Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2020
193 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-261-0903-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 173-188, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001635997
Obsah // Předmluva ... i // 1. Kurikulum - vymezení pojmu ... 6 // 2. Strategický model kurikula ... 18 // 2.1. Mikrostrategický model kurikula ... 24 // 3. Organizační dimenze kurikula...47 // 3.1 Konceptuálni rámec vzdělávací politiky ... 48 // 3.2 Model kurikulární politiky ... 54 // 3.3 Strategie vzdělávací politiky v České republice ... 66 // 3.4 Kurikulární dokumenty v České republice ... 77 // 3.4.1 Národní program vzdělávání ... 78 // 3.4.2 Rámcové vzdělávací programy ... 79 // 3.4.3 Školní vzdělávací programy ... 87 // 3.5 Utváření kurikula ... 92 // 4. Ideová (cílová) dimenze kurikula ... 105 // 4.1 Členění cílů ... 107 // 4.2 Kurikulární cíle v kurikulárních dokumentech ... 110 // 4.3 Vymezování konkrétních vzdělávacích cílů/operacionalizace cílů . 118 // 4.3.1 Požadavky na formulovaný cíl ... 118 // 4.3.2 Postupy při vymezování cíle ... 119 // 4.4 Taxonomie vzdělávacích cílů ... 123 // 4.4.1 Taxonomie kognitivních cílů ... 123 // 4.4.2 Taxonomie psychomotorických cílů ... 133 // 4.4.3 Taxonomie afektivních cílů ... 138 // 4.5 Práce s cíli ve výuce ... 140 // 5. Obsahová dimenze kurikula ... 143 // 5.1 Didaktická transformace obsahu ... 153 // 6. Metodická dimenze kurikula ... 161 // Závěr ... 166 // Summary ... 169 // Literatura ... 173 // Rejstřík pojmů ... 189
cnb003214474

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC