Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 1.
V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1967
370 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
Knižnice psychologické literatury
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 346-363, bibliografické odkazy a rejstříky
001635900
OBSAH // předmluva k Českému vydAn! 9 předmluva ...14 // PRVNÍ KAPITOLA // PSYCHOLOGICKÝ EXPERIMENT 16 // Prof. PhDr. Richard Meili, Bern // DRUHA kapitola // PS YCHOFYZIKA A MĚRNÉ METODY PSYCHOLOGICKÉ // Prof. PhDr. Gösta Ekman, Stockholm // i. nova psychofyzika ... 29 // 1. Úvod...29 // 2. Měření subjektivních proměnných 31 // 3. Vztahy S-R (Problémový typ I) 34 // 4. Psychofyziologické vztahy // (Problémový typ II)...43 // 5. Intrasubjektivní vztahy (Problémový typ III) ...46 // II. JINÉ DRUHY MĚŘENÍ VPSYCHO- // logu...47 // 1. Indirektní psychofyzické metody 48 // 2. Testové metody...51 // 3. Nové formy indirektních metod // měření... 52 // TŘETÍ KAPITOLA // VNÍMÁNÍ // Prof. PhDr. Ivo Kohler, Innsbruck // i. úvod...55 // II. o „specifických energiích SMYSLOVÝCH"...57 // 1. Vytyčení problému...57 // 2. ? otázce „kvality“ v psychologii 59 // III. „PROBLÉM PŘIŘAZOVANÍ“ . . 61 // 1. Vytyčení problému...61 // 2. Diskuse...67 // IV. „VNITŘNÍ ORGANIZACE" VE // vjemu...72 // 1. Vytyčení problému ...72 // 2. Diskuse...78 // V. VJEM A „EXTERNÍ ORGANIZACE“ PODNĚTŮ ...’. . . 83 // 1. Vytyčení problému ...83 // 2. Diskuse...88; // Čtvrtá kapitola PAMĚŤ A UČENÍ // Prof. PhDr. et JUDr. Hubert Rohracher, // Vídeň // ÚVOD...• 91 // I. PAMÉŤ PRO VĚDĚNÍ...92 // 1. Vštípení a reprodukce verbálních // obsahů; metody zkoumání učení opakováním...92 // 2. Asociace...95 // 3. Poruchy vštípení
a reprodukce // (pamětní útlumy)...101 // 4. Zapomínání...105 // 5. Znovupoznání...109 // 6. ? teorii paměti...111 // II. PAMĚŤ PRO CHOVÁNÍ. AMERICKÝ A -RUSKÝ VÝZKUM UČEN í . 115 // 1. Thorndike a „zákon efektu“ . . 116 // 2. Podmiňování...119 // 3. Hlavní směry teorie podmiňování 123 // pAtá kapitola // MYŠLENÍ // Prof. PhDr. Richard Meili, Bern // i. úvod...129 // 1. Vymezení oblasti zkoumáni . . . 129 // 2. Problémy metody...130 // II. MYŠLENKY A POJMY...131 // 1. Co jsou myšlenky? ...131 // 2. Motorická teorie myšlení . . . .133 // 3. Tvoření pojmů...134 // 4. Faktory tvoření pojmů...140 // 5. Zkoumání tvarové psychologie // o povaze myšlenek...144 // III. ŘEŠENÍ PROBLÉMU . . 148 // 1. Pokus — omyl a vhled...149 // 2. Působení dřívějších zkušeností . .153 // 3. Podmínky vlivu zkušenosti . . .155 // 4. „Použitelnost“ zkušeností ... 159 // 5. Využitelné a nevyužitelné // zkušenosti...163 // 6. Fixace myšlení...165 // IV. PŘÍSTUP FAKTOROVÉ ANALÝZY ? PROBLÉMU MYŠLENÍ . 168 // 1. Problematika a metody...168 // 2. Některé výsledky zkoumání ... 169 // 3. Závěr...172 // ŠESTÁ KAPITOLA // CITY A VÝRAZ CITŮ // Prof. PhDr. Werner Traxel, Marburk na L. // I. OBECNÉ ZNAKY A FUNKCE CITÜ 174 II. METODIKA ZKOUMÁNÍ CITU 176 // 1. Obecná hlediska ...176 // 2. Metody dojmu...177 // 3. Metody výrazu...179 // 4. Měření a registrace ...183 // III. VÝSLEDKY ZKOUMÁN í CITŮ 185 // 1.
Kvality citů...186 // 2. Experimentální estetika...191 // 3. Cit a vzpomínka...193 // 4. Mimický výraz citů...194 // 5. Tělesné průvodní jevy citů . . . 197 // 6. Teorie citů...204 // SEDMÁ KAPITOLA // MOTIVACE A AFEKTIVN í DĚNÍ // Prof. PhDr. Anitra Karstenová, Helsinky // 1. Pojem motivace...208 // 2. Zoopsychologické výzkumy . . .210 // 3. Motivace ve vnímání ...213 // 4. Projekce motivů...214 // 5. Mativ výkonu...216 // 6. Volní jednání a kvazipotřeba . . 220 // 7. Hněv a frustrace ...225 // 8. Strach a agrese...232 // OSMÁ KAPITOLA // OSOBNOST // PhDr. Johannes C. Brengelmami, Woodbine, N. Y. // 1. Úvod...241 // 2. Německý typologický výzkum . . 243 // 3. Hierarchický model osobnosti . . 246 // 4. Komplikovaný systém faktorů . . 248 // 5. Psychoanalýza...253 // 6. Potřeby...258 // 7. Zájmy, hodnotové postoje a sociální // postoje ...263 // 8. Experimentální určování pohnut- // kových proměnných...266 // DEVÁTÁ KAPITOLA // SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE // I. VLIV SKUPINY NA JEDINCE . . 274 // f Prof. PhDr. Kripal S. Sodhi, Berlin // 1. Úvod...274 // 2. Snížení individuálních výkonových rozdílů ve skupině . 275 // 3. Vznik vztahových systémů // ve skupině...277 // 4. Nahodilé nebo adekvátní vlivy // skupiny...281 // 5. Sociální vliv prestiže na tvorbu // úsudků...284 // 6. Dynamika vlivu prestiže ... 287 // 7. Vliv aktuální skupinové většiny 289 // 8. Konformní působení ve skupinách „zaměřených
na vůdce“ a „zaměřených na skupinu“ . . . 292 // 9. Význam skupinových cílů, skupinové přitažlivosti a akceptabi- // lity...:...294 // 10. Závěrečné poznámky...297 // 11. STRUKTURY SKUPIN ... 298 // PD PhDr. Klaus Eyfenh, Hamburk 1. Překážky experimentální sociální // psychologie ...298 // 2. Vývoj metod...299 // 3. Zvláštnosti skupin...303 // 4. Vztahy mezi problémy // a experimentálními metodami . 305 // desAtA kapitola // STATISTICKÉ METODY PLÁNOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÝCH POKUSŮ // Prof. PhDr. Kurt Pawlik, Hatnburk úvod...309 // I. POZOROVÁNÍ A PROMĚNNÁ . . . 311 // II. STATISTICKÉ METODY POPISU // POZOROVANÝCH DAT (POPISNÁ STATISTIKA)...312 // 1. Jednorozměrná popisná statistika 312 // a) Kvalitativní proměnné . . . .312 // b) Kvantitativní proměnné . . .313 // 2. Dvourozměrná popisná statistika . 319 // III. METODY STATISTICKÉ IN- // DUKCE ...323 // 1. Základní pojmy...323 // 2. Statistické testy pro jednu proměnnou ...327 // a) Kvalitativní proměnné ... 327 // b) Parametrické statistické testy pro kvantitativní proměnné . .331 // c) Neparametrické statistické testy pro kvantitativně proměnné. . 337 // 3. Statistické testy pro vztah mezi // dvěma proměnnými...337 // IV. METODY PLÁNOVÁNÍ POKUSŮ 338 // 1. Jednorozměrné problémy // plánování pokusů...338 // 2. Pokusné plány používající analýzy // rozptylu (variance) a příslušné statistické testy...342 // BIBLIOGRAFIE...
346 // jmenný rejstřík...364 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ...• 367
(OCoLC)42176869
cnb000422396

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC