Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
First edition
Dolní Břežany : Scriptorium, 2020
679 stran : faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7649-003-1 (vázáno)
"©Ostravská univerzita, Filozofická fakulta"--Rub titulní strany
250 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Souběžný anglický a český úvod
001636063
CONTENTS / OBSAH // Introduction...11 // I. Documentary records of sermons in the Bohemian Lands up to // the mid-14th century...13 // II. Peter of Zittau: his life and literary activities...19 // III. Sermones de principalibus festis...23 // 1. Previous scholarship on Peter of Zittaus sermons...23 // 2. The manuscript context of Peter of Zittaus sermons...25 // a. Description of the manuscript...25 // b. The corrector of Peter of Zittau s sermons...29 // 3. The circumstances of the works genesis...37 // a. Prologue...37 // b. The author...39 // c. The environment...40 // d. The audience...45 // 4. Sermons of Peter of Zittau as the surviving text...55 // a. The form of the sermons...55 // b. The process of creating the text of the Sermones de principalibus // festis and the function of the text...67 // 5. Issues of the sources for the Sermones de principalibus festis . . .75 // 6. Peter of Zittau s sermons as a source...88 // Úvod...91 // I. Doklady kázání v ceských zemích do poloviny 14. století...93 // II. Petr Žitavský: život a literární cinnost...99 // IU. Sermones de principalibus festis...102 // 1. Kázání Petra Žitavského v predchozím bádání...102 // 2. Rukopisný kontext kázání Petra Žitavského...104 // a. Popis rukopisu...104 // b. Korektor kázání Petra Žitavského...107 // 3. Okolnosti vzniku díla...115 // a. Prolog...115 // b. Autor...116 // c. Prostredí...117 // d. Publikum...121 // 4. Kázání Petra Žitavského jako dochovaný text...130
// a. Forma kázání...130 // b. Zpusob vytvárení textu Sermones de principalibus festis // a jeho funkce 141 // 5. Problematika pramenu Sermones de principalibus festis ... 148 // 6. Kázání Petra Žitavského jako pramen...160 // Pictures / Vyobrazení...163 // Sources and literature / Prameny a literatura...181 // Edition / Edice...191 // 1. Editorial note...193 // Edicní poznámka...194 // 2. Abbreviations / Zkratky...195 // 3. List of sermons in the collection Sermones de principalibus festis // by Peter of Zittau / Seznam kázání ve sbírce Sermones de principalibus festis Petra Žitavského 197 // 4. Petrus Zittaviensis: Sermones de principalibus festis . . 205 // 5. Fontes...635 // 6. Indices...645 // List of pictures / Seznam vyobrazení // 679

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC