Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Vydání třetí, aktualizované a doplněné
Praha : Portál, 2020
151 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1624-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001636129
Předmluva 9 // Na úvod 11 // Sanace rodiny v minulosti a dnes 11 // Nereálná očekávání - brzda pomoci ohroženému dítěti 13 // Je sanace rodiny nástrojem, který umožní zrušení dětských domovů?.. 15 // 7. kapitola // Co je sanace rodiny 17 // Věra Bechyňová // Definice sanace rodiny 17 // Podmínky sanování rodin 19 // Jak pomoci rodičům přijmout sanaci rodiny 23 // Sociální práce s rodinou realizovaná pracovníky SPOD - // odlišnosti od sanace rodiny 25 // Partnerský přístup v multidisciplinárním týmu 26 // 2. kapitolo // Právní rámec sanace rodiny // Věra Bechyňová // 31 // 3. kapitola // Zanedbávání péče o dítě a sanace rodiny // Marta Konvičková, Věra Bechyňová // Definice zanedbávání péče o dítě 35 // Typy zanedbávání péče o dítě 33 // Zanedbávání péče o dítě a psychická deprivace 40 // Rizikové faktory zanedbávání péče o dítě 41 // Zanedbávání péče o dítě a kulturní rozdíly 43 // Způsoby zjišťování míry zanedbávání péče o dítě 44 // Právní rámec zanedbávaní péče o dítě v české republice 45 // Listina základních práv a svobod 45 // Úmluva o právech dítěte 4g // Zákon o rodině 4g // Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 47 // Trestní zákon 50 // 4. kapitola // Klienti sanace rodiny // Marta Konvičková // Kdo jsou klienti sanace rodiny // Péče o děti // Dohled // Výživa // Oblečení a hygiena // Péče o fyzické zdraví // Péče o psychické zdraví // Péče o rozvoj osobnosti dítěte a jeho vzdělávání // Zhodnocení situace dítěte v rodině // 5- kapitola // Profesionální dovednosti a komunikační techniky // Věra Bechyňová // Vztahy mezi pomáhajícími pracovníky a rodinami // Co vidíme, slyšíme, myslíme, cítíme a říkáme // Přeznačkování // Pochvala, ocenění // Zpětná vazba, kritika // Přerámcování // Empatie // Brzdy v komunikaci //
6. kapitola // Případové konference v kontextu změn sanace rodiny 89 // Věra Bechyňová // Realizace případové konference 91 // Multidisciplinární tým nejen z perspektivy případových konferencí 94 // /. kapitola // Prevence odebrání dítěte z rodiny 103 // Marta Konvičková // Účinnost prevence 103 // Programy podpory rizikových rodin 107 // Intenzita služeb sanace rodiny 111 // 8. kapitola // Sanace rodiny v průběhu předběžného opatření 115 // Marta Konvičková // Nařízení předběžného opatření - prostor pro podporu změn v rodině 116 // Snižování traumatizace dítěte při umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy 118 // Průběh sanování rodiny v rámci předběžného opatření 120 // Podpora rodičů v kontaktu s dítětem umístěným v zařízení pro výkon ústavní výchovy 123 // Vyhodnocení kontaktu rodičů s dítětem - prostředek pro hledání další podpory pro dítě i rodinu 125 // 9. kapitola // Sanace rodiny po umístění dítěte 127 // Věra Bechyňová // Sanace rodiny po výroku soudu o odebrání dítěte z rodiny, který ještě nenabyl právní moci 127 // Sanace rodiny po nabytí právní moci rozsudku o umístění dítěte mimo rodinu 133 // 10. kapitola // Péče o sociálně ohrožené děti ve Francii 141 // Věra Bechyňová // Rozhovor s dětskou soudkyní Raphaele Eche 142 // Rozhovor s dětskou psycholožkou Ivankou Šimek Lefeuvre 146 // STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. 151
(OCoLC)1226360839
cnb003215069

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC