Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019
99 stran : barevné ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7560-218-3 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
220 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 99
001587500
Chemoterapie pro nelékařské zdravotnické obory // Kolářová, Vaňásek, Horáčková // OBSAH // Úvod...5 // 1 Protinádorová medikamentózni léčba...6 // 1.1 Historie protinádorové medikamentózni léčby...6 // 1.2 Skupiny léků používaných v protinádorové léčbě...7 // 1.3 Léčebný záměr medikamentózni protinádorové léčby...8 // 1. 4 Principy a zásady cytostatické chemoterapie...9 // 1. 5 Aplikační cesty chemoterapie...10 // 1.6 Mechanismus účinku cytostatik...12 // 1. 7 Základní skupiny cytostatik...14 // 1.8 Další skupiny léků používaných v protinádorové léčbě...15 // 1.9 Nežádoucí účinky cytostatik...18 // 1.10 Způsoby intravenózni aplikace chemoterapie...22 // 1.10.1 PORT...23 // 1.10.2 PICC ...27 // 2 Aplikační listy...30 // 2.1 Režim: AC 4x/Paklitaxel weekly 12x: prs...30 // 2.2 Režim: AC 4x/Taxotere (Minckwitz): prs...31 // 2.3 Režim: Kapecitabin a Vinorelbin per os (XENA): prs...32 // 2.4 Režim: Dose dense režim - mamma - AC/T s užitím růstových faktorů (Citron): prs..33 // 2.5 Režim: Pertuzumab (Perjeta) a Trastuzumab (Herceptin) a Docetaxel: prs...34 // 2.6 Režim: Bevacizumab (Avastin) a Paklitaxel: prs...35 // 2.7 Režim: Karboplatina a Gemcitabin: prs... 36 // 2.8 Režim: Bevacizumab a Folfox 4 á 2 týdny (1. linie): CRC...37 // 2.9 Režim: Panitumumab (Vectibix): CRC... 39 // 2.10 Režim: Aflibercept (Zaltrap) v kombinaci s chemoterapí FOLFIRI: CRC...40 // 2.11 Režim: Cetuximab (Erbitux) á
2 týdny a FOLFIRI á 2 týdny: CRC...41 // 2.12Režim: FOLFOXIRI: CRC...43 // 2.13 Režim: Mitomycin a 5FU kontinuálně: karcinom řiti a řitního kanálu...44 // 2.14 Režim: Cisplatina a 5FU: jícen...45 // 2.15 Režim: Trastuzumab (Herceptin) a Cisplatina a 5FU: žaludek...46 // 2.16 Režim: FLOT: žaludek, gastroesofageální junkce...48 // 2.17 Režim: Kapecitabin konkomitance: adenokarcinom jícnu, žaludek ...50 // 2. 18 Režim: Ramucirumab (Cyramza) a Paklitaxel: žaludek...,...51 // 2. 19 Režim: Temsirolimus (Torisel): ledviny...53 // Chemoterapie pro nelékařské zdravotnické obory // Kolářová, Vaňásek, Horáčková // 2.20 Režim: M-VAC: močový měchýř...54 // 2.21 Režim: Gemcitabin (Gemzar): močový měchýř...56 // 2.22 Režim: Cisplatina a Gemcitabin á 4 týdny: moěový měchýř...57 // 2. 23 Režim: Cisplatina a 5FU: hlava a krk...58 // 2. 24 Režim: Karboplatina a 5FU: hlava a krk...60 // 2.25 Režim: Cisplatina v monoterapii s radioterapiía Den 1+22+43 po 3 týdnech: hlava a krk.61 // 2. 26 Režim: Docetaxel a Cisplatina a 5FU: indukce hlava a krk...62 // 2. 27 Režim: Cisplatina a 5FU po 4 týdnech: hlava a krk - kombinace s Cetuximabem (Erbituxem) týdně...64 // 2. 28 Režim: Cisplatina a Gemcitabin: plíce...66 // 2. 29 Režim: Docetaxel, Karboplatina (Taxotere): NSCLC...67 // 2. 30 Režim: Karboplatina a Etoposid: plíce...68 // 2. 31 Režim: Erlotinib (Tarceva): plíce...69 // 2. 32 Režim: Pemetrexed (Alimta) a Cisplatina: plíce (4
série)...70 // 2. 33 Režim: Gefitinib (Iressa): plíce...72 // 2. 34 Režim: Paklitaxel a Karboplatina: ovaria...73 // 2. 35 Režim: Bevacizumab (Avastin) a Paklitaxel a Karboplatina: ovaria...74 // 2. 36 Režim: Topotekan: ovaria...76 // 2. 37 Režim: Bevacizumab (Avastin) á 3 týdny: ovaria v kombinaci s Karboplatinou a Paklitaxelem77 // 2.39 Režim: Cisplatina a Doxorubicin: tělo děložní...79 // 2. 40 Režim: ??? 5 dní: testes/ovaria...80 // 2. 41 Režim: VelP: testes...82 // 2.42 Režim: Karboplatina (seminomy stupeň IA a IB): testes...87 // 2. 43 Režim: Kabazitaxel (Jevtana) á 3 týdny + Prednison 10 mg/den: prostata...88 // 2.44 Režim: Docetaxel á 3 týdny a Prednison 10 mg/den: prostata...89 // 2. 45 Režim: Nivolumab (Opdivo) á 2 týdny: melanom...90 // 2.46 Režim: ABVD: lymfom...91 // 2. 47 Režim: R-CHOP: lymfom...92 // 2. 48 Režim: Ifosfamid (Holoxan) a Doxorubicin: měkké tkáně...93 // 2. 49 Režim: Gemcitabin a Docetaxel: sarkom (měkké tkáně)...94 // 2.50 Režim: Ifosfamid (Holoxan) a Doxorubicin: měkké tkáně...95 // 2.51 Režim: Gemcitabin (Gemzar): pankreas... 96 // 2. 52 Režim: FOLFIRINOX: pankreas...97 // 2. 53 Režim: Gemcitabin + Nab-paklitaxel: pankreas...98 // Použitá literatura...99
(OCoLC)1107836205
cnb003102017

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC