Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, 2019
206 stran : ilustrace, noty, faksimile ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-87228-24-1 (brožováno)
Terminologický slovník
400 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001635982
Slovo úvodem...5 // Písně o svatých a zbožném putování...19 // Písnička historická o svatém Mikuláši, biskupu, zpovědlníku Božím...20 // Nábožná píseň k svaté Panně Barboře...23 // Písnička o svátém Vítu, mučedlníku a patronu českém ...24 // Nábožná píseň o svaté Jenovefě...27 // Píseň historická o poutníkách...30 // Píseň o smutném příběhu jedné dívčici na příklad jiných vydaná...33 // Nábožná píseň k svatému Jánu Nepomuckému...34 // Nábožná píseň k Panně Marii...36 // Vroucná píseň o Panně Marii...38 // Písně nábožné...39 // Nová píseň o Tobiášovi...40 // Nová píseň o jednom mládenci...42 // Příkladná píseň o Adamovi a Evě, prvních rodičů našich...45 // Písničky radostné o narození Krista Pána - Koleda nám nastala...46 // Radostná koleda o narození Krista Pána...48 // Píseň nábožná o umučení Pána Ježíše Krista ...50 // Píseň o umučení Pána Ježíše...52 // Písničky v čas morní - Ó smrti ukrutná, ach co býváš žalostná...53 // Nábožná píseň k Panně Marii v čas hrozné rány morové...54 // Sedm svátých a nebeských zámků...55 // Písně historické...57 // Píseň truchlivá o příliš časném duše z těla vykročení císaře Leopolda Prvního.58 // Z brusu nová, radostná a veselá novina, kterak... Karel toho jména Šestý...60 // Francouzům žehnání na cestu od měst pražských...62 // Věštba o zjevení se svátého Václava...64 // Žalostná píseň o hrozném krveprolití v Praze...66 // Nová píseň ze severního bojiště nad Chlumem...68 // Hrobka Havlíčkova...70 // Nová píseň o povodni hrozné v hlavním městě Praze...71 // Truchlivá píseň o zemětřesení, jenž se stalo v běžícím roku 1829...72 // Písně truchlivé o mordech a zázracích...75 //
Novina jistá a pravdivá o velikém a divném Božím dopuštění...76 // Novina jistá a pravdivá, kterak tohoto roku jeden ožralec v Štayermarku...78 // Nová píseň o truchlivém příběhu...79 // Píseň truchlivá o bečváři, kterak své dítě dáblu zadal...80 // Píseň žalostná. Přezpívajíc tuto píseň, každý z ní lépe vyrozumí ...82 // Nová píseň o židovských dětech...84 // Truchlivý příběh, který se stal v Babořích, což z písně lépe vyrozumíš ...86 // Smutný příběh v píseň uvedený...88 // Pravdivý příběh, který se stal v prajzské zemi...90 // Truchlozpěv aneb příklad manželům ...91 // Písně mládencům a pannám o lásce a manželství // Píseň aneb Rozloučení se s pannou // Nová píseň mládencům a pannám pro ukrácení chvíle...; // Nová píseň mládencům a pannám pro obveselení mysle na světlo vydaná // Nová píseň mládencům a pannám k zpěvu vydaná // Píseň pro mládenci a panny k výstraze nevěrnosti // Truchlozpěv aneb Ubohá Marie // Truchlivá píseň o dvou nešťastných milencích // Nová píseň k proměnění stavu panenského // Písně k obveselení mysle // Žertovná píseň o nejnovějším kroji obojího pohlaví // Nová píseň mládencům a pannám k obveselení mysle na světlo vydaná // Kmotr sedlák // Nová píseň zednická // Anka z Hloubětína // Nejnovější jarní píseň o veselém vandru se smutným koncem // Poutní písně z regionu // Píseň nová k svaté Anně Ousobské pod Hradištětem // Nábožná píseň k svaté Anně Frantálské // Píseň je cti a slávě nejsvétější Rodičky Boží v Chotovinách u Tábora // Píseň o počátku chrámu Páně Nejsvétější Trojice Boží na Křemešnické hoře // Píseň nová o velkém divu, který se stal na Křemešníku u svatý Trojice //
Píseň k Nejsvétější Trojici za tři světa mocné monarchy // Píseň k Nejsvětější Trojici Boží // Nová píseň k Nejsvětější Trojici na hoře Křemešníku // Píseň k svaté Trojice // Píseň k uctění Nejsvětější Trojice Boží // Píseň k Nejsvětější Trojici Boží o zázracích na hoře Křemešnické // Nábožná modlitba ke cti a chvále Nejsvětější Trojice Boží na hoře Křemešníku // Nábožná modlitba ke cti a chvále Nejsvětější Trojice Boží na hoře Křemešníku // Světské písně z regionu // Romantické příběhy na honě na Křemešníku z 9. listopadu 1855 // Ať žije! Z Vídně do Berlína. Nejnovější vojenská píseň // Nejnovější píseň Kamenice nad Lípou // Pravdivý příběh, který se stal v Kališti // Obrazová příloha // Poznámky k představeným písním a modlitbám // Rejstříky a seznamy // Seznam incipitů // Seznam nápěvových odkazů // Rejstřík autorů, tiskařů, nakladatelů a sběratelů // Rejstřík míst vydání // Seznam ilustračních vyobrazení // Seznam využitých notových předloh // Výběrový seznam literatury // Slovníček méně obvyklých výrazů použitých v edici a v komentářích //
cnb003160884

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC