Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita, 2020-
22 cm
Externí odkaz    Plný text PDF - ročník XXI, 2020 
   Plný text PDF - ročník XXII, 2021 

2020
Roč. 21 (2020)-
Ročenka
Součástí názvu je pořadové číslo konference a součástí podnázvu je označení běžného roku a datum konání
Nad názvem: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta - Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica
Editoři: Simona Mizerová, Lukáš Plesník (2020)
Jednotlivé svazky mají ISBD
Český, polský, slovenský a ruský text, anglická resumé
978-80-7599-187-4 (21/2020 ; brožováno) 978-80-7599-244-4 (22/2021 ; brožováno)
001636166
SLAVICA IUVENUM XXI (2020) :   ÚVODEM / WSTĘP / VVEDENIJE // LINGVISTIKA / JĘZYKOZNAWSTWO / LINGVISTIKA // Il’ja Afanac’jev : Korpus staroslavjanskogo jazyka: njedostajuščeje zveno v diachroničeskoj slavistikje ...13 // Perla Bartalošová : Redefinovanie sociálnej skupiny seniorov na zaklade nových prístupov v jazykovede...23 // Angelika Bogočova : Razvitije russkoj medicinskoj terminologiji ...31 // Natal’ja Buchanova : Istorija leksemy gus’ v stilističeskom i onomastičeskom aspektach ...41 // Jekaterina Gorjačkina : Leksema kozodoj na obščerusskom i slavjanskom fonje ...47 // Dorota Hamerlok : Analiza semantyczna czasownika wśieć się w polszczyznie ...53 // Gabriela Kamionka : Vasprijatije fal’šivoj družby russkimi i poljakami (na materialje internet-memov)...61 // Ewa Kozik : Postać zdrajcy w polskich mediach spolecznosciowych - analiza dyskursu...71 // Aleksandra Kozlova : Znanija o rastitjel’nom mirje v jazykovoj kartinje mira russkogo naroda ...81 // Sofija Makarova : Semantičeskaja struktura leksemy golub’ v istoriji russkogo jazyka ...89 // Grigorij Markadejev : Onomastika derjeven’ Dubrovskogo prichoda Krivandinskogo sel’skogo poseljenija ...97 // Monika Pavlas : Domašnije pticy v russkoj pol’skoj i anglijskoj frazeologiji ...103 // Kristina Piatková : Podcasty a ich potencial v stylistike ...111 // Maria Rudnicka : Obraz starego człowieka w prasie. Analiza dyskursu w tekstach o starości w tygodniku „Polityka” w 2012 r. ...119 // Arsenij Romanov : Dialjektnaja leksema rel’ v russkoj onomastike ...129 // Alena Sadova : Poslovicy o sel’skochozjajstvjennom obichodje v slavjanskich jazykach ...141 // Maria Stanková : Semiotická analýza ako metoda skúmania žurnalistických textov ...149 // Monika Stenchlakova : K probleme slovoizmjenitel’noj sistemy russkogo i pol’skogo glagola ...157 //
Maria Stryszewska : Przymiotniki odrzeczownikowe z sufiksem -ny /-nyj /-en w j. polskim, rosyjskim, macedonskim ...167 // Gjuzal’ Tairova : Verbalizacija lingvokul’turologičekogo koncepta "ženščina" (na osonovje proiuvjedjenij Sofi Kinselli) ...177 // Anna Ul’janjenko : Semantičeskaja struktura leksemy lebed’ v istoriji russkogo jazyka ...187 // Kristina Ul’janova : Sbliženije form vežlivosti v slavjanskich jazykach na materialach russkogo, češskogo, ukrajinskogo jazykov ...195 // Kristina Vasjanina : Poslovicy o dikich životnych v slavjanskich jazykach ...203 // Dominika Vincejové : Slovenské a poľské lingvistické termíny z aspektu temporálnej motivácie ...213 // Aleksandra Zemba : Pol’skij i russkij rybolovnyje sociolekty (motivacionnyj aspekt) ...221 // LITERÁRNÍ VĚDA A KULTUROLOGIE / LITERATUROZNAWSTWO I KULTUROZNAWSTWO / LITERATUROVJEDJENIJE I KUL’TUROLOGIJA // Dorota Beltkiewicz : archetypy i symbole w baśniach europejskich i arabskich jako modele rekonstrukcji kulturowego obrazu świata. Studium porównawcze ...235 // Bogusław Bogusz : Stereotyp i autostereotyp Polaka w wypowiedziach uczęstników programu telewizyjnego „Europa da się lubić” ...245 // Anna Brzezińska-Winkiel : Motyw melancholii w czeskiej awangardowej poezji wizualnej na przykładzie utworu Na jehlách těchto dní Jindřicha Heislera i Jindřicha Štyrskiego...259 // Katarína Cupanová : Jednodejstvová hra v slovenskej modernistickej drame na začiatku 20. storočia (na príklade hier vhv a vhs) ...267 // Michaela Ditrichová : Láska na jednu noc v polském filmu 60. let ...275 // Weronika Grochowicka : Patriotyzm w kazaniach Grigora Pyrliczewa ...287 // Gabriela Homoľová : Aktualizácia románu Anna Kareninová v seriálovej podobe ...297 // Klaudia Jeznach : Juliusza Słowackiego koncepcja poezji. O twórczości korespondującej z muzyką i malarstwem ...305 //
Agnieszka Kunda : Komunikacja multimodalna na przykładzie malarskich relacji dialogowych obrazu i słowa w twórczości krakowskich artystek - Marii Więckowskiej i Teresy Rudowicz ...315 // Adrianna Kus : Przekraczanie granic w procesie zadomowienia ...327 // Pavel Lanevski : Proizvjedjenija Viktora Pelevina v kontekstje poststrukturalizma ...333 // Daria Ogon : Transfer kultury rosyjskiej w przekładach dramatów Nikołaja kolady ...343 // Gabriela Onušková : Umberto Eco - Baudolino: postmoderný prístup autora (medievalistu) k historickej látke ...355 // Julia Piotrowska : Nowe i konwergentne formy przedstawiania treści audiowizualnych. Telewizja i youtube: perspektywa porownawcza...365 // Markéta Poledníková : Solovjov, Dostojevskij a základy morálky ...379 // Kamila Supeł : Wilkołak Tomasza Olizarowskiego - poemat (nie)odnaleziony ... 389 // Jelena Sisojeva : Vosprijatie gumanističeskich idjej djetskich i pedagogičeskich knig Ja. Korčaka v sovremjennoj Rossiji ...401 // Anna Szewczykowska : Krasińskiego wizja przyszłości ukazana w listach ...409 // Šimon Šidlovskij : Kategorija prostranstva v novjejšej russkoj literature na osnovje romana Dmitrija Aleksejeviča Gluchovskogo Metro 2033 ...417 // Mário Veverka : Obraz iného v Prednej stráži B. Prusa ...425 // Aleksandra Wróbel : Dążenie do sensu, czyli o potrzebie korzystania z nauk pomocniczych w literaturoznawstwie ...439 // Konrad Zielonka : Bajroniczna kreacja szatana w wybranych utworach „Anielskiej sagi” Mai Lidii Kossakowskiej ...445 // TRANSLATOLOGIE / TRANSLATOLOGIA / PEREVODOVJEDJENIJE // David Adamčik : Jazykovyje i kul’turnyje osobjennosti russkogo pjerevoda knigi Mariuša Ščigjela Gottland ...455 // Aleksander Boruš : Lagjernyj jazyk v pjerevodje romana Obitel’ Zachara Prilepina na pol’skij jazyk ...463 // Šimon Bryzek : Vysockij Malen’čuka. Skol’ko Malen’čuka v pjerevodach pjesen Vysockogo? ...473 //
Piotr Czajkowski : Tłumaczenie semileksemów w literaturze serbskiej na język polski ...483 // Lukaš Gemborek : Jazykovyje pokazatjeli karnavalizaciji v romanach Borisa Akunina i ich pol’skich pjerevodach ...491 // Mačej Malek : Jazykovaja ličnost’ personaža dramaturgičeskogo proizvjedjenije v pjerevodje i postanovkje (po materialam pjesy N. V. Gogolja Ženitba) ...499 // Aleksandra Wojnarowska : O przekładzie tytulów bulgarskich przepisów kulinarnych na język polski ...509 // Karolina Zelin’ska : Imjena sobstvjennyje v russkom i anglijskom pjerevodach Ved’maka A. Sapkovskogo ...521
SLAVICA IUVENUM XXII (2021) :   Úvod / Wstęp / Введение // LINGVISTIKA / JĘZYKOZNAWSTWO / ЛИНГВИСТИКА // Наталья Баринова: Этнолингвистический обзор лексем рябина и калина в культуре древних славян // Ангелика Богочова: Функционирование медицинского социолекта в чешском и русском языке // Piotr Czajkowski: Warsztat tłumacza sądowego w translacji chorwacko-polskich terminów prawnych // Jana Demelová: Termíny označujúce súrodencov rodičov a ich partnerov v západoslovanských a južnoslovanských jazykoch // Дарья Гальцова: Синонимические соответствия в тематической группе «Названия пищи» (на примере воронежских говоров) // Елена Ищенко: Обзор символического значения лексемы кукушка в синхроническом и диахроническом аспекте // Ewa Kozik: Dyskurs polskich mediów alternatywnych jako sposób tworzenia postprawdy // Анна Козлова, Софья Колгушкина, Дарья Петропавлова: Погодные явления в природе в русской языковой картине мира // Dominika Kubišová: Jazykový obraz zemetrasenia v príspevkoch chorvátskych politikov na Facebooku // Daria Ogon: Gatunki charakterystyczne dla języka turystyki // Jana Pikulová: Vybrané problémy česko-polské terminologie sportu // Моника Стенхлакова: К проблематике словоизменительной системы имени существительного в русском, польском и словацком языках //
Dominika Vincejová: Slovenské a poľské lingvistické termíny morfologickej roviny z aspektu vybraných typov lexikálnej motivácie // Татьяна Воеводина, Александра Русинова: Формирование представлений о народной этике в языковой картине мира младшего школьника // Aleksandra Wojnarowska: Status słowotwórczych elementów klasycznych w wybranych ujęciach językoznawców słowiańskich // Александра Земба: Использование программы Treq в польско-русском переводе // LITERÁRNÍ VĚDA / LITERATUROZNAWSTWO / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ // Anna Brzezińska-Winkiel, Anna Gańko: Miastokształty – poezja konkretna w przestrzeni miejskiej Wrocławia na przykładzie realizacji utworów Stanisława Dróżdża // Anna Brzezińska-Winkiel: Film Otesánek Jana Švankmajera jako intertext // Kamila Byrtek: Figury matki i dziecka w poezji Ireny Wyczółkowskiej // Zuzana Dupalová: Odkaz Musorgského Borise Godunova v dramatu Smuta Arsenije A. Goleniščeva-Kutuzova // Gabriela Eibenová: Hraničné životné situácie a ich stvárnenie v próze pre deti a mládež // Jolanta Greń: Komunizm jako religija. Odzwierciedlenie myśli Mikołaja Bierdiajewa w utworze Swietłany Aleksijewicz „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka“ // Gabriela Homoľová: Špecifiká seriálových adaptácií románu // Ľudmila Horká: Telo a emócie v krátkej próze Margity Figuli // Алена Иванова, Анна Гороховцева, Татьяна Титова: Воспитательные сюжеты в русских и чешских бытовых сказках // Klaudia Jeznach: Piękno słowa. O problemach estetycznych w twórczości C. K. Norwida //
Agnieszka Kunda: „Pismo jest jak obraz“ – zapiski Marii Więckowskiej. Interpretacja wybranych fragmentów z elementami grafologicznej analizy pisma // Gabriela Onušková: Status historického románu v diele Čarodejnica z Florencie od Salmana Rushdieho // Barbora Petrová: Charakter a postavenie komiksu v literatúre a vo filme // Mária Stanková: Recenzia v 21. storočí // TRANSLATOLOGIE / TRANSLATOLOGIA / ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ // Dawid Adamczyk: Obraz Rosjanina w reportażu Jacka Hugo-Badera „Biała gorączka“ i jego rosyjskim przekładzie // Szymon Bryzek: Aranżacja piosenki a jej wpływ tłumaczenie i jego recepcję (na materiale utworów Włodzimierza Wysockiego w przekładach Macieja Maleńczuka) // Łukasz Gęborek: O przekładzie opisów ilustracji w cyklu „Bruderszaft ze śmiercią“ Borisa Akunina // Каролина Зелиньска: К вопросу о переводе названий квестов в компьютерных играх (на примере игры «Dragon Age: Inquisition»)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC