Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2020
326 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7603-152-4 (brožováno)
ISBN 9788076030930 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na stranách 321-326 a bibliografické odkazy
001636031
Obsah // Úvod...7 // I. CO JE FILOSOFIE? // 1. Filosofové o filosofii a filosofech (Platón, Georg Wilhelm, Friedrich Hegel, Gilles Deleuze, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers) ...15 // 2. Počátek filosofie (Egon Bondy, Augustin)...23 // 3. Filosofie a skepse (Gorgias, Józef Maria Bocheňski, Miroslav Petříček) ...27 // 4. Obrana Sokrata a Sokratův problém (Platón, Friedrich Nietzsche)...31 // 5. Filosofie a věda I. (Petra Šebešová, Stanislaw Lem)...35 // 6. Filosofie a věda II. (Paul Feyerabend, Jay Ingram)...39 // 7. Filosofie a věda III. (Carl Gustav Jung, Medard Boss)...43 // 8. Filosofie a humor (Jakub Hron Metánovský, Vladimír Borecký, Edmund Husserl)...47 // 9. Filosofie a poezie (Gottfried Benn, Ludwig Wittgenstein, Miroslav Holub, Jan Skácel)...51 // II. PROBLÉM INTERPRETACE // 10. Interpretace a klišé (Ernest Hemingway, Milan Kundera)...57 // 11. Autor, text a čtenář (Roland Barthes, Umberto Eco)...67 // III.ČLOVĚK NA CESTĚ K SOBĚ // 12. Liší se člověk od zvířat? (Friedrich Nietzsche, Eugen Drewermann)...75 // 13. Kdo je člověk? (Aristotelés, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Abraham Joshua Heschel)...79 // 14. Já nejsem já (Václav Havel, Bohumil Hrabal)...85 // 15. Lekce subjektivního idealismu (Ladislav Klíma)...91 // 16. Únava, lenost, nespavost (Emmanuel Lévinas)...95 // 17. Má utrpení smysl? (Simone Weil)...99 // 18. Filosofie a smrt I. (Platón, Monique Mabelly)...103 // 19. Filosofie a smrt IL (Marcus Aurelius, Forrest Carter)...107 // 20. Jak žít? (Marcus Aurelius, Arthur Schopenhauer)...Ill // 21. Svoboda a důstojnost člověka (Giovanni Pico della Mirandola, // Jean-Paul Sartre)...117 // 22. Člověk jako morální bytost (Immanuel Kant)...121 // 23. Otázky vztahu člověka k vlastnímu bytí (Martin Heidegger)...127 // 24. Každodennost (Martin Heidegger, Soren Kierkegaard)...131 //
25. Kýč (Milan Kundera)...137 // IV. POZNÁVÁNÍ SKUTEČNOSTI // 26. Podobenství o jeskyni a vzdělání (Platón, Konrad Paul Liessmann).145 // 27. Slovo a pravda: Může být slovo pravdivé? (Friedrich Nietzsche, Platón)...151 // 28. Informace v řece (Hérakleitos, Ludwig Wittgenstein)...159 // 29. Omyly a klamy myšlení (Francis Bacon, Wolfgang Röd)...163 // 30. Metoda a myšlení (René Descartes, Alexandre Koyré)...169 // 31. Pochybnost a jistota (René Descartes, Alexandre Koyré)...175 // 32. Úvahy o původu rozumu (René Descartes, Jan Amos Komenský)...181 // 33. Problém smyslového vnímání (John Locke, René Descartes, // Maurice Merleau-Ponty)...185 // 34. Zvyk a rozum (David Hume)...191 // 35. Kopernikánský obrat (Immanuel Kant, Hans Joachim Störig)...195 // 36. Touha po moci a vůle k moci (Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche)...201 // 37. Vědomí, tělo, svět a intencionalita (Jean-Paul Sartre, Robert Sokolowski, Maurice Merleau-Ponty)...207 // V DRUZÍ A SPOLEČNOST // 38. Mezi samotou a splynutím (Platón, Jean-Paul Sartre)...215 // 39. Dítě jako téma filosofie (Roland Barthes, Maurice Merleau-Ponty, Vladimír Holan)...221 // 40. Náraz do jinakosti (Claude Lévi-Strauss)...227 // 41. Otázky vztahu bytí a vlastnění (Karl Marx, Jan Patočka, Erich Fromm)...233 // 42. Hledání Masaryka (Tomáš Garrigue Masaryk, Michael Hauser, // Karel Čapek)...237 // 43. Nadčasové vhledy dvou z mnoha významných tváří československého // disentu (Jan Patočka, Václav Havel)...241 // 44. Moderní politická ideologie a její krajní polohy (Joseph Goebbels, Alexander Dugin)...245 // 45. Zvrhlost jako zrcadlo stavu společnosti (Markýz de Sade, Pierre Klossowski)...249 // 46. Je škola vězení? (Michel Foucault)...253 // 47. Turismus (Michel Houellebecq, Guy Debord, Marc Augé)...257 //
48. Symbolické násilí (Pierre Bourdieu, Ladislav Fuks)...261 // 4 // 49. Feminismus - první vlna (Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill).269 // 50. Feminismus - druhá vlna (Simone de Beauvoir, Kate Millett).275 // 51. Feminismus - třetí vlna (Judith Butler)...279 // 52. Feminismus - čtvrtá vlna (Laboria Cuboniks)...283 // VI. ČLOVĚK A TRANSCENDENCE // 53. Svět zde a svět tam, úvahy o jejich provázanosti (Plótínos, Dorothee Solle)...289 // 54. Věčnost a čas (Augustin, Jan Sokol)...293 // 55. Bůh a „důkaz“ jeho existence (Anselm z Canterbury, Immanuel Kant)...297 // 56. Šaman a jeho vidění světa versus svět jako systém (Egon Bondy, // Jaroslav Vlček)...303 // 57. Úsměv se zavřenými ústy (Karel Kosík)...307 // 58. Cesta a domov (Jan Čep, Martin Heidegger)...311 // 59. Bytí, pravda, svět (Eugen Fink)...315 // Slovo na závěr...319 // Seznam literatury a použitých zdrojů...321
cnb003218380

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC