Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
271 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-83-66076-47-1 (brožováno)
Nowa Humanistyka, ISSN 2353-494X, tom L
Obsahuje bibliografii na stranách 233-262, bibliografické odkazy a rejstřík
Polské a anglické resumé
001636104
Spis tresci // 9 // ii // 17 // 28 // 36 // 38 // 48 // 49 52 // 57 // 60 // 67 // 69 // 71 // 74 // 85 // 87 // 89 // 92 // 101 // 108 // Podzi kowania // Afektywna teoria literatury // Punkty odniesienia: podmiot, afekt, przedstawienie Który afekt? // Nowe ustawienie: estetyka afektywna W strong nowej estetyki Afektywne ucielešnienie teorii Krytyka narcystycznego podmiotu intelektualnego Maszynerie afektywne // Mapowanie strategii w poezji kobiet lat dziewi čdziesi tych i pierwszych lat xxi wieku Mapa // Maszynerie // Maszyneria choroby. Joanna Lech Formula nawrotu // Choroba jako paradygmatyczna metafora kobiecošci Widzialnošč/niewidzialnošč podmiotu Negatywna aksjologia kobiecošci // Maszyneria traumy i wstydu. Justýna Bargielska Trauma šmiertelnošci Maskarada kobiecošci Bezwstyd traumy // 7 // 109 // US // ?7 // 120 // 124 // 133 // 138 // i6i // i8o // 182 // 184 // 187 // 191 // 198 // 208 // 215 // 224 // 230 // 233 // 234 // Maszyneria milošci. Marta Podgórnik Historia o miiošci i o literaturze Miloše zapožyczona Próby negocjacji Dwie mitologie // Maszyneria pracy afektywne). Kamila Janiak, Marta Grundwald, Kira Pietrek, Joanna Wojdowicz Kobiece entelechie // Praca afektywna jako fundament póžnego kapitalizmu Rezultáty przepracowania maszynerii pracy afektywne) // Maszyneria migraeji. Wioletta Grzegorzewska i Malgorzata Potudniak // Przeciw narcystycznemu nomadyzmowi // Krytyczna nostalgia // Konstrukcje wspólnotowe bezbronnych // Wspólnoty afektywne.
Ilona Witkowska // Poza porz dkiem ludzkiego pokrewieňstwa Akty trwogi // Zakoňczenie // Abstract // Nota edytorska // Bibliografia // 263 // Indeks nazwisk

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC