Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. druhé, přepracované
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013
368 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2246-0 (vázáno)
ISBN 978-80-246-2793-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na straně 357 a rejstřík
Text učebnice vychází z přednášky z optiky pro studenty obecné fyziky na MFF UK..
Popsáno podle tištěné verze
001636321
Úvod 11 // 1 Světlo jako elektromagnetické vlny 17 // 1.1 Spektrum elektromagnetických vln 17 // 1.2 Vlnová rovnice 17 // 1.3 Rovinné vlny 20 // 1.3.1 Obecná rovinná světelná vlna 21 // 1.3.2 Harmonická rovinná světelná vlna 24 // 1.4 Princip superpozice 27 // 1.5 Komplexní reprezentace 27 // 1.6 Intenzita světla 29 // 1.7 Kulové viny 30 // 1.8 Šíření světla ve vodivém prostředí 33 // 2 Polarizace světla rovinné monochromatické vlny 39 // 2.1 Lineární, kruhová a eliptická polarizace světla 39 // 2.2 Maticový popis polarizace světla 42 // 3 Odraz a lom světla na rovinném rozhraní dvou prostředí 49 // 4 Kvazimonochromatické elektromagnetické vlny 63 // 4.1 Spektrální rozklad světla 63 // 4.2 Grupová rychlost světla 65 // 5 Interference světla 72 // 5.1 Dvojsvazková interference 72 // 5.1.1 Interference dvou rovinných světelných vln 72 // 5.1.2 Youngův experiment 77 // 5.1.3 Další příklady dvojsvazkové interference - dělení vlnoplochy 79 // 5.1.4 Další příklady dvojsvazkové interference - dělení amplitudy 80 // 5.1.4.1 Michelsonüv interferometr 80 // 5.1.4.2 Interference na dielektrických vrstvách 81 // 5.1.4.2.1 Proužky stejného sklonu 83 // 5.1.4.2.2 Proužky stejné tlouštky 85 // 5.1.4.2.3 Antireflexní vrstvy 86 // 5.2 Mnohosvazková interference 87 // 6 Koherence světla 95 // 6.1 Úvod do skalární teorie koherence 96 // 6.2 Polarizace světla 103 // 7 Holografie 107 // 8 Difrakce světla 112 // 8.1 Fraunhoferova difrakce 113 // 8.1.1 Fraunhoferova difrakce na štěrbině 113 // 8.1.2 Difrakce na obdélníkovém otvoru 117 // 8.1.3 Difrakce na knihovém otvom 117 // 8.1.4 Fraunhoferova difrakce na řadě štěrbin 119 // 8.2 Fresnelova difrakce 123 // 8.2.1 Babinetův princip 125 // 8.2.2 Názorná formulace rozdílu mezi // Fraunhoferovou a Fresnelovou difrakcí 126 //
8.2.3 Fresnelovy zóny I27 // 8.2.3.1 Fresnclova difrakce na kruhové apertuře 127 // 8.2.3.2 Fresnelova difrakce v případě válcových vln 132 // 8.2.3.3 Fresnelova difrakce na hraně 136 // 8.3 Matematická teorie 138 // 8.4 Difrakce vln na trojdimenzionálních periodických strukturách 143 // 9 Princip fourierovské optiky I48 // 10 Základy geometrické optiky 156 // 10.1 Úvod do geometrické optiky 156 // 10.1.1 Eikonálová rovnice 156 // 10.1.2 Zákon lomu pro paprsky 159 // 10.1.3 Intenzita světla v geometrické optice 160 // 10.1.4 Paprsková rovnice 16 ’ // 10.1.5 Fermatův princip ,63 // 10.2 Geometrická optika sférických ploch 165 // 10.2.1 Znaménková konvence 166 // 10.2.2 Abbcuv invariant 167 // 10.2.3 Kardinální body optické soustavy 169 // 10.2.4 Zobrazovací rovnice 171 // 10.2.5 Zrcadlové plochy I72 // 10.2.6 Zvětšení při optickém zobrazení 173 // 10.2.7 Kombinace dvou zobrazení I74 // 10.2.8 Optická čočka I77 // 10.3 Vybrané zobrazovací přístroje 179 // 10.3.1 Lupa 179 // 10.3.2 Mikroskop I82 // 10.3.3 Teleskop (dalekohled) I«4 // 10.3.4 Fotografický přístroj I87 // 10.4 Paraxiální optika maticově 189 // 10.4.1 Maticový formalismus 189 // 10.4.2 Tlustá optická čočka 193 // 10.4.3 Obecná optická soustava, kardinální body 194 // 10.4.4 Laserový rezonátor 199 // 10.5 Vady zobrazení (abcrace) 2°3 // 10.5.1 Monochromatické abcrace 205 // 10.5.2 Barevné vady zobrazení 211 // OBSAH // 9 // 11 Spektrální přístroje 214 // 11.1 Základy optické spektroskopie 214 // 11.2 Spektrometry 218 // 11.2.1 Optický disperzní hranol 220 // 11.2.2 Optická ohybová mřížka 221 // 11.3 Fabry-Perotův interferometr 226 // 12 Základy fotometrie a radiometrie 231 // 13 Šíření svčtla v anizotropních látkách 237 // 13.1 Vlastnosti tenzoru permitivity 238 //
13.2 Světelné vlny v anizotropním prostředí 240 // 13.2.1 Řádná a mimořádná vlna, Fresnelova rovnice 241 // 13.2.2 Optická indikatrix 246 // 13.2.3 Souvislost mezi geometrickou konstrukcí (indikatrix) // a řešením Fresnelovy rovnice 247 // 13.2.4 Šíření svčtla v anizotropním prostředí: shrnutí 250 // 13.3 Lom svčtla při dopadu na anizotropní prostředí 250 // 13.3.1 Určení smčru mimořádného paprsku pomocí normálové plochy // zdůvodnění 254 // 13.4 Použití dvojlomných látek 255 // 13.4.1 Polarizátory 255 // 13.4.2 Kompenzátory 257 // 13.4.3 Interference polarizovaných svazků 260 // 13.4.4 Fotoelastické chování 261 // 13.4.5 Kerrůvjcv 261 // 14 Interakce svčtla s látkou 264 // 14.1 Klasický model pro výpočet indexu lomu dielektrik 265 // 14.1.1 Lorentzův model pro výpočet indexu lomu dielektrik 266 // 14.1.2 Lokální pole 269 // 14.2 Klasický model pro výpočet indexu lomu kovů 270 // 14.3 Vysvětlení absorpce z mikroskopického hlediska 273 // 14.4 Vysvětlení existence indexu lomu z mikroskopického hlediska 278 // 14.5 Rozptyl svčtla 283 // 15 Základy laserově fyziky 289 // 15.1 Interakce svčtla s látkou v případě reálných přechodů // mezi energetickými stavy 289 // 15.2 Laser 295 // 16 Nelineární optika 307 // 16.1 Nelineární optické jevy druhého řádu 308 // 16.2 Nelineární optické jevy třetího řádu 312 // 16.3 Mikroskopický model optických nelinearit druhého řádu 317 // 17 Základy vláknové optiky 322 // 18 Zdroje a detektory světla 328 // 18.1 Světelné zdroje 328 // 18.2 Detektory 329 // 18.2.1 Tepelné detektory 330 // 18.2.2 Kvantové detektory 330 // 18.2.3 Lidské oko 337 //
19 Vlnově-korpuskulámí dualismus 342 // 19.1 Tepelné záření 342 // 19.2 Fotony 351 // 19.3 Vlnové vlastnosti částic 352 // Vybrané základní fyzikální konstanty 355 // Literatura 357 // Rejstřík 359
(OCoLC)876340580
(MiAaPQ)ECB6371462
cnb002508613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC