Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001
92 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7194-329-0 (brožováno)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny?
100 výtisků
Nad názvem: Univerzita Pardubice. Fakulta humanitních studií
Obsahuje bibliografii na stranách 90-92
001587501
OBSAH // Ú\\od 5 // Kapitola I: Vyučováni jazyku vc starov ěku ?. Starověký Orient B. Starověká doba klasická // 1. Řecko // 2. Řím Záv ěr // Kapitola 2: Vyučování jazyků ve středov ěku 16 // A. Latina v Západní Ev ropě // B. Řečtina v říši by zantské // C. Národní jazy ky v Ev ropě Závěr // Kapitola 3: Vyučování jazyků v době renesance (období od r. 1450 dor. 1600) 23 // A. Společensko kulturní přehled // B. Vyučování starých jazyků // C. Vy učov ání živ ých jazy ků Záv ěr // Kapitola 4: Vyučování jazy ků v pozdní renesanci (17. století) 33 // A. Společensko kulturní přehled // B. Vy učování starých jazyků // C. Vyučov áni živých jazy ků Závěr // Kapitola 5: Vyučování jazy ků v 18. století 47 // A. Společensko kulturní přehled // B. Vyučováni starých jazyků // 1. Vy učov áni starý ch jazyku v Ev ropě // 2. Vyučov áni starých jazyků v Sev erní Americe // C. Vyučování živých jazy ků // 1. Vyučováni živých jazyku v Evropě // 2. Vy učováni živých jazvků v Severní Americe Závěr ’ // Kapitola 6: Vy učov áni jazy ků v 19. století 59 // A. Společensko kulturní přehled // B. Vy učov áni stalých jazyků // C. Vyučování živých jazyků // 1. Vyučování živých jazyků v Evropě // 2. Vyučováni živých jazyku v Severní Americe // Kapitola 7: Vyučováni jazyku od r. 1900 do r. 1950 69 // A. Společensko-kulturni přehled // B. Vy učováni jazy ků
1. Vyučováni jazyků v Evropě // 2. Vyučováni jazyku v Severní Americe Závěr // Kiipiiolu 8: \\ \\ ikon áni ja/\\ Uu ’ Km4i|)č a Scmtiií Americe \\ Ideell 195Ü-2UOO ? Kulnmič politick) přehled li. V) učo’ani ja/> ku /á\\čr // Kapitola 9: Komenského ja/? kosá metoda a dnešní didaktika ja/\\ ku // Bibliouralie
(OCoLC)85019309
cnb001024005

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC