Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019
529 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-402-2 (vázáno)
Estetika ; svazek 7
Obálkový podnázev: k historii estetického ocenění krajiny
Obsahuje bibliografii na stranách 479-505, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001635952
Úvodem // Antické ocenění přírodních krás 35 // Témata z antické filosofie a teorie umění 57 // Středověk: mezi nezájmem a rostoucím zalíbením 73 // Středověcí myslitelé a krása kosmu 89 // Archetyp krásné přírody - ráj 98 // Příroda ve středověkém umění 100 // Renesance: ocenění krajiny 113 // Výtvarné umění a krajina (a je to opravdu krajina?) 120 // První zájem o cesty do krajiny? Nebo dokonce o hory? 136 // 17. století: vrcholy krajinomalby 149 // Zlatý věk, t. č. v Holandsku 159 // Klasicizující a barokní směr 175 // Britská estetika 18. století: počátky obdivu k „divoké" přírodě... 195 // Lord ze Shaftesbury - obdiv k celku přírody i k přírodě volné 196 // Zlom v novověké estetice - Edmund Burke 203 // Objevování krás přírody a nové pojmy 210 // Zahradní architektura mezi uměním a volnou přírodou 227 // Francie: Jean Jacques Rousseau 239 // Příroda kontra civilizace a přirozenost člověka 241 // Příroda z různých úhlů 248 // Preference přírodních objektů 257 // Německá estetika 18. století: „vrchol i pád přírodního krásna 269 // Johann Georg Sulzer: krása přírody a přírodní vědy 27. // Kantova teorie přírodního krásna a vznesena 278 // Po Kantovi 290 // Intermezzo: Obdiv k horám a cesty k nim v 18. století - krátké shrnutí 301 // Romantismus: příroda jako obraz nitra 321 // Příroda naturfilosofie 336 // Turistika a ochrana přírody 343 // Romantici po romantismu 351 // Druhá polovina 19. století: od realismu po secesi 365 // Přelom století plný životní síly 386 // Filosofická estetika přírody: inspirace přírodovědou 394 // Závěrem: výhled do 20. a 21. století...407 // Appendix: Estetické preference krajiny // a přírodní vědy 443 // Problémy s pojmy: prostředí, nebo krajina? 446 //
Vkus afrických sběračů a lovců? 448 // Dvakrát Jay Appleton 452 // Savana, voda a rostliny 456 // Diskuse a závěr - a co z toho všeho? 464 // Summary 475 // Bibliografie 479 // Seznam vyobrazení // Jmenný rejstřík 512 // O autorovi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC