Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2020
189 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5578-9 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
001635998
Obsah // lovo úvodem...10 // Protidestičková léčba v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění...12 // Ivo Varvařovský // U Úvod...12 // 1.2 Recentní studie s ASA v primární prevenci...13 // 1.3 Závěr...18 // Antitrombotická léčba u akutního koronárního syndromu 21 // PetrOšťádal, Martin Mates // 2.1 Úvod...21 // 2.2Trombolytika...22 // 2.3 Antiagregační léčba...24 // 2.4 Antikoagulační léčba...33 // 2.5 Postup u specifických skupin nemocných...38 // Dlouhodobá antitrombotická léčba po koronární příhodě 48 // Ivo Varvařovský // 3.1 Úvod: charakteristika populace nemocných // po IM a její osud...48 // 3.2 Prodloužení duální protidestičková léčby (DAPT) // nad 12 měsíců...55 // 3.3 Kombinace antikoagulační a protidestičková léčby // (COMPASS)...60 // 3.4 Jak dál po 12 měsících od AKS: protidestičková // monoterapie, prodloužená DAPT, nízké dávky rivaroxabanu s ASA?...63 // 3.5 Závěr...70 // Antitrombotická léčba při koronární angioplastice (PCI) 75 // Martin Mates // 4.1 Úvod...75 // 4.2 Riziko krvácení...76 // 4.3Trombotické riziko po PCI...79 // 4.4 Antitrombotická léčba v jednotlivých fázích PCI ... 80 // 4.5 Závěr...90 // 7 // 5 Prevence tromboembolických komplikací // u pacientu s fibrilací síní...93 // Robert Čihák // 5.1 Úvod...93 // 5.2 Patofyziologie FS a následných tromboembolických // příhod...93 // 5.3 Prognóza u pacientů s FS...95 // 5.4 Diagnostika
FS: manifestní // a asymptomatická arytmie...97 // 5.5 Klasifikace FS...98 // 5.G Léčba pacientů s FS...100 // 6 Antitrombotická léčba po perkutánních // a chirurgických intervencích na chlopních...132 // Marian Branný // 6.1 Úvod...132 // 6.2 Katetrizační náhrada aortální chlopně (TAVÍ)...133 // 6.3 Antitrombotická léčba v průběhu TAVÍ...134 // 6.4 Antitrombotická léčba po TAVÍ - pacienti // bez indikace ? perorální antikoagulační terapii . . .134 // 6.5 Antitrombotická léčba po TAVÍ - pacienti // s indikací ? OAC...136 // 6.6 Antitrombotická léčba po chirurgické // intervenci (operaci) na chlopni...137 // 6.7 Antitrombotická léčba u pacientů // s mechanickou chlopenní protézou...138 // 6.8 Antitrombotická léčba u pacientů // s biologickou chlopenní protézou...139 // 6.9 Antitrombotická léčba u pacientů // s plastikou mitrální a trikuspidální chlopně...140 // 6.10 Antitrombotická léčba u pacientů po implantaci // MitraClipu...140 // 6.11 Závěr...141 // 7 Uzávěr ouška levé síně...145 // Marian Branny // 7.1 Úvod...145 // 7.2 Možnosti uzávěru ouška levé síně...146 // 7.3 Antitrombotická léčba po implantaci // okluderu Watchman...147 // 8 // 7.4 Antitrombotická léčba po implantaci // okluderu Amplatzer...148 // 7.5 Antitrombotická léčba po perikardiální // ligaci ouška (LARIAT)...148 // 7.6 Antitrombotická léčba do 6 měsíců po LAAC - // současná praxe...150 // 7.7 Antitrombotická
léčba po 6 měsících od LAAC - // současná praxe...150 // 7.8 Antitrombotická léčba v případě trombózy okluderu . 151 // 7.9. Antitrombotická léčba v případě reziduálního leaku 151 // 7.10 Závěr...151 // 8 Průchozí foramen ovale a systémová embolizace ... 155 // Ivo Varvařovský // 8.1 Úvod...155 // 8.2 Embolizační příhody při PFO...155 // 8.3 Diagnostický postup při podezření na PFO...157 // 8.4 Léčba pacientů se systémovou embolizací a PFO . . .158 // 8.5 Závěr...163 // 9 Kombinace antikoagulační a protidestičková léčby . 164 // Ivo Varvařovský // 9.1 Úvod...164 // 9.2 Hledání optimální kombinace: // retrospektivní studie...165 // 9.3. Hledání optimální kombinace: // randomizované studie...167 // 9.4. Stabilní ICHS a ňbrilace síní: // pouze antikoagulační léčba...173 // 9.5 Limitace dosud provedených studií...175 // 9.6 Postavení tikagreloru a prasugrelu // v kombinaci s OAC...126 // 9.7 Závěr...177 // Summary...181 // Slovo o autorech...183 // Seznam použitých zkratek...185 // Rejstřík...188 // 9
cnb003174565

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC