Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2005
160 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7235-217-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 156-160
001636005
OBSAH // ÚVODNÍ POZNÁMKY...5 // METODICKÉ POZNÁMKY K 3. DÍLU UČEBNICE // I. Nauka o větě a souvětí - skladba (syntax) // Motivace...8 // 1. Úvod do skladby...10 // 2. Skladební vztahy (1. část)...15 // 3. Skladební vztahy (2. část)...16 // 4. Skladební vztahy (3. část)...17 // 5. Valenční teorie (1. část)...22 // 6. Valenční teorie (2. část)...23 // 7. Valenční teorie (3. část)...25 // 8. Valenční teorie (4. část)...28 // 9. Valenční teorie (5. část)...35 // 10. Skladební rozbory...38 // 11. Skladební jevy v textové výstavbě ( 1. část)...64 // 12. Skladební jevy v textové výstavbě (2. část)...68 // 13. Skladební jevy v textové výstavbě (3. část)...74 // 14. Skladební jevy v textové výstavbě (4. část)...85 // 15. Skladební jevy v textové výstavbě (5. část)...91 // 16. Vybrané kapitoly ze sémantiky - skladební jevy...96 // II. Pravopis (ortografie) // 1. Interpunkční znaménka ( 1. část)...99 // 2. Interpunkční znaménka (2. část)...105 // Z historie české jazykovědy - // Česká jazykověda v první polovině 20. století. Bedřich Hrozný ... 112 // III. Nauka o slohu (stylistika) // Motivace...113 // 1. Odborný styl - obecné poučení...113 // 2. Kompozice a jazykové prostředky útvarů odborného stylu..121 // 3. Vybrané útvary odborného stylu ( 1. část)...125 // 4. Vybrané útvary odborného stylu (2. část)...130 // 5. Vybrané útvary odborného stylu (3. část)...145 // 3
Z historie české jazykovědy - // Česká jazykověda v první polovině 20. století. // Pražský lingvistický kroužek. Vilém Mathesius...155 // Seznam užité a doporučené literatury...156 // V. Sty blik - M. Čechová - P. Hauser - E. Hošnová: // Základní mluvnice českého jazyka // Novou mluvnici zpracoval autorský kolektiv, který vytvořil i nejužívanější učebnice pro druhý stupeň základní školy a pro nižší ročníky osmiletého gymnázia a který se podílel také na tvorbě učebnic pro střední odborné školy. // Na rozdíl od učebnic, v nichž je učivo rozděleno postupně do čtyř ročníků, je v Základní mluvnici uvedeno v uceleném systému a ve vhodné míře doplněno některými výklady a detaily, které mají žákům pomoci pochopit obtížnější jazykové jevy. Autoři při výkladu vycházeli z nejnovějších jazykovědných poznatků, jež jsou už ve většině učebnic obsaženy, ale ? nimž se v žádné dosavadní mluvnici zatím nepřihlíží (přístavkový vztah, větné ekvivalenty apod.), a žákům je zprostředkovávají pro ně srozumitelným způsobem. Základní mluvnice českého jazyka je vhodná i pro studující středních škol. // Výklady jsou rozděleny do sedmi kapitol: I. Obecné výklady o českém jazyce, II. Zvuková stránka a pravopis, III. Významy slov, IV. Nauka o tvoření slov (a pravopis), V. Tvarosloví (a pravopis), VI. Skladba (a pravopis), VII. Komunikace a sloh. Základy pravopisu
se nevykládají v samostatné kapitole, nýbrž podle jejich charakteru v souvislosti s příslušnou částí jazykového učiva. Zřetel ? jazykové praxi se uplatňuje také ve výkladech všech ostatních stránek jazyka, komunikace a slohu. Mluvnice je doplněna rejstříkem, který umožňuje rychlou orientaci v textu. // Základní mluvnice je publikace, která by neměla chybět - stejně jako Pravidla pravopisu - v knihovničce žádného žáka ani studenta. Bude svým uživatelům užitečná nejen po dobu studia, ale i v dalším praktickém životě. // Bližší informace podá a objednávky přijímá: // SRN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, // Ostrovní 30, // 110 00 Praha 1, tel / fax 224 231 447 www.spn.cz e-mail: spn@spn.cz // 4
(OCoLC)85542734
cnb001279986

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC