Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
V Praze : Neklid, 2020
136 stran : ilustrace ; 18 cm

objednat
ISBN 978-80-907562-4-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografické odkazy
Reflexe a úvahy nad různými aspekty globalizace, ekologických problémů enviromentální politiky, politiky Donalda Trumpa, klimatizace, migrace, přístupů ke globálním problémům ze strany pravice či levice..
001636303
Obsah // 1. Hypotéza politické fikce: obrovský nárůst // nerovností a popření klimatické změny jsou jeden a ten samý jev. 5 // 2. Díky tomu, že Amerika opustila // klimatickou dohodu, vime konečné jasné, jaká válka byla vyhlášena. 7 // 3. Otázka migrací se nyní týká všech a nabízí // tak novou a naprosto zvrácenou univerzalitu: být zbaven půdy. 11 // 4. Je nutné vyvarovat se záměny globalizace- // -plus za globalizaci-minus. 17 // 5. Jak se globalizované vládnoucí třídy // rozhodly odhodit postupně všechna břemena solidarity. 22 // 6. Opuštění společného světa vede // ? epistemologickému deliriu. 27 // 134 // 7. Objevení se třetího pólu rozvrací klasickou orientaci modernity, napjatou mezi dvěma póly Lokálního a Globálního. // 31 // 8. Vynález „trumpismu“ umožňuje vyznačení // čtvrtého atraktoru, Mimo-Zemi. 40 // 9. Při vyznačení atraktoru, který nazýváme // Pozemský, identifikujeme novou geopolitickou orientaci. 46 // 10. Proč nejsou úspěchy politické ekologie // nikdy souměřitelné s tím, co je při tom v sázce. 53 // 11. Proč bylo pro politickou ekologii tak // obtížné vyprostit se z opozice Pravice/Levice. 57 // 12. Jak zajistit vazbu mezi sociálními // a ekologickými boji. 64 // 13. Třídní boj se stává bojem mezi // geo-sociálními pozicemi. 67 // 14. Oklika přes dějiny vědy umožňuje // pochopit, jak vedlo určité pojetí „přírody“ ? ustrnutí politických pozic. 73
// 135 // 15. Musíme uspět pri odkouzlení „prírody“, // uvězněné v moderní vizi opozice mezi Levicí a Pravicí. 80 // 16. Svět, skládající se z objektů, klade jiný // druh odporu než svět, skládající se z agentů (činitelů). 84 // 17. Vědy z Kritické zóny nemají tytéž politické // funkce jako jiné přírodní vědy. 88 // 18. Vyhrocuje se rozpor mezi systémem // produkce a systémem plození. 92 // 19. Nový pokus o popis oblastí života -„soupis požadavků generálních stavů“ // jako možný model. 101 // 20. Osobní plaidoyer za Starý kontinent. 110 // Ediční poznámka 119 // Poznámky 120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC