Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Matfyzpress, 2012
v, 193 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7378-205-4 (brožováno)
Nad názvem: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Obsahuje bibliografii na stranách 185-190, bibliografické odkazy a rejstřík
Učebnice postihuje vývoj experimentálních základů částicové fyziky a doplňuje jej příklady, které tvoří součást textu. Pro lepší pochopení problematiky jsou zařazeny i detailní postupy řešení vybraných příkladů..
001636323
1 Jednotky 1 // 2 Kinematika 3 // 2.1 Čtyřhybnosti a Mandelstamovy invarianty 3 // 2.2 Lorentzova transformace 4 // 2.3 Rozpady částic 5 // 2.4 Fázový objem, luminosita, účinný průřez 6 // 2.4.1 Fázový objem 6 // 2.4.2 Účinný průřez, luminosita 8 // 2.5 Rapidita, pseudorapidita 10 // 2.6 Pohyb nabité častice v magnetickém poli 11 // 3 Interakce částic s hmotným prostředím 19 // 3.1 Nabité častice 19 // 3.1.1 Ionizace 19 // 3.1.2 Radiační ztráty 21 // 3.1.3 Scintilace , 22 // 3.1.4 Cerenkovské záření 23 // 3.1.5 Dolet částice 24 // 3.2 Interakce fotonů 24 // 4 Objevy základních částic 29 // 4.1 Objev neutronu 29 // 4.2 Elektronové neutrino // 4.3 Objev pozitronu // 4.4 Objev mionu // 4.5 Mezony ?? (piony) // 4.5.1 Objev nabitých pionů // 4.5.2 Objev neutrálního pionu // 4.6 Mezon r/0 // 4.7 Objev antiprotonu // 5 Podivné částice 45 // 5.1 První pozorování K+ 46 // 5.2 Rozpoznání rozpadů částic // 6 Kvantová čísla a zákony zachování // 6.1 Spin // 6.1.1 Rozpad na d vč částice // 6.1.2 Rozpad na tři častice // 6.1.3 Princip polo-detailní rovnováhy // 6.2 Parita // 6.3 Podivnost // 6.4 Izospin a hypernáboj // 6.5 Nábojová parita // 6.6 G-parita // 6.7 Časová symetrie // 6.8 Kombinované symetrie // 7 Magnetický moment // 7.1 Magnetický moment A° // 7.1.1 Experimentální uspořádání // 8 Kvarkový model // 8.1 Baryony // 8.1.1 Oktet baryonň // 8.1.2 Baryonové rezonance // 8.2 Mezony // 8.2.1 Pseudoskalární mezony . // 8.2.2 Vektorové mezony // 8.3 Vlnové funkce hadronu // 8.3.1 Barevná část vlnové funkce // 8.3.2 Vlnová funkce baryonů. // 8.4 Silná interakce, kvarky a gluony // 8.5 Zweigovo pravidlo // 9 Objevy těžkých kvarků c, b // 9.1 Objev čtvrtého kvarku // 9.1.1 GIM mechanismus // 9.1.2 Objev J/0 // 9.2 Objev třetí rodiny // 9.2.1 Objev pátého kvarku //
9.3 Poměr R // 9.4 Rozšíření kvarkového modelu // 97 // 97 // 97 // 98 100 100 101 102 // 10 Leptony // 10.1 Elektronové (anti)neutrino // 10.2 Mionové neutrino // 10.3 Lepton r // 10.4 Neutrino r // 10.5 Leptonové číslo // 10.6 Helicita neutrina // 10.7 Univerzalita leptonů // 10.8 Diracovská, nebo majoranovská neutrina? 116 // 11 Systémy neutrálních mezonů K, D, ? 121 // 11.1 Neutrální kaony 121 // 11.1.1 Popis stavů kaonů 121 // 11.1.2 Oscilace neutrálních kaonů 124 // 11.1.3 Regenerace K-mczonů 126 // 11.2 CP narušení v systému neutrálních kaonů 127 // 11.2.1 Přímé narušení CP v rozpadech neutrálních kaonů 130 // 11.3 Popis CP narušení v rozpadech 132 // 11.4 Neutrální mezony D, ? 133 // 11.4.1 Oscilace 134 // 11.4.2 CP narušení 136 // Rozpady do společného koncového stavu 136 // Semileptonové rozpady 137 // 11.5 Oscilace párů kvantově provázaných mezonů 138 // 11.5.1 Kvantově provázané neutrální kaony a B-mezony 138 // 12 Slabé interakce a intermediální bosony W, Z 147 // 12.1 Slabé neutrální proudy 149 // 12.2 Objev W a Z 150 // 12.2.1 Z-boson 151 // Předo-zadní asymetrie 152 // 12.2.2 W-bosony 153 // 12.2.3 Helicita a chiralita neutrin 155 // 13 Top-kvark a Higgsův boson 161 // 13.1 Top-kvark 161 // 13.2 Higgsův boson 163 // 13.2.1 Detekce Higgsova bosonu 164 // 14 Oscilace neutrin 169 // 14.1 Experimentální přehled 169 // 14.1.1 Další experimenty 170 // 14.2 Obecný popis oscilací 171 // 14.2.1 PMNS matice 173 // 14.3 Efektivní popis oscilací 174 // 14.4 Oscilace v hmotném prostředí 176 // 14.4.1 Prostředí s konstantní hustotou jVc 176 // 14.4.2 Prostředí s proměnnou hustotou Nc(x) a deficit toku slunečních neutrin 179
(OCoLC)837503089
cnb002438036

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC