Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
V Praze : Oeconomica, 2014
87 stran ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-245-2042-1 (brožováno)
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Obsahuje bibliografii na straně 87
Čtvrtý dotisk 1. vydání z roku 2018
001635853
PREFACE.. // INTRODUCTION // How CZECH WORKS // Pronunciation // Vowels (samohlásky) // Diphthongs (dvojhlásky) // Consonants (souhlásky) // Stress // Assimiiation // Reading exercises I // Reading exercises II // Reading exercises III // CZECH ALPHABET (ČESKÁ ABECEDA) // LEKCE I // DIALOGY (DIALOGUES) // GRAMATIKA (GRAMMAR) // A. Osobní zájmena a sloveso být (Personal Pronouns and the Verb To Re) // B. Rody v češtině (Czech genders) // C. Ukazovací zájmena (Demonstrative Pronouns) // D. Jeden, jedna, jedno // výslovnost (Pronunciation) // cvičení (EXERCISES) // Mluvní cvičení (Oral exercises) // Slovíčka ( Vocabulary) // Fráze (Phrases) // Pozdravy a základní fráze (Greetings and basic social phrases) // Důležité fráze používané ve třídě (Important phrases for students in the classroom) // Příklady minidialogů "učitel (U) - student (S)" (Examples of the dialoques "Teacher - Student") // Další zdvořilostní výrazy (Additional polite expressions) // Text // Gramatika (Grammar) // A. Adjektiva (Adjectives) // B. Kde je to? Adverbia (Adverbs) // C. Přechylování (Feminine nouns denoting nationality or profession can be derived from masculine nouns by suffix -ka): // výslovnost (Pronunciation) // Cvičení (Exercises) ...27 // Mluvní cvičení (Oral exercises) ...30 // Slovíčka (Vocabulary) ...31 // Dílový (...) // Fráze (Phrases) ...33 // Země a národnosti (Countries and Nationalities) ...33 // LEKCE 3 - OPAKOVACÍ LEKCE 1 - 2 (REVISION LESSON I - 2) ...35 // Výslovnost (Pronunciation) ...35 // Cvičení (Exercises) ...35 // TEST I ...39 // LEKCE 4...41 // Dialogy (Dialogues) // Gramatika I (Grammar I) // A. Slovesa v prézentu (Verbs in Present tense) // B. Akuzativ singuláru (The Accusative singular) // Výslovnost (Pronunciation) // Cvičení (Exercises) // Gramatika II (Grammar II) //
C. Slovesa Znát, Vědět, Umět // Cvičení (Exercises) // Mluvní cvičení (Oral exercise) // Slovíčka (Vocabuiary) // Fráze (Phrases) // Text - Cizinec v Praze ...50 // Dialogy (Dialogues) ...50 // Gramatika (Grammar) ...51 // A. Nominativ pl. M. F a N (The Nominative Plural of the Nouns M. F and N) ...51 // B. Číslovky základní (Cardinal numerals) ...51 // C. Užívání akuzativu (The usage of the accusative case) ...51 // Cvičení (Exorcises) ...53 // Slovíčka (Vocabuiary) ...55 // LEKCE 6 - OPAKOVACÍ LEKCE 4 - 5 (REVISION LESSON 4 - 5) ...56 // Výslovnost (Pronunciation) ...56 // Cvičení (Exercises) ...S6 // TEST 2 // MOJE ZEMĚ (MY COUNTRY) ...62 // ADDITIONAL GRAMMAR ...63 // Nouns // The Concept of Cases (Systém pádů) // Verbs // Past Tense (Minulý čas) // The Aspect System // Future tense (Budoucí čas) // Conditional // Conjunctions // Reflexive "so" a "si" // ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ...69 // ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK ...78 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...87
(OCoLC)894845802
cnb002624221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC