Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vydání druhé, v Portále první
Praha : Portál, 2020
350 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1583-7 (brožováno)
Klasici
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy
001636190
Obsah // Předmluva k druhému vydání...9 // Úvod ...11 // I. Obecné principy výrazu ...31 // Stanovení tří hlavních principů - První princip - Účelné činnosti stávají se zvykovými v asociaci s jistými stavy duševními a jsou vykonávány, ať jsou prospěšné, či ne, v každém zvláštním případě -Síla zvyku - Dědičnost - Sdružené zvykové pohyby u člověka - // Reflexní činnost - Přechod zvyků v reflexní činnosti - Sdružené zvykové pohyby u nižších živočichů - Závěrečné poznámky // II. Obecné principy výrazu (pokračování) ...49 // Princip protikladu - Příklady o psu a o kočce - Původ principu -Konvenční znaky - Princip protikladu nevznikl z toho, že opačné činnosti byly vykonávány vědomě z opačných podnětů // III. Obecné principy výrazu (dokončení)...59 // Princip přímého působení podrážděné nervové soustavy na tělo nezávisle na vůli a zčásti na zvyku - Změna barvy vlasů - Svalový třes - Změna vyměšování - Pot - Výraz krajní bolesti - Výraz zuřivosti, velké radosti a zděšení - Protiva mezi emocemi, které působí a které nepůsobí výrazové pohyby - Povzbudivé a tlumivé duševní stavy - Shrnutí // IV. Prostředky výrazu u zvířat ...71 // Vydávání zvuků - Hlasové zvuky - Zvuky tvořené jinak - Vzpřimování kožních útvarů, vlasů, peří atd. za emocí hněvu a zděšení - Stáhnutí uší // jako příprava ? boji a jako výraz hněvu - Vzpřimování
uší a zdvihání hlavy jako znak pozornosti // V. Speciální výrazy u zvířat...95 // Pes a jeho rozmanité výrazové pohyby - Kočky - Koně - Přežvýkavci -Opice a jejich výraz radosti a náklonnosti - bolesti - zlosti - údivu a zděšení // VI. Speciální výrazy u člověka: utrpení a pláč...119 // Křik a pláč - Tvar rysů obličeje - Věk, v němž se počíná pláč - Účinky obvyklého potlačování pláče - Vzlykot - Příčina stahování svalu při pláči - Příčina vyměšování slz // VIL Skleslost, úzkost, zármutek, sklíčenost, zoufalství . 141 // Obecný účinek zármutku na tělesnou soustavu - Šikmá poloha obočí při utrpení - O příčině šikmosti obočí - O snižování ústních koutků // VIIL Radost, veselá nálada, láska, něžné city, zbožnost . 157 // Smích původně výrazem radosti - Směšné představy - Pohyby rysů obličeje při smíchu - Povaha vydávaného zvuku - Vyměšování slz za hlasitého smíchu - Stupně přechodu od hlasitého smíchu ? lehkému úsměvu - Veselá nálada - Výraz lásky - Něžné city - Zbožnost // IX. Uvažování, hloubání, špatná nálada, // rozmrzelost, odhodlanost...175 // Vraštění čela - Uvažování s úsilím nebo s postřehnutím něčeho nesnadného nebo nepříjemného - Zamyšlené hloubání - Špatná // nálada - Nevrlost - Tvrdošíjnost - Rozmrzelost a špulení -Rozhodnost nebo odhodlanost - Pevné sevření úst // X. Nenávist a hněv ...189
// Nenávist - Zlost a její účinky na tělesnou soustavu - Odkrývání // zubů - Zlost u choromyslných - Hněv a rozhořčení - Jak se vyjadřují // u rozmanitých lidských ras - Výsměch a vyzývavost - Odkrývání Špičáku na jedné straně obličeje // XI. Přezírání, pohrdání, hnus, vina, pýcha atd., bezmocnost, trpělivost, // souhlas a popírání...201 // Pohrdání, posměch a opovržení rozmanitě vyjádřeny - Posměšný úsměv - Posuňky vyjadřující pohrdání - Hnus - Vina, klamání, pýcha atd. - Bezmocnost nebo neschopnost - Trpělivost - Tvrdošíjnost -Krčení rameny obecné většiny lidských ras - Známky souhlasu a popírání // XII. Překvapení, údiv, strach, hrůza...221 // Překvapení, údiv - Zdvihání obočí - Otvírání úst - Špulení rtů -Posuňky doprovázející překvapení - Obdiv - Strach - Zděšení -Ježení vlasů - Smršťování kožního svalu krčního - Rozšiřování zornic - Hrůza - Závěr // XIII. Sebepozorování, stud, plachost, skromnost: rdění . 245 // Povaha rdění - Dědičnost - Části těla nejcitlivější ? rdění - Rdění u rozmanitých lidských ras - Doprovázející posuňky - Zmatek v mysli - Příčiny rdění - Sebepozorování, základní prvek - Plachost -Stud za přestoupení mravních zákonů a konvenčních pravidel -Skromnost - Teorie rdění - Shrnutí // XIV. Závěrečná poznámka a souhrn...273 // Tri základní principy, které určily hlavní výrazové pohyby
- Jejich dědičnost - O účasti, kterou měly vůle a úmysl při osvojování rozmanitých výrazů - Instinktivní poznávání výrazu - Vztah našeho předmětu ? druhové jednotě lidských ras - O postupném osvojování rozmanitých výrazů prvními předky člověka — Význam výrazu — Závěr // Poznámky // 297
cnb003180635

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC