Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2019
195 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7603-087-9 (brožováno)
ISBN 9788076031746 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na stranách 167-184 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001636029
Obsah // 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY // 2. TEORETICKÁ ČÁST // 2.1. Žáci-cizinci ve školních třídách českých základních škol // 2.2. Sociální klima školní třídy jako jeden z faktorů úspěšné integrace žáků-cizinců // 2.2.1. Školní klima - definice // 2.2.2. Školní klima a pocit bezpečí // 2.2.3. Školní klima, vztahy a etnicita žáků // 2.3. Zvládání jazyka hostitelské země jako klíčový faktor úspěšné integrace.. // 2.4. Vliv sociálních sítí na úspěšnou integraci cizinců včetně žáků-cizinců.. // 2.5. Různorodost a meziskupinové vztahy // 2.5.1. Sociálně-psychologické výzkumy meziskupinových vztahů // 2.6. Problematika meziskupinového přátelství v etnicky heterogenních třídách. // 2.7. Utváření rasových a etnických odlišností // 2.7.1. Komunikace o meziskupinových odlišnostech // 2.8. Etnická kompozice třídy a problematika stigmatizace spolužáky // 3. METODY VÝZKUMU // 3.1. Stanovení výzkumného designu // 3.2. Metody výzkumu souhrnné analýzy tříd // 3.2.1. Metoda výběru nástrojů pro šetření // 3.2.2. Metoda stanovení výzkumného souboru. // 3.2.3. Metoda sběru dat // 3.2.4. Metody analýzy dat // 3.3. Metody výzkumu detailní analýzy vybraných tříd // 4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SLEDOVANÉHO SOUBORU // 4.1. Základní charakteristiky žáků zapojených do výzkumu // 4.1.1. Složení zkoumaných žáků dle občanství // 4.1.2. Základní individuální charakteristiky žáků-cizinců. // 4.2. Základní charakteristiky tříd zapojených do výzkumu // 4.2.1. Představení tříd - základní charakteristiky (velikost, // genderová kompozice) // 4.2.2. Žáci-cizinci ve sledovaných třídách //m5. VÝSLEDKY SOUHRNNÉ ANALÝZY TŘÍD // 5.1. Psychosociální klima školní třídy a žáci-cizinci // 5.1.1. Odlišnosti ve vnímání psychosociálního klimatu školní třídy žáky-cizinci a českými žáky //
5.1.2. Faktory ovlivňující charakteristiky psychosociálního klimatu třídy. // 5.1.3. Vnímání psychosociálního klimatu školní třídy žáky-cizinci // 5.1.4. Psychosociální klima školních tříd - porovnání tříd // 5.1.5. Shrnutí analýzy psychosociálního klimatu sledovaných školních tříd. // 5.2. Diagnostika vztahů v třídním kolektivu ...82 // 5.2.1. Atraktivita a neatraktivita členů třídního kolektivu dle národnostních // skupin ...82 // 5.2.2. Vlastnosti přisuzované členům různých národnostních skupin // ve třídním kolektivu ...87 // 5.2.3. Postavení žáka v hierarchii školní třídy ...92 // 5.2.4. Zapojení žáků do dění v třídním kolektivu dle národnostních skupin..94 // 5.2.5. Vnímaná kvalita vztahů v třídním kolektivu ...96 // 5.2.6. Pocity prožívané ve školní třídě dle národnostních skupin ...101 // 5.2.7. Shrnutí analýzy diagnostiky vztahů v třídním kolektivu ...107 // 5.3. Diagnostika sympatií a vlivu ...108 // 5.3.1. Vliv žáků ve školní třídě - podle jednotlivých národnostních skupin.109 // 5.3.2. Průměrné sympatie žáků ve školní třídě dle jednotlivých skupin ...111 // 5.3.3. Shrnutí analýzy sympatií a vlivu ...115 // 5.4. Závěrečná diskuse ...116 // 5.5. Závěr souhrnné analýzy tříd ...124 // 5.6. Limity souhrnné analýzy tříd ...125 // 6. VÝSLEDKY DETAILNÍ ANALÝZY VYBRANÝCH TŘÍD ...127 // 6.1. Třídy s jedním žákem-cizincem ...127 // 6.1.1. Shrnutí závěrů analýzy třídy č. 1 ...134 // 6.2. Třída s nejméně žádoucími naměřenými charakteristikami ...135 // 6.2.1. Shrnutí závěrů analýzy třídy č. 2 ...149 // 6.3. Závěrečná diskuze a doporučení principů pro práci se třídami ...154 // 6.3.1. Doporučení pro práci se třídou ...158 // 6.4. Limity detailní analýzy vybraných tříd ...162 // SUMMARY ...165 // Literatura 167 //
1. PŘÍLOHA 1 ...185 // 1.1. Vybrané nástroje pro šetření a jejich základní charakteristika ...185 // 1.1.1. Dotazník sociální akceptace (DSA) ...185 // 1.1.2. Klima školní třídy ...186 // 1.1.3. Dotazník vztahů v třídním kolektivu B-3 ...185 // 1.1.4. Sociometrický ratingový dotazník SO-RA-D ...187 // 2. PŘÍLOHA 2 ...189 // 2.1. Analýza psychosociálního klimatu vybraných tříd ...189 // 2.1.1. Klima školní třídy s nejmenším podílem žáků-cizinců (Třída 1) ...189 // 2.1.2. Klima školní třídy s nejvyšším podílem žáků-cizinců (Třída 26) ...191 // 2.1.3. Klima školní třídy s nejžádanějšími charakteristikami (Třída 21) ...193 // 2.1.4. Klima školní třídy s nejméně žádoucími charakteristikami (Třída 15) 195
cnb003219376

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC