Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2014
181 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7395-850-3 (brožováno)
Monographica ; 12
Na obálce: Univerzita Pardubice
Obsahuje bibliografii na stranách 175-181 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001587494
Obsah // Úvod 9 // 1. Proměna společenských potřeb v oblasti vzdělávacích cílů 11 // 2. Cíle práce 14 // 3. Terminologický rámec problematiky sociálních dovedností 16 // 4. Osvojování sociálních dovedností 21 // 4.1. Sociální učení 23 // 4.2. Osvojování sociálních dovedností v rodině 26 // 4.3. Osvojování sociálních dovedností v mateřské škole 28 // 4.3.1. Charakteristika dítěte v předškolním vývojovém období 29 // 4.3.2. Výchovně-vzdělávací proces v mateřské škole 30 // 4.4. Osvojování sociálních dovedností v primárním vzdělávání 31 // 4.4.1. Charakteristika žáka v mladším školním věku 32 // 4.4.2. Výchovně-vzdělávací proces v primárním vzdělávání 33 // 4.4.3. Role učitele jako zprostředkovatele rozvoje sociálních dovedností 34 // 4.4.4. Možnosti rozvoje sociálních dovedností žáků v primárním vzdělávání 36 // 4.4.4.1. Organizační formy výuky 36 // 4.4.4.2. Didaktické metody 38 // 4.4.4.3. Sociální klima třídy 40 // 4.4.5. Evaluace sociálních dovedností žáků v primárním vzdělávání 41 // 4.4.5.1. Konkretizace sledovaných sociálních dovedností na konci 5. ročníku ZŠ 43 // 4.4.5.2. Vhodné formy hodnocení rozvoje sociálních dovedností 46 // 4.5. Následná návaznost v osvojování sociálních dovedností 47 // 5. Výzkumné řešení 49 // 5.1. Cíle výzkumného šetření 50 // 5.2. Výzkumné otázky a formulace hypotéz 50 // 5.3. Etapy výzkumného
šetření 51 // 5.3.1. První etapa výzkumu — 1. dotazníkové šetření 52 // 5.3.2. Druhá etapa výzkumu - 2. dotazníkové šetření, Experiment 1 53 // 5.3.3. Třetí etapa výzkumu — 3. dotazníkové šetření. Experiment 2 53 // 5.4. Výzkumný soubor 55 // 5.4.1. Relevantní znaky základního souboru 55 // 5.4.2. Výzkumný vzorek pro první etapu výzkumu — 1. dotazníkové šetření 56 // 5.4.3. Výzkumný vzorek pro druhou etapu výzkumu - 2. dotazníkové šetření, Experiment 1 59 // 5.4.4. Výzkumný vzorek pro třetí etapu výzkumu — 2. dotazníkové šetření. Experiment 2 65 // 5.5. Zdroje dat a metody jejich sběru 68 // 5.5.1. Dotazník 69 // 5.5.1.1. Konstrukce dotazníku 69 // 5.5.1.2. Souhrnné vymezení jednotlivých indexů zjišťovaných dotazníkem 76 // 5.5.1.3. Administrace a zadávání dotazníků 78 // 5.5.2. Pedagogický experiment 79 // 5.5.2.1. Intervenující proměnné 81 // 5.5.2.2. Intervenční programy 82 // Návrh intcrvenčního programu rozvoje sociálních dovedností (Experiment 1) 84 // Návrh intervenčního programu rozvoje sociálních dovedností (Experiment 2) 89 // 5. 5. 3. Přímé nestandardizované pozorování 98 // 5. 5. 4. Nestrukturované individuální interview 99 // 5. 5. 5. Obsahová analýza autentických materiálů získaných od žáků // z experimentální skupiny E2 100 // 5. 5. 6. Nestrukturované skupinové interview 101 // 5.6. Ověřování hypotéz a výsledky šetření 102 // 5.6.1.
Použité statistické metody pro kvantitativní část výzkumu 102 // 5.6.2. Přehled výsledků získaných kvantitativní analýzou dat 103 // 5.6.2.1. První etapa výzkumu - 1. dotazníkové šetření 104 // 5.6.2.2. Druhá etapa výzkumu - 2. dotazníkové šetření. Experiment 1 112 // 5.6.2.3. Třetí etapa výzkumu — 3. dotazníkové šetření, Experiment 2 112 // 5.6.3. Shrnutí získaných výsledků a závěry z kvantitativní části výzkumu 115 // 5.6.3.1. První etapa výzkumu - 1. dotazníkové šetření 115 // 5.6.3.2. Druhá etapa výzkumu — 2. dotazníkové šetření. Experiment 1 119 // 5.6.3.3. Třetí etapa výzkumu — 2. dotazníkové šetření, Experiment 2 119 // 5.6.4. Kvalitativní analýza dat získaných v průběhu Experimentu 2 120 // 5.6.4.1. Analýza průběhu jednotlivých setkání v rámci Experimentu 2 121 // 5.6.4.2. Shrnutí závěrů z kvalitativní analýzy 130 // 5.6.5. Porovnání závěrů kvalitativní analýzy se závěry dotazníkového // šetření v kvantitativním měření 132 // 5.7. Shrnutí výzkumné části 133 // Závér 135 // Shrnuti 139 // Resumé 141 // Seznam příloh 143 // Použitá a citovaná literatura 175
(OCoLC)904579751
cnb002651529

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC