Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2011
239 stran : faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-86420-44-8 (Slovanský ústav AV ČR ; vázáno)
Práce Slovanského ústavu. Nová řada ; svazek 34
"Vydal Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s nakladatelstvím Euroslavica"--Tiráž
Staroslověnský překlad latinské předlohy z rukopisů 14.-18. století ruské a srbské provenience
Obsahuje bibliografii na stranách 203-218, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečný ruský, srbský a latinský text, anglické a německé resumé
001636267
Obsah // Úvod ...7 // 1 Českocírkevněslovanské písemnictví // a jeho památky...11 // 1.1 Literární a jazykové památky // českocírkevněslovanské ...12 // 1.1.1 Památky zachované v rukopisném // podání českocírkevněslovanském...13 // 1.1.2 Českocírkevněslovanské památky // zachované v opisech z jinoslovanského prostředí...19 // 1.2 Nástin otázky kontinuity slovanského písemnictví a liturgie mezi Velkou Moravou // a přemyslovskými Čechami ...41 // 1.3 Církevněprávní podmínky existence slovanské liturgie a písemnictví v Čechách podle pojetí // V. Tkadlčíka ...45 // 2 Legenda o svaté Anastázii ...49 // 2.1 Legendární tradice a rozvoj kultu...52 // 2.2 Latinský hagiografický cyklus o svaté Anastázii a Chrysogonovi, latinský text publikovaný // G. Kappelem a nově evidované latinské paralely ...58 // 2.2.1 Rukopisná zachování latinské paralely...60 // 2.3 Rukopisná zachování legendy...62 // 2.3.1 Rukopisy dosud známé...62 // 2.3.2 Rukopisy nové nalezené ...67 // 2.4 Edice legendy...70 // 2.4.1 Starší ediční počiny a popis edice ...70 // 2.4.2 Edice...72 // 2.5 Index verborum...88 // 2.5.1 Způsob zpracování a podoba hesláře...88 // 2.5.2 Index verborum...89 // 5 // 2.6. Textologie...125 // 2.6.1 Textové shody rukopisů Anast ...127 // 2.6.2. Různočtení Anast ...128 // 2.6.2.1 Textové shody rukopisu Gr s latinským textem, // které neobsahují ruskocsl. rukopisy...129 // 2.Ó.2.2 Textové shody
ruskocsl. rukopisů s latinským // textem, které neobsahuje rukopis Gr ...131 // 2.6.2.3 Apendix - materiál nejmladšího ruskocsl. // rukopisu Ch ...134 // 2.6.3 Srovnání slovanského znění Anast s latinským textem...136 // 2.7 Jazyková charakteristika Anast...149 // 2.7.1 Grafika a písařský úzus, vybrané hláskové jevy ... 150 // 2.7.2 Vybrané jevy morfologické a syntaktické...156 // 2.7.3 Lexikum Anast ...163 // 2.7.3.1 Základní charakteristika lexika podle relativní // chronologie...165 // 2.7.3.2 Některé charakteristické lexikální jevy...167 // 2.7.3.3 Lexémy, které neobsahuje Slovník jazyka // staroslověnského...169 // 2.7.3.4 Výrazy nedoložené v českocírkevněslovanských // památkách...173 // 2.7.3.5 Shody Anast s lexikem // českocírkevněslovanských památek...176 // 2.8 Kulturněhistorické souvislosti vzniku Anast ...188 // Závěr...196 // Studijní literatura a prameny ...203 // Použité zkratky...219 // Zusammenfassung ...221 // Abstract ...224 // Přílohy...227 // Rejstřík jmenný a místní...234 // 6
(OCoLC)741402199
cnb002171895

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC