Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014
111 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7395-842-8 (brožováno)
Na obálce nad názvem: Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta
Obsahuje bibliografii na straně 110
001587499
Obsah // KAPITOLA PRVNÍ // 1 O PROGRAMU SPSS 5 // 1.1 CojeSPSS 5 // 1.2 POUŽITÍ PROGRAMU 5 // KAPITOLA DRUHÁ // 2 PŘÍPRAVA DAT 7 // 2.1 ÚVOD 7 // 2.2 Seznam proměnných 8 // 2.3 Zápis hodnot 8 // 2.4 ZÁPIS CHYBĚJÍCÍCH DAT 11 // KAPITOLA TŘETÍ // 3 VKLÁDÁNÍ DAT 12 KAPITOLA ČTVRTÁ // 4 POPIS PROMĚNNÝCH 18 // 4.1 Plná jména proměnných (Label) 18 // 4.2 Pojmenování kategorií (Values) 19 // 4.3 Chybějící data (Missing) 21 // KAPITOLA PÁTÁ // 5 ZPRACOVÁNÍ DAT 24 // 5.1 Descriptive Statistics - Popisné statistiky 24 // 5.1.1 Procedura Frequencies 25 // 5.1.2 Procedura Descriptives 27 // 5.1.3 Procedura Crosslabs 29 // 5.2 NONPARAMETRIC TESTS - NEPARAMETRICKÉ METODY 33 // 5.2.1 Procedura Chi-Square 33 // 5.3 Correlate 35 // 5.3.1 Procedura Bivariate Correlations 35 // 5.3.2 Procedura Partial Correlations 37 // KAPITOLA ŠESTÁ // 6 ÚPRAVA DAT BĚHEM ZPRACOVÁNÍ 39 // 6.1 Slučování kategorií 39 // 6.1.1 První způsob 39 // 6.1.2 Druhý způsob 45 // 6.2 Tvorba nových proměnných 49 // 6.3 Zpracování dat po skupinách 52 // 6.4 VÝBĚR JEDNOTEK PRO ZPRACOVÁNÍ 58 // KAPITOLA SEDMÁ // 7 GRAFICKÉ VÝSTUPY 63 // 7.1 Procedura Frequencies 63 // 7.2 Menu Graphs 67 // KAPITOLA OSMÁ // 8 VÝSLEDKY 70 // 8.1 Procedura Frequencies 70 // 8.2 Procedura Descriptives 72 // 8.3 Procedura Crosstabs 73 // 8.4 Procedura Chi-Square 78 // 8.5 Procedura Bivariate Correlations 79 // 8.6 Procedura Partial Correlations 79 // KAPITOLA DEVÁTÁ // 9 UKLÁDÁNÍ
SOUBORŮ 81 // 9.1 Příprava na ukládání 81 // 9.2 Ukládání datových souborů 82 // 9.3 Ukládání syntaxových souborů 82 // 9.4 Export souboru s výsledky 86 // KAPITOLA DESÁTÁ // 10 OTEVÍRÁNÍ SOUBORŮ 88 // 10.1 Otevírání datových souborů 88 // 10.2 Otevírání syntaxových souborů 90 // 10.3 Otevírání souborů s výsledky 90 // KAPITOLA JEDENÁCTÁ // 11 STATISTICKÉ METODY 91 // 11.1 Proměnné 91 // /1.1.1 Slovní a číselné proměnné 91 // 11.1.2 Typy proměnných 92 // 11.1.3 Závisle a nezáviste proměnné 93 // 11.2 TŘÍDĚNÍ DAT 94 // 11.2.1 Tříděni dal slovni proměnné 94 // 11.2.2 Třídění dal číselné proměnné 96 // 11.3 Střední hodnoty 97 // 11.3.1 Porovnání souborů 97 // 11.4 Variabilita 99 // 11.4.1 Zdroje variability 100 // 11.4.2 Měření variability 100 // 11.4.3 Míry variability 101 // 11.4.4 Analýza rozptylu 102 // 11.5 Korelace ’ 103 // 11.5.1 Pojem korelace 103 // 11.5.2 Pozitivní a negativní korelace 104 // 11.5.3 Korelační koeficienty 104 // 11.5.4 Spojitost korelace a příčinné souvislosti 105 // 11.6x2-TEST 106 // 11.6.1 Testováni hypotézy o nezávislosti 106 // 11.6.2 Testováni hypotézy o shodě pravděpodobnosti 107 // 11.7 KONTINGENČNÍ KOEFICIENTY 108 // 11.7.1 Pearsonův kontingenční koeficient 108 // 11.7.2 Cramérův kontingenční koeficient 109 // LITERATURA 110
(OCoLC)904580516
cnb002661382

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC