Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002
165 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7235-178-8 (brožováno)
Terminologický slovníček
Obsahuje bibliografii na stranách 163-165
001635925
Obsah // 1 Úvod... 7 // 2 Cíl a obsah přijímací zkoušky // z českého jazyka a literatury... 10 // 2.1 Cíl přijímací zkoušky... W // 2.2 Vysokoškolské studium češtiny... 11 // 2.3 Požadavky ? přijímací zkoušce... 12 // 2.3.1 Jazyková část přijímací zkoušky... 12 // 2.3.1.1 Písemná zkouška... 12 // 2.3.1.2 Ústní zkouška... 16 // 2.3.2 Literární část přijímací zkoušky... 19 // 3 Rady ? přípravě na přijímací zkoušku // 3.1 Úkoly jazykové, stylizační a stylistické... 22 // 3.1.1 Rozbor slova... 23 // 3.1.2 Rozbor věty a souvětí... 26 // 3.1.3 Rozbor zvukový a pravopisný... 31 // 3.2 Úkoly literární... 31 // 4 Ukázky typů úkolů písemných zkoušek s řešením... 34 // 4.1 Úkoly jazykové, stylizační a stylistické... 34 // 4.1.1 Úkoly jazykové... 34 // 4.1.1.1 Úkoly z tvarosloví... 34 // 4.1.1.2 Úkoly z tvoření slov a stavby slova... 47 // 4.1.1.3 Úkoly lexikální... 52 // 4.1.1.4 Úkoly ze skladby... 61 // 4.1.1.5 Úkoly ze zvukové stránky jazyka... 73 // 4.1.1.6 Úkoly pravopisné... 25 // 4.1.1.7 Úkoly ze znalostí o jazyce a jazykovědě... 80 // 4.1.2 Úkoly stylizační a stylistické... 85 // 4.1.3 Príklady témat slohových prací... 93 // 4.1.4 Ukázky komplexního jazykového testu... 95 // 4.2 Úkoly literárni...107 // 4.2.1 Otázky z dějin české literatury...110 // 4.2.2 Otázky z dějin světové literatury...123 // 4.2.3 Otázky týkající se chronologie • // a geneze literárního
díla...132 // 4.2.4 Otázky týkající se názvů literárního díla, // literárních pseudonymů aj...134 // 4.2.5 Otázky týkající se literárního autorství // a autorského typu...137 // 4.2.6 Otázky týkající se literárního života, // literárních reálií aj...139 // 4.2.7 Otázky z literární teorie...142 // 4.2.8 Příklady úkolů vycházejících z textu...144 // 4.2.9 Ukázky komplexního literárního testu...152 // 5 Slovníček jazykovědných termínů // cizího původu...159 // 6 Výběr studijní literatury...163 // 6.1 ? jazykové složce...163 // 6.2 ? literární složce...164
(OCoLC)53271321
cnb001139609

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC