Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. druhé, přepracované
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013
368 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2246-0 (vázáno)
ISBN 9788024627939 (ebook)
ISBN 978-80-246-2793-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na straně 357 a rejstřík
Text učebnice vychází z přednášky z optiky pro studenty obecné fyziky na MFF UK..
Popsáno podle tištěné verze
001636321
Obsah // Úvod...11 // 1 Světlo jako elektromagnetické vlny...17 // 1.1 Spektrum elektromagnetických vln...17 // 1.2 Vlnová rovnice...17 // 1.3 Rovinné vlny...20 // 1.3.1 Obecná rovinná světelná vlna...21 // 1.3.2 Harmonická rovinná světelná vlna...24 // 1.4 Princip superpozice...27 // 1.5 Komplexní reprezentace...27 // 1.6 Intenzita světla...29 // 1.7 Kulové viny...30 // 1.8 Šíření světla ve vodivém prostředí...33 // 2 Polarizace světla rovinné monochromatické vlny...39 // 2.1 Lineární, kruhová a eliptická polarizace světla...39 // 2.2 Maticový popis polarizace světla...42 // 3 Odraz a lom světla na rovinném rozhraní dvou prostředí...49 // 4 Kvazimonochromatické elektromagnetické vlny...63 // 4.1 Spektrální rozklad světla...63 // 4.2 Grupová rychlost světla...65 // 5 Interference světla...72 // 5.1 Dvojsvazková interference...72 // 5.1.1 Interference dvou rovinných světelných vln...72 // 5.1.2 Youngův experiment...77 // 5.1.3 Další příklady dvojsvazkové interference - dělení vlnoplochy...79 // 5.1.4 Další příklady dvojsvazkové interference - dělení amplitudy...80 // 5.1.4.1 Michelsonüv interferometr...80 // 5.1.4.2 Interference na dielektrických vrstvách...81 // 5.1.4.2.1 Proužky stejného sklonu...83 // 5.1.4.2.2 Proužky stejné tlouštky...85 // 5.1.4.2.3 Antireflexní vrstvy...86 // 5.2 Mnohosvazková interference...87 // 6 Koherence světla...95 // 6.1 Úvod do skalární teorie koherence...96 // 6.2 Polarizace
světla...103 // 8 // OBSAH // 7 Holografie...107 // 8 Difrakce světla...112 // 8.1 Fraunhoferova difrakce...113 // 8.1.1 Fraunhoferova difrakce na štěrbině...113 // 8.1.2 Difrakce na obdélníkovém otvoru...117 // 8.1.3 Difrakce na knihovém otvom...117 // 8.1.4 Fraunhoferova difrakce na řadě štěrbin...119 // 8.2 Fresnelova difrakce...123 // 8.2.1 Babinetův princip...125 // 8.2.2 Názorná formulace rozdílu mezi // Fraunhoferovou a Fresnelovou difrakcí...126 // 8.2.3 Fresnelovy zóny...I27 // 8.2.3.1 Fresnclova difrakce na kruhové apertuře...127 // 8.2.3.2 Fresnelova difrakce v případě válcových vln...132 // 8.2.3.3 Fresnelova difrakce na hraně...136 // 8.3 Matematická teorie...138 // 8.4 Difrakce vln na trojdimenzionálních periodických strukturách...143 // 9 Princip fourierovské optiky...I48 // 10 Základy geometrické optiky...156 // 10.1 Úvod do geometrické optiky...156 // 10.1.1 Eikonálová rovnice...156 // 10.1.2 Zákon lomu pro paprsky...159 // 10.1.3 Intenzita světla v geometrické optice... 160 // 10.1.4 Paprsková rovnice...16 ’ // 10.1.5 Fermatův princip...,63 // 10.2 Geometrická optika sférických ploch...165 // 10.2.1 Znaménková konvence...166 // 10.2.2 Abbcuv invariant...167 // 10.2.3 Kardinální body optické soustavy...169 // 10.2.4 Zobrazovací rovnice...171 // 10.2.5 Zrcadlové plochy...I72 // 10.2.6 Zvětšení při optickém zobrazení...173 // 10.2.7 Kombinace dvou zobrazení...I74 // 10.2.8 Optická čočka...I77 // 10.3 Vybrané
zobrazovací přístroje...179 // 10.3.1 Lupa...179 // 10.3.2 Mikroskop...I82 // 10.3.3 Teleskop (dalekohled)...I«4 // 10.3.4 Fotografický přístroj...I87 // 10.4 Paraxiální optika maticově...189 // 10.4.1 Maticový formalismus...189 // 10.4.2 Tlustá optická čočka...193 // 10.4.3 Obecná optická soustava, kardinální body...194 // 10.4.4 Laserový rezonátor...199 // 10.5 Vady zobrazení (abcrace)...2°3 // 10.5.1 Monochromatické abcrace...205 // 10.5.2 Barevné vady zobrazení...211 // OBSAH // 9 // 11 Spektrální přístroje...214 // 11.1 Základy optické spektroskopie...214 // 11.2 Spektrometry...218 // 11.2.1 Optický disperzní hranol...220 // 11.2.2 Optická ohybová mřížka...221 // 11.3 Fabry-Perotův interferometr...226 // 12 Základy fotometrie a radiometrie...231 // 13 Šíření svčtla v anizotropních látkách...237 // 13.1 Vlastnosti tenzoru permitivity...238 // 13.2 Svčtelné vlny v anizotropním prostředí...240 // 13.2.1 Řádná a mimořádná vlna, Fresnelova rovnice...241 // 13.2.2 Optická indikatrix...246 // 13.2.3 Souvislost mezi geometrickou konstrukcí (indikatrix) // a řešením Fresnelovy rovnice...247 // 13.2.4 Šíření svčtla v anizotropním prostředí: shrnutí...250 // 13.3 Lom svčtla při dopadu na anizotropní prostředí...250 // 13.3.1 Určení smčru mimořádného paprsku pomocí normálové plochy // zdůvodnění...254 // 13.4 Použití dvojlomných látek...255 // 13.4.1 Polarizátory...255 // 13.4.2 Kompenzátory...257
// 13.4.3 Interference polarizovaných svazků...260 // 13.4.4 Fotoelastické chování...261 // 13.4.5 Kerrůvjcv...261 // 14 Interakce svčtla s látkou...264 // 14.1 Klasický model pro výpočet indexu lomu dielektrik...265 // 14.1.1 Lorentzův model pro výpočet indexu lomu dielektrik...266 // 14.1.2 Lokální pole...269 // 14.2 Klasický model pro výpočet indexu lomu kovů...270 // 14.3 Vysvětlení absorpce z mikroskopického hlediska...273 // 14.4 Vysvětlení existence indexu lomu z mikroskopického hlediska...278 // 14.5 Rozptyl svčtla...283 // 15 Základy laserově fyziky...289 // 15.1 Interakce svčtla s látkou v případě reálných přechodů // mezi energetickými stavy...289 // 15.2 Laser...295 // 16 Nelineární optika...307 // 16.1 Nelineární optické jevy druhého řádu...308 // 16.2 Nelineární optické jevy třetího řádu...312 // 16.3 Mikroskopický model optických nelinearit druhého řádu...317 // 17 Základy vláknové optiky...322 // 10 // OBSAH // 18 Zdroje a detektory světla...328 // 18.1 Světelné zdroje... 328 // 18.2 Detektory...329 // 18.2.1 Tepelné detektory...330 // 18.2.2 Kvantové detektory...330 // 18.2.3 Lidské oko... 337 // 19 Vlnově-korpuskulámí dualismus...342 // 19.1 Tepelné záření...342 // 19.2 Fotony...351 // 19.3 Vlnové vlastnosti částic...352 // Vybrané základní fyzikální konstanty...355 // Literatura...í...?...357 // Rejstřík // 359
(OCoLC)876340580
cnb002508613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC