Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie 1.
Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019
619 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-558-1471-1 (vázáno)
Prírodovedec ; č. 708
Na titulní straně nad názvem: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálného rozvoja
Obsahuje bibliografii na stranách 612-616
Anglické resumé
001635904
OBSAH // Predslov... 7 // 1 Historický vývoj... 9 // 1.1 Obdobie rokov 1959 -1989... 10 // 1.2 Obdobie rokov 1990 - 2019... 21 // 1.3 VEDÚCI KATEDRY (1959 - 2019)... 46 // 1.4 VÝZNAMNÉ POSTY PRACOVNÍKOV... 53 // 2 SÚČASNÍ PRACOVNÍCI KATEDRY A ICH PROFILY... 59 // 2.1 Prof. PhDr. RNDr. Martin BOLTIŽIAR, PhD... 62 // 2.2 Doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc... 64 // 2.3 Doc. RNDr. Alfred KROGMANN, PhD... 66 // 2.4 Doc. RNDr. Ján LACIKA, CSc... 68 // 2.5 RNDr. Hilda KRAMÁREKOVÁ, PhD... 70 // 2.6 RNDr. Magdaléna NEMČÍKOVÁ, PhD... 72 // 2.7 RNDr. Jana NÉMETHOVÁ, PhD... 74 // 2.8 RNDr. Daša OREMUSOVÁ, PhD... 76 // 2.9 RNDr. Lucia PETRIKOVIČOVÁ, PhD... 78 // 2.10 RNDr. Gabriela REPASKÁ, PhD... 80 // 2.11 RNDr. Miroslava TREMBOŠOVÁ, PhD... 82 // 2.12 RNDr. Katarína VlLINOVÁ, PhD... 84 // 2.13 RNDr. Matej VOJTEK, PhD... 86 // 2.14 RNDr. Jana VOJTEKOVÁ, PhD... 88 // 2.15 Renáta MlČUDOVÁ... 90 // 3 Ocenenia súčasných pracovníkov... 92 // 3.1 Prof. PhDr. RNDr. Martin BOLTIŽIAR, PhD... 92 // 3.2 Doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc... 94 // 3.3 RNDr. Hilda KRAMÁREKOVÁ, PhD... 96 // 3.4 Doc. RNDr. Alfred KROGMANN, PhD... 98 // 3.5 Doc. RNDr. Ján LACIKA, CSc... 99 // 3.6 RNDr. Magdaléna NEMČÍKOVÁ, PhD... 100 // 3.7 RNDr. Jana NÉMETHOVÁ, PhD... 101 // 3.8 RNDr. Daša OREMUSOVÁ, PhD... 102 // 3.9 RNDr. Lucia PETRIKOVIČOVÁ, PhD... 103 // 3.10 RNDr. Gabriela REPASKÁ, PhD... 104 // 3.11 RNDr. Miroslava TREMBOŠOVÁ, PhD... 105 // 3.12 RNDr. Katarína VlLINOVÁ,
PhD... 106 // 3.13 RNDr. Matej VOJTEK, PhD... 107 // 3.14 RNDr. Jana VOJTEKOVÁ, PhD... 108 // 4 Pedagogická činnosť... 110 // 4.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A PROFIL ICH ABSOLVENTOV... 110 // 4.2 Absolventi katedry (1963 - 2019)... 117 // 4.3 Terénne praxe... 126 // 4.4 Exkurzie... 136 // 4.5 ĎALŠIE VZDELÁVANIE... 156 // 4.5.1 REKVALIFIKAČNÉ/ROZŠmUJÚCE ŠTÚDIUM... 156 // 4.5.2 Vzdelávacie kurzy projektov... 157 // 4.6 Ostatné vzdelávacie aktivity... 166 // 4.6.1 ŠVOČ, ŠVK A INÉ SÚŤAŽE... 166 // 4.6.2 Mobility študentov... 192 // 4.6.3 Práca s talentovanou mládežou... 194 // 5 Vedeckovýskumná činnosť... 198 // 5.1 Vedeckovýskumné zameranie katedry... 198 // 5.2 Projektová činnosť... 199 // 5.3 Zoznam projektov... 200 // 5.4 Spolupráca s pracoviskami... 215 // 5.5 ZÁPADOSLOVENSKÁ POBOČKA SLOVENSKEJ GEOGRAFICKEJ SPOLOČNOSTI // PRI SAV... 217 // 5.6 Konferencie... 226 // 5.7 Mobility pracovníkov... 238 // 6 Edičná činnosť... 252 // 6.1 Neperiodické publikácie... 252 // 6.2 Periodické publikácie... 265 // 7 Spolupráca so spoločenskou praxou... 272 // 8 Popularizačná a iná činnosť... 286 // 8.1 Geografia v popularizačných aktivitách... 286 // 8.2 Geografia v médiách... 300 // 8.3 Iné aktivity pracovníkov... 308 // 9 „Naj" katedry... 320 // 10 Zoznam publikačnej činnosti katedry a jej súčasných // pracovníkov... 336 // 11 Zoznam záverečných prác (1963 - 2019)... 472 // 12 Zoznam absolventov (1963 - 2019)... 538 // 13
Zoznam informačných zdrojov... 612 // 14 Summary. // 617

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC