Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016
223 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87855-55-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001636261
I. Úvod — ii // II. Politika interpretace. Konceptuálni rámec a jeho analytické využití — 14 // II. 1 Koncept a jeho vznik — 14 // II. 2 Politika interpretace a teorie jednání. Analytická metoda — 19 // III. Politika předporozuměni a politika sebeprezentace. // Metodologické reflexe — 24 // 111.1 Politika předporozuměni: Polistopadové čtení textů z období komunismu — 24 // 111.2 Politika sebeprezentace. Každý svého života redaktorem — 38 // IV. Politicko-estetická norma — 46 // rv.i Tabuizační norma v normalizační kritice a redakční praxi — 47 // IV.2 Autorita a její role ve vyjednávání politicko-estetické normy — 64 // IV. 3 Vymáhání normy a sankcionování. Důsledky kritického aktu — 69 // V. Politika interpretace mimo text — 72 // V.i Autocenzura — 72 // Milan Blahynka omezuje kritiku opovrhovatelů pozemskou poezií — 77 // V. 2 Selekce — 78 // Vyjednávání o podobě Dostálova S realismem na křižovatce — 79 Vítězslav Rzounek retušuje své statě ze 60. let — 84 // VI. Politika interpretace v textu: Rétorika a autoritativní jazyk — 89 // VI.1 Rétorika strážců politického konsenzu — 94 // Štěpán Vlašín a Jiří Hájek proti Štollovým sympatiím a averzím — 97 // Vítězslav Rzounek a Josef Peterka proti Lukešově Prozaické skutečnosti — 99 // Jiří Hájek a Ivan Skála zastavují Pavelkovo Čekání na poezii — 102 // Předsednictvo Svazu českých spisovatelů odmítá pamflet Jiřího Taufra — 108 //
Politický profil jako přitěžujicí okolnost. František Cinger hodnotí // výběr autorů v antologii Vladimíra Justa — 110 // VI.2 Politická objednávka a angažovanost — 113 Jaroslav Čejka polemizuje s exponenty emigrace — 115 Zdroje angažovanosti Pozemské poezie Milana Blahynky — 118 VI.3 Sebekritika —126 // Sebekritika sebeinterpretací. Ladislav Štoll: Básník a naděje — 127 Sebekritika sebepochvalou Jiřího Hájka — 129 Omluva Jiřího Hájka — 130 // VI. 4 Synergie a subverze. Ezopský jazyk — 132 // Sáva Šabouk argumentuje Štollem a Taufrem proti Štollovi a Taufrovi — 135 Nápovědy Milana Blahynky (kryptonymy) — 137 Pražský týdeník Vladimíra Dostála — 139 Štěpán Vlašín proti mlčení Blahoslava Dokoupila o Šotolově existencialismu — 139 // Pavel Janoušek vyslovuje několik názorů (perspektivního) kritika — 141 k padesátinám Sávy Šabouka od Zdeňka Mathausera — 142 Milan Blahynka o Miladě Chlíbcové alias Jiřím Brabcovi — 144 Vladimír Macura o Reportáži psané na oprátce neideologicky — 146 // VII. Politika interpretace v paratextu — 147 // VII.i Přeznačování. Hra na socialistickou literaturu — 148 Pomůže příslušný doslov. Vyjednávání o podobu Dostálova S realismem na křižovatce — 151 // Jan Zábrana vrstva marxistické citáty o Grahamu Greenovi — 153 // Jindra a Skoumal: Joyce není psychoanalytik — 155 // Miloš Pohorský ospravedlňuje existenciálni tón Jana Otčenáška — 162 //
Milan Blahynka dělá z Vladimíra Holana epigona S. K. Neumanna — 164 // Květa Hyršlová naznačuje, že Kafka byl dělník — 165 // Karel Martínek: Justova Poetika malých scén je obranou // lidskosti a života — 168 // Trojí žánr Pozemské poezie — 170 // Miroslav Červenka cítí u Jarmily Mourkové marxistickou polevu — 172 // VII.2 Autorství, tiráž, rejstřík, komentář — 174 Výbor z Poea: Anonymní překlady — 175 // Sporní autoři v poznámce Parolkovy Ruské klasické literatury — 176 Bibliografická legenda o M. M. Bachtinovi — 177 Vyhoďte Brouska. Rejstřík v Lukešově Prozaické skutečnosti — 179 Nedávejte tam rejstřík vůbec. Justovy Proměny malých scén — 180 // Vlil. Závěr: Kritický akt v normalizační éře — 181 // IX. Résumé —193 // X. Použitá literatura — 195 // X.i Prameny — 195 // Kolektivní a programová prohlášení, projevy, diskusní příspěvky — Archivní prameny —196 Monografie —198 // Články, eseje, kritiky, recenze a studie — 200 // Paratexty (předmluvy, doslovy, ediční poznámky ad.) — 201 // Rozhovory — 202 // X.2 Literatura — 202 // Monografie — 202 // Studie — 207 // Diplomové práce — 212 // Slovníky a slovníková hesla — 212 // Články, eseje, kritiky, recenze, odpovědi v anketách — 213 // Publicistika a literatura faktu — 214 // X-3 Rozhovory a paměti — 215 // Rozhovory — 215 // Paměti, vzpomínky a knižní autobiografické rozhovory — 216 X.4 Beletrie a poezie — 217 // XI. Jmenný rejstřík — 218
(OCoLC)949217128
cnb002787193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC