Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2020
311 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3092-4 (brožováno)
Galileo ; svazek 72
Obsahuje bibliografii na stranách 251-297, bibliografické odkazy a rejstříky
001636136
Úvod ...9 // Část I: Evoluční trendy .. .13 // 1.1 Můžeme předpovědět evoluci? ...15 // 1.2 Dělení a příčiny makroevolučních trendů ...18 // BOX: Testy no rozlišení hnaných a pasivních trendů .. // 1.3 Globální trend nárůstu organismální komplexity ...28 // 1.3.1 Komplexita ...30 // BOX: Minimální popis živého systému ...36 // 1.3.2 Organismální komplexita ...47 // BOX: Problémy organismální komplexity .. .48 BOX: V. J. A. Novák a teorie sociogeneze ...55 // 1.4 Globální trend snižování disparity a evolučního potenciálu ...60 // 1.4.1 Mezidruhová disparita ...61 // 1.4.2 Ekologická a genetická vysvětlení ...68 // 1.4.3 (Makro)evoluční potenciál ...69 BOX: Willistonův zákon .. .70 // BOX: Vliv hromadných vymírání na rychlost evoluce a „procházka mrtvého muže" .. .73 BOX: Evoluční fauny (a flóry) a ústup starých skupin do okrajových prostředí .. .75 // 1.4.4 Vnitrodruhová disparita ...78 // BOX: Vavilovovy řady a reevoluce znaků .. .83 // Část II: Evoluce evolvability ...85 // 2.1 Podmínky biologické evoluce ...87 // 2.2 Evolvabilita a její historie ...91 // BOX: Novinky na poli evoluční biologie .. .93 // 2.3 Evoluce evolvability ...100 // 2.3.1 Mechanismy evolvability ...102 // 2.3.2 Příčiny evoluce evolvability ...106 BOX: Robustnost .. .110 // 2.3.3 Evoluční omezení a jejich role v evoluci ...116 // BOX: Evolvabilita jako biosémiotická vlastnost ...119 // 2.4 Modularita v biologii
...127 // 2.4.1 Definice a základní termíny modularity ...131 BOX: Různá chápání biologické modularity .. .134 // 2.4.2 Vznik organismální modularity ...141 // 2.4.3 Modularita a evolvabilita ...152 // Část III: Teorie zamrzlé evoluce ...159 // 3.1 Přežití stabilnějších ...161 // BOX: Proč byl přirozený výběr objeven až v polovině 19. století ...164 // 3.2 Principy třídění z hlediska stability ...168 BOX: Game of Life ...169 // BOX: Addy Pross a fyzikální podstata statického a dynamického třídění ...174 // BOX: Pierrick Bourrat a vznik replikátorů z perzistorů .. .180 // 3.3 Důsledky třídění z hlediska stability pro biologickou evoluci ...186 // BOX: Vznik Gaii tříděním z hlediska stability .. .187 // 3.3.1 Znaky fixované tříděním z hlediska stability ...195 // 3.4 Teorie zamrzlé evoluce ...201 // 3.4.1 Hromadění alel působením negativní frekvenčně závislé selekce ...202 // BOX: Negativní frekvenčně závislý výběr .. .203 // 3.4.2 Hromadění stabilních elementů v evoluci evolvability ...210 // 3.4.3 Pravidla makroevolučního zamrzání ...212 // 3.5 Obnovení (makro)evolučního potenciálu ...217 // 3.5.1 Vyhnutí se makroevolučnímu zamrzání ...217 // 3.5.2 Přechod na vyšší úroveň hierarchického uspořádání ...223 BOX: Třídění z hlediska stability v kulturní evoluci .. .229 // 3.6 Evoluční syndrom ...236 // BOX: Koncepty podobné teorii zamrzlé evoluce .. .240 // Závěr ...247 // Literární zdroje ...251 Resumé ...298 Jmenný rejstřík ...299 Věcný rejstřík ...301
cnb003157475

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC