 1937) ... 299 // 4.112. Výstava malířů Aloise
a Josefa Schneiderkových // ? // (31. října-14. listopadu 1937)... 300 // 4.113. Výstava Václava Spály (21. listopadu-?, prosince 1937)... 300 // 4.114. Výstava Výtvarných umělců Moravské Ostravy // (11. prosince 1937-24.ledna 1938)... 301 // 4.115. Výstava díla Petra Bezruče (12. prosince-31. prosince 1937) ... 301 // 4.116. Výstava Valentina Držkovice (6.února-27.února 1938) ... 301 // 4.117. Výstava prací lidového malíře Aloise Beera (12.března-3. dubna 1938) .. 302 // 4.118. Výstava malíře Paula Gebauera (10. dubna-1. května 1938) ... 303 // 4.119. Výstava členů Sdružení výtvarných umělců Slezska // (8. května-22. května 1938) ... 303 // 4.120. Výstava malířky Olgy Raabové (5. června-26. června 1938) ... 303 // 5. Seznam zkratek... 304 // 6. Prameny a literatura ... 304 // 7. Obrazová příloha... 315 // 8. Abstrakt/Abstract ... 333 // 9. Rejstřík... 334 // 8
cnb003215023

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC